Mgr Monika Kowal

map
Mgr Monika Kowal
Informacje o specjaliście

Mgr Monika Kowal jest psychologiem, psychoonkologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz  4-letni kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na stażach zawodowych w: Poradni Zdrowia Psychicznego (Mariańska, Warszawa), w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Psychogeriatrii), w placówkach i ośrodkach dedykowanych pomocy seniorom z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, SM). Obecnie studentka podyplomowej psychoonkologii na SWPS.

Pracuje z osobami dorosłymi. Aktualnie pracuje w szpitalu z Pacjentami Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii (UCK WUM).

Mgr Monika Kowal interesuje się psychoonkologią i pomocą Pacjentom w chorobie onkologicznej. Korzysta z metody Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Motywacyjnego. Prowadzi treningi relaksacyjne, grupy wsparcia i grupy warsztatowe (psychoedukacja zdrowotna).

Specjalizacje:

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych (z problemem depresji, lęku, utratą sensu, kryzysem wartości, niską samooceną),
  • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych (zmianach życiowych, stratach bliskich, w żałobie, utratach sprawności),
  • pomoc w przezwyciężaniu przewlekłego stresu, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami,
  • wsparcie osób przewlekle i terminalnie chorych oraz członków ich rodzin (m.in. psychoonkologia),
  • praca z osobami doświadczającymi wewnętrznych kryzysów, problemów w relacjach, z wypaleniem zawodowym,
  • pomoc osobom współuzależnionym.
Specjalista przyjmuje w zakresie:
Wykształcenie
  • Psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski - 2005 r.
map
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Nowolipie 18 01-005 Warszawa
22 5662222
Pon - Pt08:00-20:00
Sobnieczynne
<strong>PAKIET PSYCHOTERAPII</strong> <strong>PAKIET PSYCHOTERAPII</strong> <strong>PAKIET PSYCHOTERAPII</strong>
PAKIET PSYCHOTERAPII
Już dziś kup pakiet konsultacji w naszym sklepie!