Mammografia a badanie USG

Mammografia a badanie USG

Badanie USG gruczołów piersiowych (sonomammografia) jest stosunkowo młodą metodą oceny tkanki gruczołowej. Wprowadzenie do diagnostyki głowic o wysokiej częstotliwości (7,0 – 10,0 MHz) i udoskonalenie aparatów ultrasonograficznych doprowadziło do tego, że diagnostyka sonomammograficzna stała się powszechną i tanią metodą oceny sutków. Badanie powinno być przeprowadzane u wszystkich kobiet od 20 – 25 roku życia, jako badanie profilaktyczne.

USG piersi wykonuje się w pierwszej dekadzie cyklu (licząc od pierwszego dnia miesiączki), najlepiej między czwartym a dziesiątym dniem cyklu. Podejrzenie istnienia zmian w sutkach dziewcząt i młodszych kobiet jest również wskazaniem do przeprowadzenia oceny ultrasonograficznej.

Poza profilaktyką istnieje wiele innych wskazań do przeprowadzenia oceny ulrtasonograficznej.

I tak badanie wykonuje się w przypadku stwierdzenia palpacyjnego:

  • obecności guzków i zgrubień w sutkach
  • w celu oceny gruczołu w przypadku wystąpienia zmian zapalnych (ocena ropnia)
  • po przebytym urazie (poszukiwanie obecności krwiaka)
  • u kobiet karmiących (zastój pokarmu i ew. torbiel mleczna)
  • we wszelkich ocenach sutków u kobiet ciężarnych.

Badanie USG sutków jest wykonywane u kobiet w trakcie leczenia zmian chorobowych sutków w celu oceny ewentualnej progresji lub regresji zmian. Jest także nieocenione w przypadku dalszej diagnostyki już stwierdzonych zmian w sutkach. W przypadku zmian litych do wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (BACC -biopsja polega na wprowadzeniu pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego cienkiej igły bezpośrednio do zmiany chorobowej w celu pobrania komórek do oceny cytologicznej). Przy obecności większych torbieli można ewakuować ich zawartość pod kontrolą obrazu na monitorze.

W badaniu USG można ocenić wiele szczegółów badanego gruczołu piersiowego.

Pozwala na ocenę rozległości zmian, ich wzajemnego względem siebie położenia, ocenę zarysów zmiany (gładkie, dobrze odgraniczone od otoczenia, jak i zmiany o nieostrych, zatartych granicach) co pozwala na wstępną ocenę procesu chorobowego. Badanie to dobrze różnicuje również obecność zmian litych i płynowych (guzki i torbiele).

Ponadto w trakcie badania ultrasonograficznego stosując metody związane z wykorzystaniem efektu Dopplera, można ocenić charakter ukrwienia zmian.

Badanie ultrasonograficzne jest badaniem nieinwazyjnym, niebolesnym, pozwalającym na zachowanie dużego komfortu w trakcie diagnostyki.

Ultradźwięki stosowane w badaniu są o niskim natężeniu, nie mogą doprowadzić do uszkodzenia tkanek. Wykonywane jest najczęściej w ułożeniu na plecach z kończynami górnymi założonymi pod głowę. Na skórę lub na sondę (w zależności od techniki stosowanej

przez diagnostę) nakłada się warstwę żelu, aby wyeliminować obecność powietrza między sondą a skórą. Ultradźwięki w bardzo dużym stopniu ulegają odbiciu w środowisku gazowym.

Dowolność ustawienia sondy pozwala na ocenę narządu badanego w różnych przekrojach i pod dowolnie wybranym kątem. Umożliwia to dokładną ocenę rozległości zmian, jak również

lokalizację w stosunku do poszczególnych warstw (skóra, tkanka podskórna, tkanka gruczołowa, powięź mięśnia). Ma to kolosalne znacznie np. w przypadku zmian naciekających tkanki położonej poniżej gruczołu. Po badaniu gruczołu piersiowego ocenie podlegają doły pachowe ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się tam węzłów chłonnych. Wynik badania jest dostępny bezpośrednio po jego zakończeniu, nie wymaga dodatkowej analizy zapisanych obrazów. W przypadku badania USG są one dodatkową dokumentacją, uzupełniającą opis wykonany przez diagnostę.


MAMMOGRAFIA

Innym badaniem stosowanym podczas profilaktyki i diagnostyki zmian w sutkach jest mammografia.

Polega ona na ocenie rejestrowanych na kliszy rentgenowskiej różnic w pochłanialności promieniowania między tkankami sutka. Dotyczy to tkanki gruczołowej,tłuszczowej, skóry, tkanekwłóknistych i ewentualnie występującychzwapnień. Badanie jest wykonywanew dwóch projekcjach i może byćuzupełnione wykonaniem zdjęcia powiększonego.W porównaniu z sonomammografią,mammografi a rentgenowska jest badaniemstosowanym przeważnie do ocenysutków o utkaniu mniej bogatym wtkankę gruczołową. Z wiekiem występującefizjologicznie zmiany doprowadzajądo odwrócenia się stosunków międzyzawartością tkanki tłuszczowej i gruczołowejw sutku. W związku z powyższymbadanie radiologiczne jest stosowaneprzeważnie w przedziale wiekowym powyżej40. roku życia.

Mammografia ma przewagę nad badaniem ultrasonograficznym, jeżeli chodzi o ocenę obecności zwapnień i mikrozwapnień w sutkach, natomiast ustępuje wyraźnie tej drugiej metodzie jeśli chodzi o różnicowanie obecności zmian litych i płynowych.

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych:
  • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: