Mgr Jolanta Smoczyńska

Jolanta Smoczyńska
map
Jolanta Smoczyńska
Mgr Jolanta Smoczyńska
Informacje o specjaliście

Mgr Jolanta Smoczyńska od wielu lat pracuje w placówce wsparcia dziennego, tam zajmuje się pracą z dziećmi od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej i z ich rodzinami. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne, dogoterapię, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Jest dogoterapeutą.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, oraz studia podyplomowe w zakresie: Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się, Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii a także Coachingu. Brała również udział w specjalistycznym szkoleniu - Doradca Zawodowy Młodzieży. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.

Mgr Jolanta Smoczyńska uczestniczyła w wielu szkoleniach, takich jak:

  • Kurs Podstawowy oraz zaawansowany Dogoterapii,
  • Mediacja rodzinna.
  • Jak pomóc rodzinie w konflikcie?,
  • Szkolenie prawno-psychologiczne dla pracowników OPS z Warszawy i woj. mazowieckiego,
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych,
  • Rozwój młodzieży w wieku szkoły gimnazjalnej,
  • Trudności w pracy wychowawczej z uczniem oraz klasą,
  • Warsztaty poświęcone Zespołowi Nadpobudliwości Psychoruchowej - Interwencji Poznawczo-Behawioralnej,
  • Trening Zastępowania Agresji,
  • Szkolenie Umiejętności Dialogu Motywującego.
Specjalista przyjmuje w zakresie:
map
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Racławicka 27 02-601 Warszawa
22 566 22 24
Pon - Pt08:00 - 20:00
Sobnieczynne