Miej odwagę zrzuć nadwagę
Miej odwagę zrzuć nadwagę

 • Ocena stanu zdrowia
 • Diagnostyka
 • Leczenie otyłości

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2010 roku został mianowany profesorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Był wieloletnim (od 1989 do 2008r.) pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; początkowo jako asystent, a od 1997r. jako adiunkt.

Obecnie kieruje Kliniką Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 2010-2012 przedstawiciela Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO).

Obecnie przewodniczy Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W marcu 2014 r. został powołany na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Czy wiesz, że…

Otyłość jest poważną chorobą polegającą na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej. Nieleczona może prowadzić do licznych powikłań obniżających jakość życia, m.in.:

 • zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia wielu chorób, w tym także nowotworów,
 • skrócenia długości życia,
 • wystąpienia licznych dramatów osobistych, związanych z powszechną dyskryminacją osób otyłych i brakiem akceptacji w sferze zawodowej oraz prywatnej.

W Polsce nadmierną masę ciała stwierdza się obecnie u ponad połowy osób. Co piąty dorosły Polak choruje na otyłość. Niepokojące są także badania przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży, które wykazały, że w tej grupie wiekowej nadmierna masa ciała występuje u co czwartej osoby.

Dla osób, u których walka z nadwagą nie przynosi oczekiwanych rezultatów, lekarze specjaliści opracowali program leczenia otyłości MIEJ ODWAGĘ, ZRZUĆ NADWAGĘ dostępny w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie. Badania zawarte w pakiecie są podstawą oceny stanu zdrowia organizmu pacjenta i punktem wyjścia pozwalającym na skuteczne leczenie otyłości. Jeżeli dotychczasowe wielokrotne próby pozbycia się zbędnych kilogramów zawiodły, proponujemy rozważenie chirurgicznego leczenia otyłości.

Przyczyny otyłości

Dzisiejszy stan wiedzy medycznej nie pozwala na jednoznaczne określenie przyczyn otyłości. Wiadomo jednak, że istotną rolę odgrywają m.in.:

 • uwarunkowania genetyczne,
 • czynniki środowiskowe,
 • zaburzenia metaboliczne.

Bez względu na przyczyny otyłości, jej rozwój wynika z dodatniego bilansu energetycznego. Mówiąc krótko: wielkość przyjmowanej z posiłkami energii przekracza wydatek energetyczny organizmu. Nie oznacza to, że osoby otyłe przyjmują stale większą liczbę kalorii w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała. Podstawowym problemem leczenia otyłości jest znalezienie równowagi pomiędzy dostarczaną organizmowi liczbą kalorii, która pozwala na zdrowy tryb życia a liczbą kalorii, która jest szkodliwa. Niewątpliwie najczęstsza przyczyna otyłości to nadmierne spożywanie pokarmów, czego często osoba chora przez długi czas nie jest świadoma.

Leczenie otyłości – na czym polega?

Leczenie otyłości należy rozpocząć w okresie, w którym nie stwierdzamy jeszcze towarzyszących schorzeń takich jak:

 • cukrzyca typu II,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa serca,
 • zwyrodnienia stawów.

Co zawiera pakiet Miej Odwagę, Zrzuć Nadwagę?

Pakiet pozwalający na leczenie otyłości w Warszawie w CM Damiana obejmuje rekomendowany zakres badań, stanowiący podstawowy zakres oceny stanu zdrowia pacjenta i punkt wyjścia do rozpoczęcia terapii odchudzającej:

 • antygen HBs,
 • białko całkowite oraz elektroforeza białek,
 • bilirubina,
 • ferrytyna,
 • fibrynogen,
 • fosfataza alkaliczna,
 • gastroskopia,
 • glukoza,
 • kreatynina,
 • mocz – badanie ogólne,
 • poziom Ca2+ całkowity,
 • poziom żelaza,
 • przeciwciała anty HBs,
 • przeciwciała anty HCV,
 • RTG klatki piersiowej,
 • TSH,
 • USG jamy brzusznej,
 • witamina B12,
 • konsultacja internisty,
 • konsultacja z psychodietetykiem.

Wyniki badań omawiane są z lekarzem internistą podczas konsultacji.

Operacyjne leczenie otyłości musi być uzupełnione pracą pacjenta z psychodietetykiem. Polega ona na ustaleniu zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej, a co ważniejsze – także na pomocy we wprowadzaniu proponowanych zmian w codziennym funkcjonowaniu. Konsultacje psychodietetyczne w Warszawie w CM Damiana to nie tylko rozmowy o zmianach niezbędnych w procesie odchudzania, ale także nauka wprowadzania ich w życie.

Współpraca psychodietetyka z pacjentem, która stanowi element walki z nadwagą, obejmuje głównie:

 • rozpoznanie przyczyn i mechanizmów zaburzonego stylu żywienia,
 • wypracowywanie zdrowych nawyków żywieniowych,
 • regulowanie poziomu motywacji,
 • zmianę niesprzyjających przekonań i zachowań zdrowotnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej skuteczności i wiary w sukces,
 • uczenie się rozumienia i regulowania własnych emocji, co umożliwi ograniczenie nadmiernego jedzenia,
 • pracę nad obrazem własnego ciała,
 • pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów, takich jak zmiana nawyków żywieniowych i utrzymanie prawidłowej masy ciała,
 • udzielenie wsparcia,
 • edukację żywieniową pacjenta.

Cena pakietu to 1 250 zł.

Co to jest chirurgiczne leczenie otyłości?

W przypadkach, w których odpowiednia dieta, ćwiczenia fizyczne, a także leczenie farmakologiczne nie przynoszą pożądanych rezultatów, proponujemy chirurgiczne leczenie zaawansowanej otyłości, tzw. otyłości olbrzymiej.

Otyłość olbrzymia definiowana jest w oparciu o tzw. wskaźnik masy ciała. Przykładowo dla osoby o wzroście 160 cm będziemy ją rozpoznawać przy masie ciała wynoszącej 102 kg, a w przypadku chorego o wzroście 170 cm – przy masie 116 kg. w szczególnych przypadkach, kiedy otyłość doprowadziła już do rozwoju innych powikłań, wskazania do operacji istnieją także przy niższej masie ciała.

Małoinwazyjne leczenie otyłości

Dla wielu chorych, u których obserwuje się stały postęp choroby poprzez przyrost masy ciała, pojawienie się powikłań otyłości i rozwój inwalidztwa, chirurgiczne leczenie otyłość w Warszawie w CM Damiana można uznać za leczenie ratujące życie, będące współcześnie jedyną metodą o udowodnionej skuteczności leczniczej. Operacje wykonywane są technikami małoinwazyjnymi (laparoskopowymi). Polegają na wprowadzeniu zmian anatomicznych w obrębie przewodu pokarmowego, które niejednokrotnie przywracają prawidłowe funkcjonowanie zaburzonych mechanizmów równowagi energetycznej organizmu. Prowadzi to do redukcji masy ciała i – co najważniejsze – ustępowania licznych patologii rozwijających się podczas choroby.

Decyzja o poddaniu leczeniu operacyjnemu otyłości powinna być zawsze decyzją świadomą.

Przy jej podjęciu należy zadać sobie pytanie nie tylko dotyczące ryzyka przeprowadzenia operacji, ale także rezygnacji z niej. Warto zastanowić się, co będzie za rok, za dwa lub za pięć lat, jeżeli nadal choroba będzie postępować. Czasami wystarczy sięgnięcie nie tak daleko w przeszłość i uświadomienie sobie, o ile kilogramów ciągu ostatniego roku wzrosła masa ciała, czy podejmując dotychczasowe działania, można w jakikolwiek sposób powstrzymać postęp choroby. Udzielenie sobie odpowiedzi na tak postawione pytania może niejednokrotnie pomóc przy podjęciu decyzji.

Operacja bariatryczna w Warszawie – jak się przygotować?

Operacja bariatryczna w Warszawie w CM Damiana powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem, badaniami (najczęściej wymagającymi pobytu w szpitalu), a niejednokrotnie zabiegiem przygotowującym do operacji. Polega on na czasowym wszczepieniu balonu żołądkowego w celu uzyskania wstępnej redukcji masy ciała i dzięki temu możliwości bezpieczniejszego przeprowadzenia operacji. Istotnym elementem decydującym o ostatecznym przebiegu leczenia są wyniki wykonanych badań oraz konsultacje z chirurgiem bariatrą w Warszawie – chirurgiem, którego specjalnością jest operacyjne leczenie otyłości.

Dlaczego warto skorzystać z programu Miej Odwagę, Zrzuć Nadwagę?

Program MIEJ ODWAGĘ, ZRZUĆ NADWAGĘ to pakiet, który przynosi pacjentowi wiele korzyści.

Najważniejsze zalety

 • Krótki termin realizacji – wszystkie niezbędne badania są przeprowadzane w ciągu 12 godzin w jednym miejscu, w Szpitalu Damiana.
 • Kompleksowa diagnostyka – zestaw badań i konsultacji został przygotowany przez specjalistów w dziedzinie chirurgicznego leczenia otyłości. Wieloletnie doświadczenie lekarzy w pracy z osobami otyłymi pozwoliło na uwzględnienie w pakiecie wszystkich niezbędnych badań.
 • Indywidualna opieka – każdym pacjentem, który przystępuje do programu opiekuje się indywidualny koordynator. Jego zadaniem jest umówienie wszystkich badań i konsultacji w jednym terminie, w jednym miejscu. Pacjent nie musi zapisywać się sam na poszczególne wizyty. Koordynator cały czas towarzyszy pacjentowi podczas jego pobytu w Szpitalu Damiana, w tym także odprowadza na badania.
 • Rekomendacja dalszego leczenia – osoby, które przystąpią do programu, mają zapewnioną ciągłą opiekę: począwszy od badań diagnostycznych, poprzez chirurgiczne leczenie otyłości, a także zalecenia co do dalszego postępowania po zabiegu. Po operacji pacjent wraca do lekarza na konsultacje kontrolne, podczas których omawiany jest dalszy proces leczenia.

Rola psychodietetyka w programie

Praca z pacjentem z nadwagą bądź chorującym na otyłość, w podejściu psychodietetycznym polega na ustaleniu zaleceń dietetycznych i aktywności fizycznej, a co ważniejsze także na pomocy we wprowadzaniu proponowanych zmian w codziennym funkcjonowaniu. Konsultacje PsychoDietetyczne to nie tylko rozmowy o zmianach niezbędnych w procesie odchudzania, ale także nauka jak tych zmian realnie dokonywać.

Współpraca z pacjentem obejmuje głównie:

 • rozpoznaje przyczyny i mechanizmy zaburzonego sposobu jedzenia
 • wypracowywanie zdrowych nawyków żywieniowych
 • regulowanie poziomu motywacji
 • zmianę niesprzyjających przekonań i zachowań zdrowotnych
 • wzmacnianie poczucia własnej skuteczności i wiary w sukces
 • uczenie się rozumienia i regulowania własnych emocji, co umożliwi ograniczenie nadmiernego jedzenia
 • pracę nad obrazem własnego ciała
 • pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów, takich jak  zmiana nawyków żywieniowych i utrzymanie prawidłowej masy ciała
 • udzielenie wsparcia
 • edukację żywieniową Pacjenta

Czego możesz oczekiwać po wizycie u psychodietyka w leczeniu nadwagi i otyłości:

 • całościowego spojrzenia na przyczyny zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca)
 • zwrócenia uwagi na czynniki psychologiczne w występowaniu zaburzeń odżywiania np. niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, pesymizm, łagodzenie lęków, stres i nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
 • uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów diety, ułatwiających skuteczną zmianę nawyków żywieniowych
 • wskazania możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie zachowań jedzeniowych, żywienia
 • motywowania do leczenia dietetycznego
 • psychodietetyk nie tylko odpowiada na pytanie o to CO JEŚĆ, ale przede wszystkim, JAK trwale i skutecznie wprowadzić zmiany żywieniowe w swoim życiu.

Warto jednak pamiętać, że Psychodietetyk nie jest Psychologiem i nie zajmuje się psychoterapią Pacjentów.

Kontakt

Jak skorzystać z pakietu?

 • Osoby zainteresowane wykupieniem pakietu prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu Agnieszką Konarzewską, tel. 696 076 701.
 • Można również zostawić nam swój adres, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: damian.pl/miej-odwage

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
ZOSTAW NAM SWOJE DANE KONTAKTOWE
ODDZWONIMY DO CIEBIE

* pola wymagane