Marta Dutkowska - Szczepanek

Psycholog, Psycholog dziecięcy
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Marta Dutkowska-Szczepanek - psycholog, aktualnie w trakcie całościowego, 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo - behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia licencjackie na University of Toronto. Jest także absolwentką Studiów Podyplomowych z Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Studiów Podyplomowych...
Czytaj więcej

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Klaudia Krzynówek

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Klaudia Krzynówek jest psychologiem, socjoterapeuta oraz psychoterapeutą. Absolwentka psychologii klinicznej i sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Dyplom socjoterapeuty uzyskała w dwuletnim studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty PSSiT. Obecnie w trakcie czteroletniej szkoły...
Czytaj więcej

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Justyna Dadok

Psycholog dziecięcy
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Justyna Dadok jest psychologiem, psychologiem biznesu i szkoleniowcem. Ukończyła studia magisterskie z psychologii w specjalności społeczna psychologia przedsiębiorczości i zarządzania w Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz filologii angielskiej w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. Umiejętności praktyczne zdobywa w pracy na stanowisku psychologa na Oddziałach Rehabilitacji...
Czytaj więcej

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Sylwia Ligowska

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog seksuolog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Sylwia Ligowska jest absolwentką psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych, diagnozy i terapii psychologicznej na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończyła Podstawowy Kurs Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (studia...
Czytaj więcej

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Robert Majewicz

Neuropsycholog, Psycholog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Robert Majewicz ukończył Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w zakresie psychologii. Obecnie współpracuje z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Bytomiu. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu pracy z seniorami, choroby Parkinsona i Alzheimera, zdrowia psychicznego, seksuologii, uzależnień oraz rozwoju osobistego. Mgr Robert Majewicz prowadzi konsultacje psychologiczne oraz...
Czytaj więcej

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Aleksander Górny

Psychiatra
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Wrocław, Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Lek. med. Aleksander Górny jest specjalistą z zakresu psychiatrii dorosłych. Swoje kształcenie specjalizacyjne przeszedł w latach 2006-2012 w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Dziennych, Dziecięco-Młodzieżowych, Detoksykacyjnych, Terapii Uzależnień. Aktualnie pracuje w oddziale psychiatrycznym oraz...
Czytaj więcej

Umów wizytę

Trwa wyszukiwanie dostępnych terminów
Kalendarz terminów

Viktoria Witt

Neuropsycholog, Psycholog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Viktoria Witt jest psychologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W czasie studiów odbyła praktyki w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, gdzie pracowała terapeutycznie z trudną młodzieżą. Odbyła również roczny staż zawodowy na Oddziale Dziennym Rehabilitacji...
Czytaj więcej
Edyta Filec

Psycholog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Edyta Filec - psycholog o specjalności klinicznej, terapeuta oraz trener umiejętności społecznych. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także studia podyplomowe z Psychologii Transportu na tym Uniwersytecie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, na Oddziale Onkologii Katowickiego Centrum Onkologii, realizując...
Czytaj więcej
Wioletta Wójcik

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog seksuolog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Mgr Wioletta Wójcik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku psychologia (2007 r.) oraz pedagogika zdrowia (2004 r.). W 2010 roku odebrała dyplom ukończenia kursu psychoterapii, organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski, a w 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe w pracy z Pacjentami i ich rodzinami zdobywała od roku 2006,...
Czytaj więcej

Psychiatra
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Joanna Ficińska jest lekarzem, specjalistą psychiatrii. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2001 r. W latach 2003- 2008 odbywała szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach, w 2008 r. uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w oddziałach...
Czytaj więcej

Psychiatra
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice
Lekarz Anna Bugała dyplom z dziedziny psychiatrii uzyskała w 2015 roku. Przez około 10 lat pracowała w Sądowym Młodzieżowym Oddziale Psychiatrii o wzmocnionym zabezpieczeniu, specjalizując się w tym samym czasie z dziedziny psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Tarnowskich Górach, pracowała również w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu i Zakładzie Karnym w Wojkowicach Kościelnych. Obecnie pracuje z...
Czytaj więcej

Psycholog, Psycholog dziecięcy
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Katowice