O nas - Centrum Medyczne Damiana

Data publikacji: 03.01.2020 ,Data aktualizacji: 18.03.2024

Centrum Medyczne Damiana istnieje od 1994 r. i obecnie jest częścią Medicover. Oferuje szeroki zakres opieki medycznej, którą zapewnia Pacjentom w czternastu placówkach oraz w szpitalu.

Pracują w nich lekarze wszystkich specjalizacji, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych. Misję Centrum Medycznego Damiana najlepiej oddaje przesłanie – Z Damianem przez całe życie.

Centrum Medyczne Damiana współpracuje z prawie 100 przychodniami na terenie całego kraju. W 2021 roku uruchomiło sieć placówek Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.


Zarząd Centrum Medycznego Damiana

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Agnieszka Dziedzic – Pasik

 

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
Radosław Rożek

 

Członek Zarządu
Paweł Łangowski

 


Misja Centrum Medycznego Damiana

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów w oparciu o długoletnie doświadczenie i najwyższe standardy w procesie leczenia.

Agnieszka Dziedzic-Pasik
Dyrektor Zarządzający

Nasza zasada strategiczna:

Jak najlepsza jakość opieki medycznej, jak najlepsza jakość usługi zgodnie z hasłem:
„Twoje zdrowie w centrum naszej uwagi”.

Naszym celem jest:

  • bezpieczeństwo pacjentów,
  • dążenie do maksymalnej satysfakcji pacjentów,
  • świadczenie usług w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na pacjentów,
  • kompleksowe informowanie pacjentów na temat stanu zdrowia i planowanego leczenia,
  • zatrudnianie profesjonalnego i doświadczonego personelu medycznego,
  • realizacja usług przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego.

Deklarujemy pełne zaangażowanie całego personelu we wdrażaniu i utrzymywaniu skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wszystkich pracowników i współpracowników Centrum Medycznego Damiana czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości i zobowiązuję do spełnienia wymagań obowiązujących spółkę oraz do wykazywania inicjatywy w zakresie ciągłego doskonalenia naszych procesów i usług.

Działalność Centrum Medycznego Damiana wpisuje się w większość obszarów zrównoważonego rozwoju przyjętych w 2015 roku przez kraje zrzeszone w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niniejszy dokument zawiera obszary oraz sposoby działania, które realizują 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Strategia CSR

Drogi Pacjencie!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: 


Certyfikaty Centrum Medycznego Damiana

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najwyższe standardy usług. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie w zdobytych przez nas certyfikatach i nagrodach.

 

Akredytacja

Szpital Damiana kilkakrotnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Akredytacja to system, dzięki któremu usługi świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi i bezpieczeństwa Pacjentów.

Co to jest akredytacja?

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej stosowaną na świecie i najskuteczniejszą. We współczesnych systemach zdrowotnych używa się jej do badania zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji, polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak osiągalnym.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż dana placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania, jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

 

ISO

Centrum Medyczne Damiana posiada certyfikat systemu zarządzania jakością, który opiera się na wymaganiach normy ISO 9001:2015 oraz obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie:

  • opieki ambulatoryjnej realizowanej w Centrach Medycznych,
  • leczenia szpitalnego realizowanego w Szpitalu CMD,
  • usług rehabilitacyjnych realizowanych w Centrach Rehabilitacji,
  • usług specjalistycznych w zakresie zdrowia psychicznego realizowanych w Centrach Mind Health.

 

Szpital bez bólu

Centrum Medyczne Damiana posiada również certyfikat „Szpitala bez bólu”, przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich. Certyfikat ten potwierdza, iż Szpital Damiana spełnia kryteria promujące najwyższe standardy opieki przeciwbólowej po zabiegach operacyjnych, a także w trakcie porodu i po cesarskim cięciu.

 

Bezpieczny Pacjent

Szpital Damiana uczestniczy w programie „Bezpieczny Pacjent”, którego celem jest udoskonalenie systemu, zapobiegającemu zdarzeniom zagrażającym zdrowiu i życiu pacjenta. Program ten, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Zdrowia Rady Europy, realizowany jest w wielu szpitalach na całym świecie.

 

Miejsce Przyjazne Przyszłej Mamie

Pod koniec 2010 r. otrzymaliśmy tytuł „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.

 

Certyfikat Świadomy Wybór Newsweeka 2021

Centrum Medyczne Damiana otrzymało certyfikat Świadomy Wybór Newsweeka 2021 w kategorii „Przydatne po pandemii”. Kapituła doceniła nasz przesiewowy test genetyczny FRANKD, jako szybki i skuteczny sposób wykrywania koronawirusa. 

Cieszymy się, że wyróżnione zostały nasze działania w zakresie testowania Pacjentów na COVID, ponieważ testy na koronawirusa są ważnym czynnikiem wpływającym na zahamowanie pandemii COVID-19 w Polsce. 


01.04.2023 r.

Polityka Jakości

W ciągu 29 lat Centrum Medyczne Damiana ugruntowało swoją silną pozycję na rynku prywatnych usług medycznych. O unikatowości naszych usług świadczą: indywidualne, przyjazne podejście do pacjentów, kompleksowa opieka medyczna, wysokie kwalifikacje personelu, a także zwracanie szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowia. Dalsze podnoszenie poziomu i jakości usług to obecnie nasze najważniejsze zadanie – Agnieszka Dziedzic-Pasik, Dyrektor Zarządzający Centrum Medycznym Damiana.