Dr n. med. Jacek Skiendzielewski

Jacek Skiendzielewski
map
Jacek Skiendzielewski
Dr n. med. Jacek Skiendzielewski
Informacje o specjaliście

Dr n. med. Jacek Skiendzielewski ukończył studia na I Wydziale Akademii Medycznej w Warszawie w 2004 roku. Staż podyplomowy odbył w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w roku 2005. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej w latach 2006-2018. Pracował również na stanowisku adiunkta na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz jako pediatra w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPDSK.

Jako pracownik Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Oddziału Fizjoterapii (ćwiczenia praktyczne, seminaria, wykłady). W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznym. W 2013 ukończył specjalizację z zakresu pediatrii, a w 2017 roku – z zakresu kardiologii dziecięcej. Wielokrotnie reprezentował Klinikę Kardiologii Wieku Dziecięcego na licznych zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Wykonuje badanie echo serca u dzieci.

Specjalista przyjmuje w zakresie:

USG echo serca dzieci

Doświadczenie
• starszy asystent w Oddziale Klinicznym Kardiologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie (wcześniej Marszałkowska 24)
• adiunkt w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wykształcenie
  • Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).
map
Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia
Aleja Zjednoczenia 36 01-830 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt08.00 - 20.00
Sob08.00 - 14.00