Zmiana przepisów podatkowych

Od początku 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe. Zgodnie z nimi, jeśli Klient nie poda numeru NIP już przy wystawieniu paragonu, nie będziemy mieli możliwości wystawienia faktury na firmę lub dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Zmiana przepisów podatkowych

Szanowni Pacjenci,

Od 1 stycznia 2020 roku każdy paragon poprzedzający wystawienie faktury na firmę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą wymaga podania numeru NIP, bez którego nie będzie możliwe wystawienie faktury* .

Prosimy, aby przed  dokonaniem zakupu usługi lub towaru na fakturę, poinformowali Państwo o tym fakcie obsługującą Was osobę w recepcji i podali jej numeru NIP firmy.

Powyższe informacje dotyczą TYLKO paragonów i faktur wystawianych na firmy i przedsiębiorców. Nie zmienia się proces wystawiania paragonów i faktur na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

Ważne pytania

Co zrobić gdy wystawiono paragon z niewłaściwym NIP-em?

Fakturę na firmę będzie można wystawić tylko z tym numerem NIP, który jest na paragonie. Nabywca powinien więc zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych na paragonie.

Jeżeli numer NIP na paragonie będzie błędny, można spodziewać się odmowy wystawienia faktury VAT zawierającej numer skorygowany, z uwagi na ryzyko sankcji VAT.

Do kiedy można wystawiać faktury do paragonu fiskalnego?

Klient może żądać wystawienia faktury do paragonu przez 3 miesiące od końca miesiąca wykonania usługi.

Czy nowe przepisy dotyczą również spółek zagranicznych?

W przypadku spółek zagranicznych, które posiadają numer NIP/VAT też musi się on znaleźć na paragonie fiskalnym, do którego będzie wystawiana faktura.

Nie wszystkie spółki zagraniczne ten numer posiadają, ale w przypadku spółek z UE dotyczy to większości podmiotów.

Data dodania 12.12.2019
Data ostatniej aktualizacji 24.06.2020