Medycyna pracy Warszawa - badania pracowników, uczniów, kierowców; książeczka sanepidowska

Data publikacji: 05.03.2020 ,Data aktualizacji: 15.06.2022
Czas czytania: 6 minut
medycyna pracy warszawa

Medycyna pracy jest gałęzią medycyny odpowiedzialną za kompleksową opiekę nad osobami pracującymi a także rozpoznawanie i leczenie chorób spowodowanych szkodliwymi czynnikami towarzyszącymi wykonywaniu określonej pracy. Lekarz medycyny pracy zajmuje się również badaniem uczniów, studentów, kierowców oraz osób, które chcą wyrobić książeczkę sanepidowską.

Szukasz dobrego lekarza medycyny pracy w Warszawie? Chcesz szybko zrobić niezbędne badania wstępne, kontrolne i okresowe? Zadzwoń i skorzystaj z oferty medycyny pracy w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie!

Oferujemy szybkie terminy badań:

Umów wizytę u lekarza medycyny pracy już dziś!

ZADZWOŃ

Kim jest lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy, zwany lekarzem orzecznikiem, jest specjalistą zajmującym się kompleksową oceną stanu zdrowia Pacjenta - zdolności potencjalnego pracownika, do podjęcia pracy w określonym środowisku. Na odpowiednie badania do pracy kieruje pracodawca, który musi otrzymać specjalne orzeczenie lekarza medycyny pracy mówiące o tym, że dana osoba może wykonywać obowiązki wynikające ze stanowiska pracy – nawet pod wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy.

Lekarz orzecznik przeprowadza lub zleca pełen zakres badań wstępnych (dla osób rozpoczynających pracę), okresowych (którym kończy się ważność poprzedniego zaświadczenia) a także badań kontrolnych (w przypadku osób przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej, niż 30 dni).

Lekarze medycyny pracy wydają również odpowiednie orzeczenia uczniom i studentom, potwierdzające zdolność wykonywania określonego zawodu, kierowcom w określonych sytuacjach, a także wszystkim, którzy potrzebują badań sanitarno-epidemiologicznych.


Gdzie wykonać badania medycyny pracy w Warszawie?

Szukasz dobrego lekarza medycyny pracy w Warszawie? Skorzystaj z konsultacji i badań w Centrum Medycznym Damiana. Oferujemy wykonanie badań z zakresu medycyny pracy w następujących placówkach:

walbrzyska

Centrum Medyczne Wałbrzyska

ul. Wałbrzyska 46,
Warszawa

cmd piaseczno

Centrum Medyczne Piaseczno

ul. Puławska 42b,
Piaseczno

Centrum Medyczne Foksal

ul. Foksal 3/5,
Warszawa


Medycyna pracy Warszawa - badania pracowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy z dn. 27.06.1997), w momencie zatrudnienia pierwszej osoby, obowiązkiem pracodawcy jest posiadanie umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania pracowników na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę. Na skierowaniu muszą znaleźć się informacje o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących w danym stanowisku pracy. 

Jak wygląda skierowanie do lekarza medycyny pracy? Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne,
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy,
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.


Pracownik zgłaszając się na badania medycyny pracy, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 1 miesiąc od daty wystawienia. 

Jak wygląda wizyta u orzecznika? Lekarz medycyny pracy przeprowadza wywiad lekarski z Pacjentem, podczas którego pyta o stan zdrowia, przebyte choroby i operacje, choroby występujące w rodzinie, przyjmowane leki a także o prowadzony tryb życia. Następnie wykonuje podstawowe pomiary (waga, wzrost, ciśnienie itp.) i badania przedmiotowe, np. osłuchiwanie płuc czy serca, oraz kieruje Pacjenta na dalszą diagnostykę – w zależności od rodzaju pracy mogą to być konkretne badania laboratoryjne i obrazowe, (np. badania krwi, badania moczu, spirometria czy RTG płuc) oraz na konsultacje do lekarzy specjalistów – najczęściej okulistów, kardiologów, psychologów, neurologów czy laryngologów.

Następnie, na podstawie uzyskanych wyników badań oraz opinii innych specjalistów, lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie o zdolności lub niezdolności Pacjenta do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Rodzaje badań medycyny pracy pracowników:

 • badania wstępne – dedykowane nowym pracownikom przed rozpoczęciem pracy w danej firmie, oraz obecnym po zmianie stanowiska pracy, jeżeli zmieni się jego charakter (wystąpią nowe narażenia lub czynniki szkodliwe),
 • badania okresowe – pracodawca kieruje na nie osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • badania kontrolne – wykonywane każdemu pracownikowi, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej, niż 30 dni.

Jesteś właścicielem firmy i chcesz podpisać umowę na badania z zakresu medycyny pracy w Warszawie? Skontaktuj się z nami!


Medycyna pracy Warszawa - osoby do kontaktu

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na oba poniższe adresy mailowe:

medycyna pracy warszawa


Badania medycyny pracy uczniów i studentów

Lekarz medycyny pracy wydaje również orzeczenia o zdolności do wykonywania danego zawodu kandydatom do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniom tych szkół oraz studentom, którzy w trakcie wykonywania zawodu mogą być narażeni na działanie czynników niebezpiecznych dla zdrowia

W przypadku otrzymania ze szkoły skierowania na badania lekarskie, powinny być na nim wymienione wszystkie czynniki szkodliwe, na które może być narażony uczeń/student, ponieważ na tej podstawie określa się zakres potrzebnych badań.

W przypadku, gdy Pacjent nie otrzymał skierowania z uczelni i nie jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, należy udać się na konsultację do lekarza internisty w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki.

Badania medycyny pracy dla uczniów i studentów w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie realizowane są odpłatnie.

W celu umówienia się na badanie medycyny pracy prosimy o kontakt z naszą infolinią tel. 22 566 22 22.


Badania sanitarno-epidemiologiczne

Zgodnie z art. 6, Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008r., nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest skierowanie osób wykonujących prace, podczas których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – na badania sanitarno-epidemiologiczne i pokrycie kosztów tych badań.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych ma na celu wykluczenie u przyszłego pracownika chorób, które są bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy wymagającej kontaktu z żywnością. Wizyta u lekarza medycyny pracy w Warszawie,  w celu wyrobienia tzw. książeczki sanepidowskiej, obejmuje badanie lekarskie i badania dodatkowe, najczęściej badanie kału.  O zakresie badań dodatkowych decyduje lekarz prowadzący badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kto powinien wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne? Nakaz posiadania książeczki sanepidowskiej obejmuje wiele grup zawodowych, w tym osoby zatrudnione w:

 • miejscach żywienia zbiorowego (restauracje, bary, stołówki i inne obiekty gastronomii);
 • punktach obrotu nieopakowaną żywnością lub produkujących żywność (sklepy spożywcze, mięsne, warzywne, piekarnie, cukiernie, zakłady mięsne);
 • służbie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inny personel medyczny);
 • opiekunowie w hospicjach, domach opieki, zakładach opieki leczniczej itp.
 • aptekach, sklepach zielarskich;
 • zakładach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, studiach tatuażu, studiach piercingu itp.

Chcesz wykonać badania sanitarno-epidemiologiczne w Warszawie? Skorzystaj z oferty Centrum Medycznego Damiana! W celu umówienia badań skontaktuj się z naszą infolinią: tel. 22 566 22 22.

restauracja książeczka sanepidowska


Badania kierowców Warszawa

W Centrum Medycznym Damiana, w ramach medycyny pracy w Warszawie, wykonujemy również badania kierowców:

 • Badania lekarskie na prawo jazdy - do wyrobienia oraz przedłużenia prawa jazdy kategorii A i B dla pacjentów prywatnych (wszystkie badania i konsultacje dla pacjentów ubiegającego się o prawo jazdy do celów prywatnych są zawsze odpłatne, nawet jeśli pacjent ma abonament, który obejmuje poszczególne usługi),

 • Badania kierowców transportu, którzy wykonują zarobkowy przewóz osób lub posiadają prawo jazdy kat. C, D, C/E (np.: kierowców autobusów, taksówkarzy, osób przewożących powyżej 9 osób na własne potrzeby, kierowców zawodowych kat. B, C i C/E),

 • Badania kierowców niepodlegających przepisom o transporcie drogowym (kat. B) np. przedstawicielom handlowym, kadrze zarządzającej.

W celu umówienia się na badanie kierowców prosimy o kontakt z naszą Infolinią: tel. 22 566 22 22.

ZADZWOŃ