Mgr Edyta Filec

Edyta Filec
map
Edyta Filec
Mgr Edyta Filec
Informacje o specjaliście

Mgr Edyta Filec - psycholog o specjalności klinicznej, terapeuta oraz trener umiejętności społecznych. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także studia podyplomowe z Psychologii Transportu na tym Uniwersytecie. Obecnie kształci się na 2 roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w procesie ubiegania się o certyfikacje. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, na Oddziale Onkologii Katowickiego Centrum Onkologii, realizując projekt wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób w wieku senioralnym, osób z niepełnosprawnościami, ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi we współpracy z NZOZ Abimed w Bytomiu, prowadząc warsztaty rozwojowe, poradnictwo psychologiczne w ramach pracy dla Fundacji i NZOZ Po Skrzydła w Sosnowcu, a także współpracując z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej oraz psychoedukując studentów i kadrę dydaktyczną tej Uczelni.

W swojej praktyce zajmuje się również treningami funkcji poznawczych oraz treningami umiejętności społecznych (treningami radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, treningami asertywności). Zajmuje się także diagnostyką w obszarze psychopatologii oraz neuropsychologii osób dorosłych:

Celem Mgr Edyty Filec jest ciągły rozwój, w ramach którego odbywa wiele szkoleń, uczestniczy w warsztatach, a także poddaje swoją pracę terapeutyczną systematycznej superwizji. Obecnie przygotowuje się do certyfikowanego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

Mgr Edyta Filec w swojej pracy stara się dobierać metody i narzędzia dopasowane indywidualnie do potrzeb Pacjenta, opierając się na technikach Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowań, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

W swojej pracy opiera się na poszanowaniu indywidualności, samostanowieniu i sprawczości Pacjenta, bazując przy tym na Jego zasobach, umiejętnościach i kompetencjach, a wszystko to w duchu psychologii pozytywnej i holistycznym podejściu do klienta.

Szczególną wagę przykłada do budowania dobrej relacji z Pacjentem, opartej na empatii, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i autentyczności.

Obszary, w których pracuje terapeutycznie to:

  • zaburzenia nastroju (m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa);
  • zaburzenia lękowe (zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna, fobie specyficzne, zespól lęku napadowego);
  • zaburzenia psychosomatyczne (m.in. psychogenne bóle brzucha, głowy itp.);
  • trudności w relacjach interpersonalnych, w radzeniu sobie ze stresem, z trudnymi emocjami;
  • trudności wynikające z różnego rodzaju kryzysów.
Specjalista przyjmuje w zakresie:
Wykształcenie
  • Uniwersytet SWPS w Katowicach;
map
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Jordana 11 40-056 Katowice
22 566 22 24
Pon - Pt08:00 - 20:00
Sobnieczynne