Pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu

Pacjentów, którzy planują zabieg lub operację w naszym szpitalu, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Przyjęcie do Szpitala Damiana

Rejestracja pacjentów do Oddziału Zabiegowo Diagnostycznego oraz Oddziału Dziennego odbywa się w Izbie Przyjęć Centrum Medycznego Damiana przy ul. Wałbrzyskiej 46.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi dokumentami:

Dzień zabiegu - krok po kroku:

 • Zgłoś się na zabieg w terminie dokładnie określonym przez lekarza.
 • Przestrzegaj godziny ostatniego zalecanego przez lekarza posiłku i spożycia płynów.
 • Zabierz ze sobą:
  • Podpisaną umowę
  • Dokument tożsamości
  • Skierowanie do szpitala
  • Wyniki badań
  • Ankietę anestezjologiczną
  • Podpisaną zgodę na zabieg/operację oraz znieczulenie
  • Rzeczy osobiste niezbędne podczas pobytu na oddziale,tj. piżamę, szlafrok, przybory do higieny osobistej
 • Warunkiem przyjęcia pacjenta do Szpitala Damiana jest odbycie wizyty kwalifikującej do zabiegu/operacji u mającego operować chirurga lub innego specjalisty w CMD.
 • Podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu/operacji pacjent ustala z lekarzem prowadzącym termin przyjęcia oraz otrzymuje następujące dokumenty:
  • Wzór umowy cywilno-prawnej
  • Skierowanie do szpitala
  • Skierowanie na badania
  • Formularz zgody na zabieg/operację
  • Formularz zgody na znieczulenie
 • W Izbie Przyjęć pacjent umawia się na konsultację anestezjologiczną.
 • Jeżeli nie ma przeciwwskazań do zabiegu/operacji, lekarz anestezjolog informuje, jak przygotować się do zabiegu/operacji, wypełnia z pacjentem ankietę i potwierdza ostateczny termin wykonania zabiegu operacyjnego.
 • W dniu wyznaczonego zabiegu/operacji pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć na godzinę przed planowanym zabiegiem/operacją wraz z następującymi dokumentami:
  • Podpisaną umową
  • Dokument tożsamości
  • Skierowaniem do szpitala
  • Wynikami badań, takimi jak : morfologia, jonogram, glukoza, APTT, PT, INR, fibrynogen, antygen HBS, P/ciała HCV, P/ciała HIV, grupa krwi, EKG, RTG klatki piersiowej oraz inne zalecone przez anestezjologa podczas wizyty anestezjologicznej
  • Ankietą wypełnioną podczas wizyty u anestezjologa
  • Podpisaną zgodą na zabieg/operację
  • Podpisaną zgodą na znieczulenie
 • Po dokonaniu rejestracji w punkcie interwencyjnym personel medyczny szpitala prowadzi pacjenta na oddział.
 • Na oddziałach szpitalnych pacjent zostaje przygotowany do zabiegu operacyjnego lub jest mu przedstawiany plan badań diagnostycznych.

Pobyt w szpitalu - o czym należy pamiętać?

 • W każdej sali oraz w Sekretariacie Medycznym Oddziału dostępna jest Karta Praw i Obowiązków Pacjenta.
 • W Sekretariacie Medycznym Oddziału dostępny jest Regulamin Porządkowy.
 • Pacjent w każdym momencie pobytu na oddziale może otrzymać informacje o zakresie usług świadczonych przez CMD i cenach tych usług. Informacji udziela personel.
 • Pacjent ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz do wglądu w swoją dokumentację medyczną, a także do upoważnienia wyznaczonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną oraz pozyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 • Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie lub/i pod nadzorem pielęgniarki oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta. Zakres pielęgnacji ustalają lekarz i pielęgniarka.
 • Pacjent ma możliwość realizacji potrzeb religijnych.
 • Szpital zapewnia możliwość porozumiewania się z pacjentami obcojęzycznymi.
 • Pacjent przyjmujący leki niezwiązane z pobytem w szpitalu powinien zgłosić ten fakt lekarzowi prowadzącemu na oddziale. Leki przekazane powinny być lekarzowi. Pacjent otrzymuje leki za pośrednictwem pielęgniarki. Pacjent nie powinien samodzielnie przyjmować leków.
 • Każdy pokój wyposażony jest w elektroniczny system wzywania personelu medycznego, telefon, TV oraz radio. Słuchawki są dostępne na życzenie pacjenta.
 • We wszystkich miejscach w szpitalu dostępny jest internet bezprzewodowy. W celu uzyskania hasła dostępu pacjent powinien zgłosić chęć korzystania z internetu personelowi pielęgniarskiemu.
 • Przybory toaletowe i szlafrok dostępne są na życzenie pacjenta.
 • Na oddziale znajduje się sejf, w którym można zdeponować wartościowe przedmioty na czas pobytu w szpitalu.
 • Na czas nieobecności pacjenta na oddziale (z powodu zabiegu operacyjnego, porodu, zabiegów diagnostycznych) jego własność (np. protezy, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne) są przechowywane:
  • w przypadku pokoju jednoosobowego w zamkniętym pokoju chorego – klucz jest przechowywany u przełożonej pielęgniarek lub u wyznaczonej pielęgniarki,
  • w przypadku pokoju dwuosobowego – u przełożonej pielęgniarek lub innej wyznaczonej pielęgniarki.
 • O każdej porze dnia i nocy za pośrednictwem personelu medycznego pacjent może otrzymać kawę, herbatę lub wodę mineralną.
 • Przed opuszczeniem Szpitala zachęcamy do wypełnienia Ankiety Satysfakcji Pacjenta dostępnej w salach pacjentów lub  Sekretariacie Medycznym Oddziału szpitala.
 • W szpitalu dostępne są lodówki, w których można przechowywać pożywienie o krótkim terminie ważności.
 • W Centrum Medycznym Damiana funkcjonuje Komitet ds. Etyki umożliwiający pacjentom zgłaszanie problmów natury etycznej. Kontakt z Komitetem ds. Etyki odbywa się za pośrednictwem personelu szpitala.

Ważne informacje

 • Urządzenie przyzywowe zawsze należy nosić przy sobie.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o powiadomienie personelu medycznego bezpośrednio odpowiedzialnego za opiekę nad Państwem.

Harmonogram dnia w szpitalu

 • Obchody lekarskie odbywają się codziennie rano i wieczorem w godzinach 9.00—10.00 oraz 19.00—20.00.
 • Pokoje sprzątane są codziennie w godzinach 6.00—8.00.
 • Na indywidualne życzenie pacjenta możliwe jest sprzątnięcie pokoju w innym terminie.
 • Posiłki podawane są w następujących godzinach:
  • Śniadanie 8.00—8.30
  • Drugie śniadanie 10.00—10.30
  • Obiad 13.00—13.30
  • Podwieczorek 15.00—15.30
  • Kolacja 18.00—18.30
 • Istnieje możliwość doboru diety oraz wyboru menu (po wcześniejszym zgłoszeniu personelowi), o ile nie występują przeciwwskazania medyczne.
 • Odwiedziny odbywają się w godzinach od 8.00 do 22.00 zgodnie z regulaminem odwiedzin dostępnym w szpitalu.

Wypis ze szpitala

Wypis to dokument medyczny poświadczający przebieg hospitalizacji.
Zawiera:

 • opis stanu pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala
 • Rozpoznanie i zastosowanie leczenia
 • Opis stanu pacjenta w chwili wypisu ze szpitala
 • Zalecenia medyczne i dietetyczne do dalszego stosowania
  • Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala podejmuje lekarz
  • Pacjent nie ma możliwości pozostawania w szpitalu przy braku wskazań medycznych
  • Pacjent ma prawo do żądania wypisania ze szpitala w każdym momencie. W sytuacji takiej lekarz udziela informacji o przewidywanych konsekwencjach przerwania leczenia przed zakończeniem hospitalizacji
  • Pacjent wypisywany ze szpitala powinien spakować swoje rzeczy
  • Dla bezpieczeństwa zaleca się przy wypisie ze szpitala, aby pacjentowi towarzyszyła osoba bliska