Aleksandra Gawryś - Żoch

Psychiatra
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lek. med. Aleksandra Gawryś-Żoch jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbyła specjalizację z psychiatrii w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2007 roku.

Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Od 2008 roku pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”. Prowadzi również zajęcia z psychiatrii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zdobyła doświadczenie zarówno w pracy w oddziałach szpitalnych, jak i w opiece ambulatoryjnej. W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi, zaburzeniami o podłożu organicznym, a także diagnostyką i leczeniem:

 • depresji
 • nerwic
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • zaburzeń lękowych
 • psychoz
 • zaburzeń snu
 • zespołów otępiennych
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Konsultuje pacjentów od 18 roku życia.

Rozwiń
Adam Sikorski

Psychiatra
CM Koneser

Lek. med. Adam Sikorski jest specjalistą psychiatrą z 10-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy z pacjentami. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, I Wydziału Lekarskiego.

Odbywał praktykę w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych, w Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale psychogeriatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Pracuje z osobami dorosłymi (od 18 roku życia).

Konsultuje pacjentów także w języku angielskim.

Specjalizacje:

 • diagnostyka i leczenie depresji
 • diagnostyka i leczenie nerwic
 • diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • diagnostyka i leczenie psychoz
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • diagnostyka i leczenie uzależnień
 • diagnostyka i leczenie otępienia
Rozwiń
Sławomir Fornal

Psychiatra
CM Wałbrzyska 46, CM Przy Bażantarni 8b

Lek. med. Sławomir Fornal jest specjalistą psychiatrą z 20-letnim doświadczeniem klinicznym pracy z pacjentami. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Wcześniej przez wiele lat pracował w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełnił również funkcję ordynatora III oddziału ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim. Od 2008 do 2011 roku był kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychogeriatrii SPZZLO Warszawa Żoliborz. Posiada doświadczenie lekarza dyżuranta w pogotowiu oraz lekarza organizującego oddział psychosomatyczny ZUS w Konstancinie Jeziornie.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych, a w obszarze szczególnych zainteresowań od początku jego pracy zawodowej pozostają zaburzenia nastroju i problemy psychogeriatrii.

Zajmuje się także zaburzeniami nastroju, diagnostyką i leczeniem depresji, nerwic, choroby afektywnej dwubiegunowej,  zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, psychoz, zaburzeń snu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń psychosomatycznych.

Przyjmuje pacjentów od 16 r.ż.

Posiada uprawnienia do wypisywania recept refundowanych oraz zaświadczeń ZUS ZLA (zwolnień lekarskich). Wystawia również zaświadczenia: 

 • do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego tokofobia (lęk przed porodem naturalnym)
 • do uzyskania pozwolenia na broń
 • do uzyskania licencji detektywa
Rozwiń

Psychiatra
CM Wałbrzyska 46, CM Al. Zjednoczenia 36, CM Koneser

Lek. med. Katarzyna Ratkowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalistą psychiatrą z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami. Przez wiele lat była ordynatorem oddziału dziennego w dużym szpitalu psychiatrycznym w Chojnicach. Pracowała również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w poradniach psychiatrycznych w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W obrębie swojej specjalizacji szczególnie interesuje się pracą z pacjentami z zaburzeniami: osobowości, lękowymi, afektywnymi, depresyjnymi, otępiennymi oraz problemem uzależnienia i z zaburzeniami psychotycznymi. Prowadzi psychoterapię długoterminową u osób z rozpoznaniem schizofrenii.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, uzależnień, zaburzeń odżywiania, chorób wieku podeszłego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, a także wsparciem w kryzysach w związku, problemach zawodowych, wsparciem w trudnościach w relacjach międzyludzkich.
Do objawów i sytuacji problemowych podchodzi przyczynowo, łączy psychoterapię z farmakoterapią.

Pracuje z pacjentami dorosłymi.

Rozwiń

Psychiatra
CM Foksal 3/5, Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lek. med. Dorota Komorowska-Biernat jest lekarzem psychiatrą z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej. Kierownik specjalizacji lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.
Pracuje w Oddziale Szpitalnym i Klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Przyjmuje pacjentów od 18 roku życia.

Specjalizacje:

 • diagnostyka i leczenie depresji
 • diagnostyka i leczenie nerwic
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i leczenie psychoz
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń snu (bezsenność)
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
Rozwiń

Psychiatra
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lek. med. Małgorzata Supińska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalizację z psychiatrii odbywała w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie pracowała na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych, Oddziale Psychogeriatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Aktualnie pełni funkcję zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem XI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim.

Pracuje z osobami dorosłymi od 18 r.ż.

Specjalizacje:

 • diagnostyka i leczenie depresji
 • diagnostyka i leczenie nerwic
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i leczenie psychoz
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • diagnostyka i leczenie uzależnień
Rozwiń

Psychiatra
CM Al. Zjednoczenia 36

Lek. med. Małgorzata Pleban-Siemiradzka jest specjalistą psychiatrą, absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z psychiatrii odbywała w Szpitalu Bródnowskim. Konsultowała pacjentów izby przyjęć oraz oddziałów szpitalnych oraz przyszpitalnej poradni. Pracowała w CSK MSW w Warszawie jako lekarz w poradni zdrowia psychicznego oraz konsultant psychiatra, a także w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”w Ząbkach w oddziale ogólnopsychiatrycznym.

Pracuje również z seniorami, specjalizując się w zespołach otępiennych.

Specjalizacje:

 • diagnostyka i leczenie depresji
 • diagnostyka i leczenie nerwic
 • diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i leczenie psychoz
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
Rozwiń

Psychiatra
CM Foksal 3/5, CM Przy Bażantarni 8b

Lek. med. Anna Strobrat-Dumała jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz specjalistą II stopnia w dziedzinie psychiatrii i II stopnia w zakresie neurologii. W latach 1984-2007 lekarz Szpitala Psychiatrycznego przy ul.Nowowiejskiej w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską. Pracuje z osobami dorosłymi.

Specjalizacje:

 • diagnostyka i leczenie depresji
 • diagnostyka i leczenie nerwic
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • diagnostyka i leczenie psychoz
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości

Konsultuje również trudności emocjonalne i zaburzenia psychiczne u chorych internistycznie i neurologicznie.

Rozwiń