Lek. Marta Ptasińska

Marta Ptasińska
map
Marta Ptasińska
Lek. Marta Ptasińska
Informacje o specjaliście

Lek. Marta Ptasińska jest lekarzem chorób wewnętrznych i reumatologiem. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Doświadczenie zdobywała m.in. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Specjalista przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
• Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie;
• Samodzielny Publiczny Zespoł Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.
Kursy, szkolenia specjalistyczne i certyfikaty
  • Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie chorób wewnętrznych - w oddziale chorób wewnętrznych (SPSK);
  • szkolenie w dziedzinie reumatologii (Instytut Reumatologii);
  • kurs pod patronatem seksji chorób metabolicznych kości PTR , który uprawnia do wykonywania i interpretacji badań metodą DEX.
map
Centrum Medyczne Al. Zjednoczenia
Aleja Zjednoczenia 36 01-830 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt08.00 - 20.00
Sob08.00 - 14.00