Anna Milo

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Mgr Anna Milo jest psycholożką dziecięcą oraz trenerką TUS. Ukończyła studia magisterskie z psychologii w Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS oraz Szkołę TUS w Przystani Psychologicznej. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała pracując w placówkach oświatowych oraz współprowadząc zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne, a także warsztaty dla rodziców. W...
Czytaj więcej
Katarzyna Prejs

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Mgr Katarzyna Prejs ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 roku.  Obecnie bierze udział w szkoleniu „Rok z psychoterapią dzieci i młodzieży” w nurcie poznawczo-behawioralnym organizowanym przez ośrodek Poza Schematami. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas 2-letniego Szkoleniowego Stażu Terapeutycznego w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS...
Czytaj więcej
Małgorzata Osińska

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Mgr Małgorzata Osińska jest psychologiem dziecięcym, absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Fundacji Szalenie, Klinice Leczenia Zaburzeń Odżywiania "Otulenie" oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej Gaudeamus. W obrębie specjalizacji szczególnie interesuje się zaburzeniami lękowymi, psychosomatycznymi, samouszkodzeniami oraz zaburzeniami...
Czytaj więcej
Katarzyna Małys

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Mgr Katarzyna Małys jest psychologiem, absolwentką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna . Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Warszawie przy ul. Koszykowej (filia Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu), w placówkach przedszkolnych oraz w prywatnej poradni,...
Czytaj więcej
Marta Pociecha

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Mgr Marta Pociecha od 2010 roku pracuje w zawodzie psychologa i psychoterapeuty. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną z dorosłymi, dziećmi, młodzieżą w nurcie poznawczo-behawioralnym, a także konsultacje wychowawcze dla rodziców, grupy terapeutyczne i warsztaty rozwojowe. Ma duże doświadczenie terapeutyczne w pracy obszarach:...
Czytaj więcej
Kamila Hass-Ciołkowska

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Mgr Kamila Hass-Ciołkowska jest psychologiem dziecięcym, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGGW w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. prowadząc Warsztaty Umiejętności Psychospołecznych dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz jako psycholog szkolny. W obrębie specjalizacji szczególnie interesuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju...
Czytaj więcej
Natalia Witerek

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Mgr Natalia Witerek jest psychologiem, absolwentką Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. oraz studiów podyplomowych I stopnia z Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na UKSW z zakresu Mediacji Pojednawczych w Rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. jako psycholog i trener programów profilaktycznych...
Czytaj więcej
Jolanta Smoczyńska

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Racławicka
Mgr Jolanta Smoczyńska od wielu lat pracuje w placówce wsparcia dziennego, tam zajmuje się pracą z dziećmi od 3 roku życia do ukończenia szkoły średniej i z ich rodzinami. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne, dogoterapię, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Jest dogoterapeutą. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, oraz studia podyplomowe w zakresie: Edukacji...
Czytaj więcej

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Mgr Agnieszka Kalista jest psychologiem. Przyjmuje Pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  Prowadzi konsultacje psychologiczne w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Nowolipie 18 w Warszawie. 
Czytaj więcej

Psycholog - NFZ (60 min)
MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego - Nowolipie
Mgr Agata Kwaśniewska jest psychologiem. Przyjmuje Pacjentów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  Prowadzi konsultacje psychologiczne w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth Nowolipie.
Czytaj więcej
Wynik wyszukiwania dla: psycholog nfz 60 min Warszawa