Joanna Zaręba

map
Joanna Zaręba
O lekarzu

Joanna Zaręba jest psychologiem pracującym z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także studia na kierunku Resocjalizacja na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie Studium z Psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej jak również z grupami, prowadząc socjoterapię oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Konsultacje z rodzicami opiera przede wszystkim na Pozytywnej dyscyplinie oraz Szkole dla Rodziców i Wychowawców. Doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w wielu organizacjach pozarządowych (w tym staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę), w szkole podstawowej oraz w przedszkolu.

Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży od 1 do 17 roku życia, służy wsparciem dla rodziców.

W swojej pracy specjalizuje się przede wszystkim w:

 • zaburzeniach lękowych;
 • trudnościach emocjonalnych (np. złość, smutek, strata);
 • trudnościach wieku dojrzewania;
 • pracy z osobami z ADHD;
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy, również  w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy;
 • problemach wychowawczych np. trudności szkolne, konflikty z rówieśnikami, zachęcenie dziecka do współpracy;
 • radzeniu sobie z agresją u dzieci (w oparciu o Trening Zastępowania Agresji);
 • wsparciu dzieci i młodzieży z rodzin nadużywających alkoholu.
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Wykształcenie
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Kurs Socjoterapii prowadzony przez Fundację ETOH;
 • Szkolenie Podyplomowe z Psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży prowadzone przez Poradnię Poza-schematami (w trakcie).
map
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Nowolipie 18 01-005 Warszawa
22 566 22 24
Pon - Pt08.00 - 20.00
Centrum Rehabilitacji Nowolipie 18
Nowolipie 18 01-005 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt08.00 - 20.00