Aneta Majkowska

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
Centrum Medyczne Koneser
Dr hab. n. human. Aneta Majkowska jest specjalistą w dziedzinie logopedii i neurologopedii, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. z dziećmi i młodzieżą z wadami wzroku w Ośrodku Terapeutycznym w Laskach oraz z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu w Polskim Związku Głuchych, z osobami...
Czytaj więcej
Anna Włodarczyk

Logopeda - dzieci i młodzież
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Sielecka
Mgr Anna Włodarczyk jest logopedą i neurologopedą. Pomaga dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.  Specjalista zajmuje się m.in: afazją; autyzmem; dysalią; dysleksją; dygrafią; mutyzmem wybiórczym; opóźnionym rozwojem mowy  i innymi zaburzeniami mowy.
Czytaj więcej
Agnieszka Saj-Mazurek

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
Centrum Medyczne Przy Bażantarni
Mgr Agnieszka Saj-Mazurek j est absolwentką Filologii Polskiej i Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dalszą naukę konturowała w formie studiów podyplomowych na kierunku: Higiena i Emisja Głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pasją Agnieszki Saj-Mazurek jest praca z...
Czytaj więcej
Anita Święcicka

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda - dzieci i młodzież, Surdologopeda, Surdologopeda - dzieci i młodzieży
Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia
Mgr Anita Święcicka jest logopedą, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. W karierze zawodowej prowadziła również działalność dydaktyczną wykładając na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. W codziennej pracy mgr Anita Święcicka zajmuje się między innymi: diagnozą logopedyczną, ...
Czytaj więcej
Małgorzata Kukiełko

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież, Surdologopeda
CM DZIECI Wałbrzyska 44/46, Centrum Medyczne Kolejowa
Mgr Małgorzata Kukiełko jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedii ogólnej oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Posiada certyfikat TIM - ocena odruchów noworodka, terapia logopedyczna po COVID-19. Specjalizacje: Terapia metodą Castillo Moralesa; ...
Czytaj więcej

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia
Mgr Małkorzata Markowska-Piskorz - logopeda, neurologopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi. Specjalizacje: Diagnostyka i terapia wad i zaburzeń mowy Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń...
Czytaj więcej
Zofia Bączyk

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
Centrum Medyczne Koneser
Mgr Zofia Bączyk jest specjalistą w dziedzinie logopedii i neurologopedii, absolwentką Studiów I stopnia o specjalności logopedia - profilaktyka i terapia, studiów II stopnia o specjalności logopedia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in....
Czytaj więcej

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Surdologopeda, Surdologopeda - dzieci i młodzieży
Centrum Medyczne Kolejowa
Mgr Dorota Skiba jest logopedą, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest również pedagogiem specjalnym i specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących.  Obszary działania: diagnoza i terapia zaburzonej artykulacji; terapia dzieci z...
Czytaj więcej

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Surdologopeda, Surdologopeda - dzieci i młodzieży
Centrum Medyczne Kolejowa
Mgr Joanna Dąbrowska, magister: filologii polskiej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz resocjalizacyjnej, specjalista z zakresu seksuologii (w tym psychologicznych i pedagogicznych mechanizmów funkcjonowania rodziny), dyplomowany logopeda z trzydziestoletnim doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i młodzieżą (w tym – z niepełnosprawnością...
Czytaj więcej
Magdalena Wojewódzka

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież, Surdologopeda, Surdologopeda - dzieci i młodzieży
Centrum Medyczne Kolejowa
Magdalena Wojewódzka jest absolwentką Wydziału Polonistyki (kierunek logopedia) oraz Wydziału Pedagogiki (kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowo ukończyła również studia z zakresu surdologopedii na UMCS oraz neurologopedii na Uczelni Łazarskiego.  Brała udział w licznych szkoleniach i kursach między innymi z zakresu kinesiotapingu...
Czytaj więcej
Wynik wyszukiwania dla: Logopeda - dzieci i młodzież Warszawa