Dr n. med. Małgorzata Degowska

Małgorzata Degowska
map
Małgorzata Degowska
Dr n. med. Małgorzata Degowska
Informacje o specjaliście

Dr n. med. Małgorzata Degowska ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Doktor do 1988 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i sekcji Endoskopowej PTG-E.

Od 2001 roku dr Małgorzata Degowska współdziała w badaniach klinicznych II i III fazy dotyczących choroby Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, leczenia krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Głównym ukierunkowaniem klinicznym doktor Małgorzaty Degowskiej jest pankreatologia, nieswoiste zapalne choroby jelit, endoskopia przewodu pokarmowego oraz endosonografia diagnostyczna i zabiegowa (EUS). Wykonuje gastroskopię, kolonoskopię i endoskonografię. 

Specjalista przyjmuje w zakresie:

Endosonografia Gastroskopia Kolonoskopia Kolonoskopia z gastroskopią

Doświadczenie
• 1985-1986- staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku;
• 1985-1986- staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku;
• 1996-2001 - Kierownik Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku;
• od 15 stycznia 2001 roku - starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych I Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie;
• Aktualnie: Kierownik Zespołu Diagnostycznego w Klinice Gatroenterologii CSK MSWiA;
• Praktyka studencka w I Klinice Uniwersyteckiej w Moguncji (1984);
• 1990 - dwumiesięczny staż w Oddziale Gastroenterologii Szpitala Miejskiego w Wormacji, Niemcy;
• 1995 - trzymiesięczna praktyka w Oddziale Gastroenterologii I Kliniki MedycznejUniwersytetu w Ulm, Niemcy.
Wykształcenie
  • 1979-1985 - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku;
  • 1988 - specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych;
  • 1992 - specjalizacja drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych;
  • 1996 - specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii;
  • 2010 - uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych.
Publikacje
  • Degowska M., Rydzewska G. Antybiotykoterapia w ostrym zapaleniu trzustki. Pol. Merk. Lek., 2007, XXII, 131, 465;
  • 14. Degowska M, Rydzewska G. Chemoprewencja raka jelita grubego- rola mesalazyny. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (5): 247-254.
map
Centrum Medyczne Wałbrzyska 46
Wałbrzyska 46 02-739 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt07.30 - 20.00
Sob07.30 - 15.00