Mgr Magdalena Olędzka

Magdalena Olędzka
map
Magdalena Olędzka
Mgr Magdalena Olędzka
Informacje o specjaliście
Mgr Olędzka Magdalena - logopeda, surdologopeda oraz neurologopeda, konsultująca zarówno dzieci (od 0 r.ż.) jak i dorosłych, stacjonarnie oraz w ramach teleporad.
Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności logopedia. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie surdologopedii i neurologopedii oraz kurs logorytmiki - ruch, słuch, słowo.
Posiada duże doświadczenie zarówno w zakresie pracy klinicznej - praca w szpitalu, opieka nad pacjentami w różnym wieku po wszczepieniu implantów słuchowych (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach) jak i w poradni psychologiczno - pedagogicznej (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Szansa" w Nadarzynie) oraz stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie "Szlakiem Tęczy" w Nadarzynie).
Pomaga Pacjentom w każdym wieku z niedosłuchem, głuchotą korzystający z aparatów słuchowych/implantów ślimakowych, z zaburzeniami mowy, Pacjentom dorosłym z afazją.
Komunikuje się w języku angielskim oraz migowym.
map
Centrum Medyczne Lazurowa
Lazurowa 71a 01-314 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt07.30 - 20.00
Sobnieczynne