Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Piotr Małkowski
map
Piotr Małkowski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
Informacje o specjaliście

Prof. dr hab. d. med. Piotr Małkowski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chirurgii, hepatologii oraz transplantologii klinicznej. Posiada 40-letnie doświadczenie jako lekarz. Od 1979 roku jest związany z Akademią Medyczną (obecny Warszawski Uniwersytet Medyczny). W 1988 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Współistnienie zakrzepicy żyły wrotnej  z marskością wątroby u chorych z krwotokami z żylaków przełyku”, w 1996 roku – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: „Zakrzepica układu wrotnego dorosłych. Etiologia, diagnostyka i leczenie”, a w 2006 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.

Do głównych nurtów działalności naukowej i klinicznej  należą: diagnostyka i leczenie chorych z marskością wątroby, żylakami przełyku i guzami wątroby.

Prof. Piotr Małkowski od lat 90 XX wieku zaangażowany jest w realizację programu przeszczepiania wątroby. Był członkiem zespołu, który  dokonał pierwszej w Polsce, udanej transplantacji wątroby. Jest autorem i współautorem ponad 220 publikacji (96 w PubMed), 37 rozdziałów w 19 książkach, redaktorem 4 książek. Kierował 2 grantami Unii Europejskiej: dotyczących diagnostyki i leczenia guzów wątroby oraz transplantologii oraz grantu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia Wątroby typu C.” o łącznej wartości ponad 6 milionów zł.

Za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie wielokrotnie nagradzany przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz czterokrotnie przez Ministra Zdrowia, w tym nagrodą zespołową za wdrożenie programu przeszczepiania wątroby u dorosłych. Cztery kadencje pełnił funkcję dziekana WNoZ WUM oraz był prorektorem ds. personalnych i organizacyjnych.

Prof. Piotr Małkowski prowadzi również intensywną działalność poza Uczelnią:

 • dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego,
 • Krajowa Rada Akredytacji Szkolnictwa Wyższego – sekretarz 2001-2005, z-ca Przewodniczącego 2005-2008 i 2015-2017;
 • 2001-2006 Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia
 • 2004-2008 Państwowa Komisja Akredytacyjna – ekspert;
 • Grupa Polskich Ekspertów HCV;
 • Grupa Polskich Ekspertów HBV;
 • Grupa Polskich Ekspertów NAFLD;
 • Rada Naukowa LUXMED;
 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie chirurgii ogólnej, zdrowia publicznego oraz transplantologii klinicznej.
 • W latach 2010-2012 członek Centralnej Komisja do spraw Stopni i Tytułów.
 • Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: HPBA i ILTS;
 • redaktor Annals of Transplantation.
Specjalista przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
1979-1981 rok - Wolontariat w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM kierowanej przez prof. Jerzego Szczerbania
1979-1981 rok - Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM
1981-2003 rok - Asystent, starszy asystent, adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM
1987-1999 rok - Kierownik Izby Przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego AM w Warszawie
2003 - obecnie - Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie
2006 - obecnie - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WNoZ WUM (obecnie Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego)
Wykształcenie

Edukacja:

 • 1973-1979 rok - Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1979 rok - Kurs mikrochirurgii
 • 1982 rok - Specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej
 • 1986 rok - Specjalizacja II stopnia z chirurgii ogólnej
 • 1981 rok - Kurs chirurgii laparoskopowej
 • 2003 rok - Specjalizacja z transplantologii klinicznej
 • 2004 rok - Specjalizacja ze zdrowia publicznego

Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1988 rok - Stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Współistnienie zakrzepicy żyły wrotnej z marskością wątroby u chorych z krwotokami z żylaków przełyku” AM w Warszawie
 • 1996 rok - Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: „Zakrzepica układu wrotnego dorosłych. Etiologia,diagnostyka i leczenie” AM Warszawa
 • 2006 rok - Tytuł profesora zwyczajnego
map
Centrum Medyczne Wałbrzyska 46
Wałbrzyska 46 02-739 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt07.30 - 20.00
Sob07.30 - 15.00
<strong>PAKIET HEPATOLOGICZNY</strong> <strong>PAKIET HEPATOLOGICZNY</strong> <strong>PAKIET HEPATOLOGICZNY</strong>
PAKIET HEPATOLOGICZNY
Skorzystaj z pomocy! Już dziś kup pakiet badań w naszym sklepie!