Mgr Dorota Skiba

map
Mgr Dorota Skiba
Informacje o specjaliście

Mgr Dorota Skiba jest logopedą, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest również pedagogiem specjalnym i specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących. 

Obszary działania:

 • diagnoza i terapia zaburzonej artykulacji;
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • usprawnianie komunikacji dzieci z mutyzmem wybiórczym;
 • kształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedokształceniem mowy o typie afazji;
 • profilaktyka logopedyczna;
 • korekta zaburzeń miofunkcjonalnych.

Mgr Dorota Skiba przyjmuje dzieci od 2 roku życia (logopeda, surdologopeda), młodzież i osoby dorosłe. W codziennej pracy szczególnie ceni sobie więź z dzieckiem oraz ścisłą współpracę z jego rodzicami/opiekunami.

Doświadczenie
 • Publiczne i niepubliczne przedszkola;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących.
Wykształcenie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - pedagogika specjalna (2007);
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie - wczesne wspomaganie rozwoju (2009);
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - logopedia (2020).
Kursy, szkolenia specjalistyczne i certyfikaty
 • Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka;
 • Terapii miofunkcjonalnej w logopedii;
 • Technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych w logopedii;
 • Diagnozy rozwoju psychoruchowego KORP.
Publikacje
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu "Percepcja wzrokowa" - wydawnictwo PWN;
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu "Koncentracja uwagi" - wydawnictwo PWN;
map
Centrum Medyczne Kolejowa
Kolejowa 1 01-208 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt08.00 - 20:00
Sob08:00 - 14:00
<strong>PAKIET PSYCHOTERAPII</strong> <strong>PAKIET PSYCHOTERAPII</strong> <strong>PAKIET PSYCHOTERAPII</strong>
PAKIET PSYCHOTERAPII
Już dziś kup pakiet konsultacji w naszym sklepie!