Mgr Sylwia Wysocka - Sollich

Sylwia Wysocka - Sollich
map
Sylwia Wysocka - Sollich
Mgr Sylwia Wysocka - Sollich
O lekarzu

Mgr Sylwia Wysocka-Sollich ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii. Posiada Certyfikat Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Certyfikat Mediatora Pomorskiego Centrum Mediacji i Pomocy Prawnej. Pełni również funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie psychologii. Jest wpisana do wykazu instytucji oraz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

Doświadczenie w pracy psychologicznej i terapeutycznej zdobywała w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szkołach, przedszkolach specjalnych i innych ośrodkach pomocowych. Przez wiele lat przewodniczyła zespołowi opiniującemu w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wykładała psychologię w Gdańskich Szkołach Medycznych Oświata-Lingwista. Obecnie jest kierownikiem Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku, a od 11 lat pracuje w Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych w Gdańsku. Należy do Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Psychologów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Główne obszary pracy zawodowej:

  • Pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych (kryzys osobisty, partnerski, rodzicielski).
  • Terapia indywidualna osób dorosłych i par w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
  • Rodzinna diagnostyka psychologiczna oraz konsultacje i mediacje w zakresie przygotowania członków rodziny do funkcjonowania po rozstaniu/rozwodzie.
  • Diagnoza psychologiczna zaburzeń psychicznych i emocjonalnych z wykorzystaniem metod testowych, technik projekcyjnych, arteterapii.
  • Wsparcie rodziców/opiekunów w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.
  • Mediacje w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich.

 

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Wykształcenie
  • Uniwersytet Gdański
map
Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego - Gdańsk
Mikołaja Gomółki 2 80-279 Gdańsk
Pon - Pt9:00 - 20:00