Certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować najwyższe standardy usług. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie w zdobytych przez nas certyfikatach i nagrodach.


Polityka Jakości

Centrum Medyczne Damiana to firma medyczna oferująca pełny zakres opieki medycznej. Obecnie posiadamy w Warszawie siedem placówek medycznych, w których zapewniamy kompleksowy zakres konsultacji specjalistycznych, usług diagnostyki obrazowej oraz laboratoryjnej. Świadczymy również opiekę szpitalną, zabiegi wykonywane w warunkach ambulatoryjnych, medycynę pracy, wizyty domowe oraz rehabilitację. Zakres oferowanych przez nas usług oraz pakietów medycznych jest dostosowany do stale rosnących oczekiwań naszych Pacjentów.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości świadczonych usług medycznych wdrożyliśmy system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Misja Centrum Medycznego Damiana

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów w oparciu o długoletnie doświadczenie i najwyższe standardy w procesie leczenia.

Nasza wizja

Być wiodącą prywatną placówką medyczną w Warszawie oferującą kompleksowy zakres usług
medycznych.

Nasza zasada strategiczna

Jak najlepsza jakość opieki medycznej, jak najlepsza jakość usługi zgodnie z hasłem: „Z Damianem przez całe życie”.

Naszym celem jest

 • bezpieczeństwo pacjentów i ich zadowolenie,
 • kompleksowe informowanie pacjentów na temat stanu zdrowia i planowanego leczenia,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości w ochronie zdrowia,
 • uczestnictwo w programach pro-jakościowych: Szpital bez bólu, Okołooperacyjna Karta Kontroli,
 • świadczenie usług w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na pacjentów
 • przy użyciu nowoczesnych technologii,
 • zatrudnianie profesjonalnego i doświadczonego personelu medycznego,
 • przeprowadzanie badań przy użyciu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

Deklarujemy pełne zaangażowanie całego personelu we wdrażaniu i utrzymywaniu skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wszystkich pracowników i współpracowników Centrum Medycznego Damiana czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości i zobowiązuję do spełnienia wymagań obowiązujących spółkę oraz do wykazywania inicjatywy w zakresie ciągłego doskonalenia naszych procesów i usług.


Akredytacja

18 maja 2012 r. Szpital Damiana otrzymał Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Poziom spełniania wszystkich standardów akredytacyjnych przez Szpital Damiana oceniono na 89%, co plasuje naszą placówkę na III miejscu w Polsce (dane aktualne na dzień 30.07.2012r.). Akredytacja to system, dzięki któremu usługi świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi i bezpieczeństwa pacjentów.

Co to jest akredytacja?

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej stosowaną na świecie i najskuteczniejszą. We współczesnych systemach zdrowotnych używa się jej do badania zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji, polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak osiągalnym.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż dana placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania, jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.


ISO

Centrum Medyczne Damiana posiada certyfikat systemu zarządzania jakością, który opiera się na wymaganiach normy ISO 9001:2015 oraz obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie:

 • opieki ambulatoryjnej realizowanej w Centrach Medycznych,
 • leczenia szpitalnego realizowanego w Szpitalu CMD,
 • usług rehabilitacyjnych realizowanych w Centrum Rehabilitacji,
 • usług z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej realizowanych w Centrum Zdrowej Skóry.

Szpital bez bólu

Centrum Damiana posiada również certyfikat „Szpitala bez bólu”, przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich. Certyfikat ten potwierdza, iż Szpital Damiana spełnia kryteria promujące najwyższe standardy opieki przeciwbólowej po zabiegach operacyjnych, a także w trakcie porodu i po cesarskim cięciu.


Bezpieczny Pacjent

Szpital Damiana uczestniczy w programie „Bezpieczny Pacjent”, którego celem jest udoskonalenie systemu, zapobiegającemu zdarzeniom zagrażającym zdrowiu i życiu pacjenta. Program ten, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Zdrowia Rady Europy, realizowany jest w wielu szpitalach na całym świecie.


Miejsce Przyjazne Przyszłej Mamie

Pod koniec 2010 r. otrzymaliśmy tytuł „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.