Katarzyna Adamska - Zegar

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Mgr Katarzyna Adamska-Zegar jest psychologiem specjalizującym się w tematach związanych z rozwojem oraz wychowaniem dzieci. Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii psychologicznej dzieci i młodzieży oraz szkoły dla rodziców. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie odbywa szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty organizowanego przez...
Czytaj więcej
Małgorzata Mróz

Psycholog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Małgorzat Mróz jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyła studia psychologiczne na SWPS, podstawy psychoterapii psychodynamicznej w KCP w Krakowie. Jest również w trakcie całościowego kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeutycznego PTP. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staż w II Klinice Psychiatrycznej AM w Warszawie oraz pracując w Ośrodku...
Czytaj więcej
Katarzyna Nowak

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Katarzyna Nowak jest psychologiem, absolwentką warszawskiego SWPS. Obecnie studiuje w szkole psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracowała z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu psychicznego na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Nowej Hucie. Swoje doświadczenie zdobywała również podczas staży m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego. Prowadzi...
Czytaj więcej
Iga Zubiel

Psycholog, Psycholog dziecięcy
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Absolwentka psychologii, specjalność kliniczno-sądowa. Praktykę zawodową zdobywała między innymi w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Przez ponad trzy lata związana z Fundacją Pełna Życia, gdzie prowadziła trening umiejętności społecznych dla młodych dorosłych z niepełnosprawnością. Certyfikowany trener TUS. Swoją przyszłość wiąże z psychoterapią, jest w trakcie czteroletniego kursu w...
Czytaj więcej
Marzena Szydłowska - Solawa

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Mgr Marzena Szydłowska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W trakcie studiów realizowała ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna oraz zdrowia. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, psychoedukację pacjentów oraz ich rodzin i pracuje nad rozwijaniem kompetencji społecznych i interpersonalnych. Wspiera dzieci i...
Czytaj więcej
Karol Strzelczyk

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Mgr Karol Strzelczyk jest absolwentem Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Pracuje głównie z Pacjentami z zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki ) i nastroju (...
Czytaj więcej
Marta Zięba

Psycholog, Psycholog dziecięcy
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie jest uczestniczką szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Miejskim Murcki w Katowicach, Centrum Badań Psychologicznych w Katowicach, Poradni Psychologicznej i Pracowni Badań...
Czytaj więcej
Anna Majka

Neuropsycholog, Psycholog, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Anna Majka – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna CBT-EDU w Warszawie. Pracuje w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz na oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną pacjentom przeżywającym kryzysy psychiczne w wyniku nabytej niepełnosprawności, po amputacji kończyn,...
Czytaj więcej

Psychiatra
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Piotr Stangrodzki jest lekarzem specjalizującym się w psychiatrii dorosłych. Ukończył studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, pacjentami Oddziału Psychiatrii Szpitala Klinicznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Regularnie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach oraz stażach klinicznych. Stale współpracuje z...
Czytaj więcej

Psycholog, Psychoterapia indywidualna
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Mgr Monika Jastrzębska - psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także 4 letni podyplomowy, całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, oparty na podejściu psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym, która umożliwia nie tylko rozwiązanie bieżących problemów...
Czytaj więcej

Psychiatra
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka, Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków
Jadwiga Melnyczuk jest specjalistą psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła wydział lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie leczenia farmakologicznego oraz psychoterapii indywidualnej i...
Czytaj więcej

Psychiatra
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków

Psycholog
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków

Logopeda, Neurologopeda
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Kraków