Paulina Bicz

Paulina Bicz
map
Paulina Bicz
Paulina Bicz
O lekarzu

Mgr Paulina Bicz - logopeda, neurologopeda, audiolog ogólny, terapeuta ręki, certyfikowany terapeuta międzynarodowej metody ETTHNO (Elastycznego, Terapeutycznego Tapingu w logopedii / neurologopedii, wg koncepcji Esther de Ru).

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest także absolwentką podyplomowych studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach i szkołach (integracyjnych, specjalnych), poradniach, gabinecie neurologopedycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym, pracowni audiologicznej.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzi także zajęcia profilaktyczne w żłobku. W swojej pracy zajmuje się konsultowaniem, diagnozowaniem, planowaniem oraz prowadzeniem terapii logopedycznych oraz neurologopedycznych. Wyznaje zasadę holistycznego podejścia do pacjenta. Na co dzień pracuje z osobami z zespołami genetycznymi, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niedokształceniem mowy o typie afazji, dyslalią, dysglosją, dysfagią, dyzartią, opóźnionym rozwojem mowy, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, trudnościami głosowymi, oddechowymi, artykulacyjnymi.

Języki
angielski
Wykształcenie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Uniwersytet Gdański.
map
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Gdańsk
Mikołaja Gomółki 2 80-279 Gdańsk
Pon - Pt9:00 - 20:00