Mgr Sylwia Rozbicka

Sylwia Rozbicka
map
Sylwia Rozbicka
Mgr Sylwia Rozbicka
O lekarzu

Mgr Sylwia Rozbicka jest psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym. 
Absolwentka psychologii klinicznej. Uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku". Pełniła funkcję kierownika placówki dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych,działającej w modelu środowiskowym przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Współpracowała z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego udzielając specjalistycznej pomocy studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami,w tym osobom z Zespołem Aspergera. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” oraz Europejskiego Stowarzyszenia ds. Depresji (EDA). Realizuje projekty związane z obszarem psychiatrii i psychologii.

Pracuje z młodzieżą od 11 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

  • psychoterapia osób dorosłych i nastolatków (od 11 r.ż.),
  • zaburzenia osobowości,zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i zaburzenia psychotyczne,trudności okresu dojrzewania,
  • problemy w relacjach interpersonalnych – zawodowych, w bliskich związkach,rówieśniczych – szkolnych,
  • konsultacje rodzinne i psychoedukacja w ramach pracy z nastolatkami,
  • grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ich rodzin,
  • warsztaty z zakresu asertywności i radzenia sobie ze stresem.
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
• Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego,
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
• Współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
Certyfikaty

4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

map
CM DZIECI Przy Bażantarni 8B
Przy Bażantarni 8b 02-793 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt 8.00 - 20.00
Sob 08.00 - 14.00
CM Przy Bażantarni 8b
Przy Bażantarni 8b 02-793 Warszawa
22 566 22 22
Pon - Pt 08.00 - 20:00
Sob 08.00 - 14.00
Centrum Zdrowia Psychicznego
Nowolipie 18 01-005 Warszawa
22 566 22 24
Pon - Pt 08.00 - 20.00
Sob nieczynne