Dr n. med. Katarzyna Wardzyńska

Katarzyna Wardzyńska
map
Katarzyna Wardzyńska
Dr n. med. Katarzyna Wardzyńska
Informacje o specjaliście

Dr n. med. Katarzyna Wardzyńska jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, swój staż podyplomowy i specjalizacyjny odbyła w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego Saint-Luc w Brukseli, a dyplom Specjalisty II Stopnia w zakresie radiodiagnostyki w Zakładzie Radiodiagnostyki Klinicznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Od 2005 r. pracuje w I Zakładzie Radiologii w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w Pracowni Mammografii Diagnostycznej oraz w Centrum Profilaktyki Nowotworów w Pracowni Mammografii Przesiewowej.

W latach 2006-2007 była wykładowcą i trenerem w szkoleniach w zakresie skriningu raka piersi dla lekarzy radiologów i techników elektroradiologii, organizowanych przez Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 2007 r. należała do zespołu, opracowującego zalecenia postępowania w zakresie biopsji mammotomicznej. (Nowotwory Journal of Oncology 2007; 57: 319-322. Polish Journal of Radiology 2007; 72: 51-60).

Od 2007 r. jest audytorem w Audycie Klinicznym pracowni mammograficznych, biorących udział w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W 2012 roku dr n. med. Katarzyna Wardzyńska obroniła rozprawę doktorska pt. „Znaczenie podziału kategorii BI-RADS 4 w rozpoznawaniu raka piersi” w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Od 2015 r. jest członkiem zespołu badawczego badania klinicznego kierunkiem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Noweckiego w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Klinice Nowotworów Piersi.

Dr n. med. Katarzyna Wardzyńska jest członkiem PLTR – Polskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Sekcji Badań Obrazowych Piersi PLTR, oraz EUSOBI – European Society of Breast.

Specjalista przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Klinika Szpitala Uniwersyteckiego Saint-Luc w Brukseli
I Zakład Radiologii w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Wykształcenie
Warszawski Uniwersytet Medyczny (1988 r.)
Publikacje

Dr n. med. Katarzyna Wardzyńska jest autorką wielu publikacji na temat patologii piersi:

  • Opis przypadku guza mezenchymalnego w piersi. (Nowotwory Journal of Oncology 2008; 58: 438-440).
  • Wartość badania mammograficznego po zabiegach plastycznych i rekonstrukcyjnych piersi. (Nowotwory Journal of Oncology 2009; 59: 203-209).
  • Rozrosty wewnątrzzrazikowe piersi – zmiany z pogranicza zmian łagodnych i złośliwych a ryzyko wystąpienia raka inwazyjnego piersi. Opis przypadku raka inwazyjnego zrazikowego (CLI) 13 lat lat po chirurgicznym usunięciu blizny promienistej z wieloogniskowym rakiem zrazikowym In situ (CLIS). (Nowotwory Journal of Oncology, 2010;60)
  • Zasady kwalifikacji zmian gruczołu piersiowego wykrytych w badaniu mammograficznym wg systemu BI-RADS. (Nowotwory Journal of Oncology, 2010;60).
map
Centrum Medyczne Wałbrzyska 46
Wałbrzyska 46 02-739 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt07.30 - 20.00
Sob07.30 - 15.00