Dr hab.n.med. Magdalena Januszewicz

Magdalena Januszewicz
map
Magdalena Januszewicz
Dr hab.n.med. Magdalena Januszewicz
O lekarzu

Dr hab. n. med. Magdalena Maria Januszewicz jest specjalistką w zakresie rentgenodiagnostyki klinicznej, a także nauczycielem akademickim oraz autorką licznych prac oryginalnych i redaktorem monografii w zakresie nadciśnienia tętniczego.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (aktualnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), a od początku działalności zawodowej związana z II Zakładem Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom doktora nauk medycznych obroniła z wyróżnieniem w  2001 roku pracą pod tytułem: Ocena przepływów wewnątrznerkowych metodą dopplerowską u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym przed i po zabiegu naprawczym tętnicy nerkowej.

Podstawą do zyskania tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych było osiągnięcie naukowe (monotematyczny zbiór publikacji) pod tytułem: „Miejsce diagnostyki obrazowej w charakterystyce klinicznej, ocenie wczesnych oraz późnych powikłań naczyniowych i narządowych u chorych z wybranymi postaciami nadciśnienia tętniczego i nadciśnienia wrotnego”.

Pani doktor jest  również członkinią wielu towarzystw i rad, m.in.: ESR - European Society of Radiology ,CIRSE – Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, PLTR – Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Zespołu Ekspertów  ds. Nauczania w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej przy Konsultancie Krajowym oraz Grupy Roboczej w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD i Zespołu Eksperckiego w zakresie nauczania Radiologii w zespole powołanym przez Specjalistę Krajowego.

Lekarz przyjmuje w zakresie:

USG doppler USG jamy brzusznej USG sutka USG tarczycy USG układu moczowego USG węzłów chłonnych

Wykształcenie
map
CM Wałbrzyska 46
Wałbrzyska 46 02-739 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt 08.00 - 20.00
Sob 08.00 - 15.00