Lek. Jacek Mianowski

Jacek Mianowski
map
Jacek Mianowski
Lek. Jacek Mianowski
Informacje o specjaliście

Lekarz tymczasowo nie przyjmuje.

W obrębie specjalizacji w obszarze jego szczególnych zainteresowań są: choroby zawodowe oraz stres w pracy. Zajmuje się także szczepieniami ochronnymi osób podróżujących (medycyna podróży). 

Specjalista przyjmuje w zakresie:
Wykształcenie

Akademia Medyczna w Lublinie
Medycyna pracy I część higieniczna. Medycyna pracy II część kliniczna. Medycyna i higiena pracy. Zdrowie publiczne cz. I i II.
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na hałas i nadmierny wysiłek głosu oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych narządu słuchu i narządu głosu.
Zasady orzekania o predyspozycjach zdrowotnych do pracy w narażeniu na czynniki drażniące i uczulające skórę oraz diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry.
Czynniki alergizujące w środowisku pracy.
Postępy w chorobach wewnętrznych.

Certyfikaty

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.
Zasady przeprowadzania badań lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwo o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych.
Medycyna morska, tropikalna i podwodna, problemy ochrony zdrowia pracowników.
Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego.

map
Centrum Medyczne Koneser
Plac Konesera 10a 03-736 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt7.30 - 20.00
Sob8.00 - 14.00