Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o. o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o. o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:
  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.
 2. Administrator Danych Osobowych
  Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa informuje, iż jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.
   
 3. Dane osobowe
  Dane podane przez Państwa bądź uzyskane w celu wykonywania umowy o świadczenie medyczne będą przetwarzane przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, marketingu produktów własnych oraz archiwalno – statystycznym.

  Podanie danych w kwestionariuszach na stronach www Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. jest w każdym przypadku dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) osoba, której dane dotyczą ma prawo:Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem Działu Marketingu pod adresem marketing@damian.pl

  Aktualizacji danych możecie Państwo dokonać na recepcji w każdej placówce i Szpitalu Centrum Medycznego Damiana. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika w warunkach autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis Klienta na formularzu zmiany danych osobowych). Aktualizacji danych teleadresowych (adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego) możecie Państwo dokonać w każdej chwili przy użyciu platformy Damian OnLine.
  • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  W Centrum Medycznym Damiana Holding Sp. z o.o. za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych Klientów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany drogą uchwały przez Administratora Danych Osobowych. ABI został zarejestrowany w GIODO.
   
 5. Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji
  Kierownictwo Centrum Medycznego Damiana zapewnia pełne wsparcie dla ustanowionego procesu bezpieczeństwa informacji i deklaruje, że wszyscy pracownicy przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i medycznych. Ponadto wszyscy pracownicy CMD zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani są do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych i informacji medycznych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Każdy pracownik posiada indywidualny dostęp, profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych / informacji został zdefiniowany, jako uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.
   
 6. Dane zbierane automatycznie
  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
   
 7. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
  Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Więcej informacji zawiera Polityka Cookies.
   
 8. Udostępnianie danych podmiotom trzecim:
  Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).

  Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zatwierdził:

 • Zarząd Centrum Medyczne Damiana Holding
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medinet S.A. Swissmed Centrum Zdrowia Victor

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o aktualnych promocjach, wpisz swój adres e-mail:

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2018

 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat
 

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: