Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda
CM Wałbrzyska 46

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
CM DZIECI Przy Bażantarni 8B, CM Przy Bażantarni 8b

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież
CM Koneser, CM DZIECI Koneser

Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w kierunku: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Mam doświadczenie w zajęciach grupowych w placówkach oświatowych. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną (opóźnienia rozwoju mowy, niepłynność mówienia, trudnościami w połykaniu u dzieci i dorosłych dysfagia, jąkanie). Prowadzę zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Zajmuję się również terapią ręki i zaburzeń motoryki małej.

W kręgu moich zainteresowań są opóźnienia rozwoju mowy, niepłynność mówienia, trudności w połykaniu u dzieci i dorosłych ( dysfagia), jąkanie.

Jestem również terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej.

Przyjmuję pacjentów od 2 roku życia.

Rozwiń

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
CM DZIECI Al. Zjednoczenia 36, CM Al. Zjednoczenia 36

Logopeda, Logopeda - dzieci i młodzież, Neurologopeda, Neurologopeda - dzieci i młodzież
CM DZIECI Przy Bażantarni 8B, CM Przy Bażantarni 8b