Medycyny Podróży, Warszawa

Happy Hours dla podróżujących

Warto zainwestować czas w bezpieczne przygotowanie się do podróży, aby już na miejscu móc w pełni korzystać z upragnionego urlopu. Zapraszamy do Poradni Medycyny Podróży, w której specjalista epidemiolog udzieli szczegółowych wskazówek, jak dobrze przygotować się do wakacji.

Poradnia Medycyny Podróży w Centrum Medycznym Damiana jest Ośrodkiem Medycyny Podróży, należy do Krajowej Sieci Medycyny Podróży pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.


Wykaz szczepień obowiązkowych i zalecanych w ruchu turystycznym

Wykaz szczepień obowiązkowych i zalecanych w ruchu turystycznym


Szczepienia obowiązkowe

Są to szczepienia wymagane przez prawo danego kraju. Nie w każdym państwie wprowadzono takie wymogi, a stan ten zmienia się w czasie, najczęściej zależnie od sytuacji epidemiologicznej oraz politycznej (migracje ludności) w danym rejonie świata. Często prawo danego kraju nie wymaga bezwzględnego okazania świadectwa szczepienia. Przepisy niektórych chętnie odwiedzanych krajów (np. Indii) przewidują płynną modyfikację wymagań w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej na świecie – dlatego warto przed wyjazdem skonsultować się z lekarzem zajmującym się medycyną podróży.


Szczepienia zalecane

Są to szczepienia wprawdzie nie egzekwowane przez przepisy prawne (czyli dobrowolne), ale proponowane przez zespół ekspertów z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Atlancie na podstawie analiz aktualnej sytuacji zdrowotnej w poszczególnych krajach. Zalecenia te również zmieniają się coraz dynamiczniej, głównie w związku z rosnącym tempem przemieszczania się ludzi. Sprzyja ono rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz pojawianiem się konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, pogarszających warunki sanitarne rejonów, których dotykają.


Szczepienia dla kobiet w ciąży

Planując ciążę warto zadbać o aktualne szczepienia przeciwko: wzw typu A i B, grypie, krztuścowi, tężcowi, a także sprawdzenie stanu uodpornienia przeciwko odrze, różyczce i, o czym się często zapomina, ospie wietrznej (większość populacji w Polsce jest uodporniona, ale nie wszyscy). Przyszły tata, dziadkowie i inne osoby, które będą miały bliski kontakt z niemowlęciem, również powinny pomyśleć o tym, że poddając się szczepieniom przeciwko grypie, krztuścowi czy ospie wietrznej tworzą „kokon ochronny” chroniący najpierw ciężarną, a potem dziecko w czasie pierwszych miesięcy życia, zanim będzie ono zdolne wytworzyć własne przeciwciała.
Z różnych powodów w społeczeństwie ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że kobieta w czasie ciąży nigdy, w żadnej sytuacji nie może zostać zaszczepiona. Nie jest to jednak prawdą.
Sytuacja ze szczepieniami dla ciężarnych jest podobna, jak z innymi produktami leczniczymi –większość preparatów po prostu nie ma badań klinicznych na grupie obejmującej ciężarne i generalnie staramy się uodpornić kobietę zanim zajdzie w ciążę. Są jednak ważne przesłanki wynikające z opisów sytuacji, kiedy kobieta została zaszczepiona nie wiedząc, że jest w ciąży oraz biologiczne podstawy do wnioskowania o możliwości wywołania bądź nie jakiegoś szkodliwego wpływu na mamę lub dziecko. Kiedy lekarz rozważa szczepienie ciężarnej, powinien wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko ale i korzyści dla kobiety i płodu.
Większość szczepionek należy do kategorii B lub C produktów leczniczych, co oznacza, że gdy istnieją ważne wskazania, mogą one zostać podane ciężarnej. Np. szczepienie przeciwko grypie oraz przypominające szczepienie skojarzone przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy są nie tylko dopuszczone, ale wręcz zalecane kobietom ciężarnym. Chodzi tu m.in. o zapobieganie poronieniu, które może wywołać przechorowanie grypy podczas ciąży, a także poważnym powikłaniom grypy, które częściej dotykają ciężarne oraz o przekazanie dziecku przez łożysko przeciwciał ochronnych, przede wszystkim przeciwko niezwykle groźnemu dla niemowląt, a często w Polsce występującemu krztuścowi. W tej sytuacji korzyść z jednej dawki szczepionki odnoszą dwie (a w przypadku ciąży mnogiej nawet trzy lub cztery) osoby.
Istnieją nawet sytuacje, kiedy niezaszczepienie ciężarnej byłoby bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia tak mamy, jak i dziecka. Do takich zdarzeń należy pogryzienie ciężarnej przez zwierzę zasadnie podejrzane o wściekliznę oraz ekspozycja na zakażenie wirusem HBV osoby nieposiadającej ochronnego miana przeciwciał anty-Hbs (np. kontakt nieuodpornionej ciężarnej z krwią człowieka zakażonego tym wirusem).

Ogólna zasada dotycząca szczepień ciężarnych jest taka, że poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami (nieuniknione i realne narażenie na zachorowanie na żółtą febrę) na pewno przeciwwskazane w ciąży jest podanie szczepionek „żywych”, natomiast do rozważenia, a w pewnych przypadkach nawet zalecane, jest szczepienie preparatami „zabitymi”.


Szczepienia dla dzieci

Coraz częściej rodzice zabierają maluchy nawet na bardzo egzotyczne wyprawy. Wprawdzie większość szczepionek z zakresu medycyny podróży jest zarejestrowana już dla dzieci w wieku >12 miesięcy, a część – dla dzieci, które skończyły 2 lata, ale wyznaczając cel wyprawy kierujmy się zdrowym rozsądkiem i wybierzmy raczej rejony bezpieczniejsze, z dobrą infrastrukturą turystyczną, pozbawione malarii, położone na umiarkowanej wysokości nad poziomem morza, niż trekking w dżungli albo wędrówkę na Kilimandżaro. Weźmy pod uwagę łatwość odwodnienia się dziecka w gorącym klimacie, większe prawdopodobieństwo oparzeń słonecznych, groźniejsze niż dla dorosłych następstwa i większe ryzyko wystąpienia biegunek podróżnych, a także szkodliwy wpływ zmian ciśnienia podczas podróży drogą lotniczą, na ucho środkowe dzieci poniżej 2 r. ż., a w końcu złą tolerancję emocjonalną długiego unieruchomienia w samolocie przez większość maluchów. Dzieci w tropikach i klimacie podzwrotnikowym są też bardziej narażone na infestacje pasożytnicze i zakażenia przewodu pokarmowego, ze względu np. na tendencję do zabaw na ziemi czy w kałuży, próbowania różnych jadalnych i niejadalnych substancji, trudności z utrzymaniem higieny rączek. Malaria czy denga także przebiegają u dzieci z reguły burzliwiej i są bardziej groźne niż dla dorosłych. Przed egzotyczną wyprawą z dziećmi szczególnie gorąco zachęcam do konsultacji z lekarzem medycyny podróży, ponieważ z większością wymienionych wyżej zagrożeń, posiadając odpowiednią wiedzę można sobie poradzić, minimalizując ryzyko dla dziecka. Lekarz często pomoże też wybrać ciekawą, ale bezpieczniejszą dla najmłodszych trasę wyprawy. Kiedy zgłaszamy się z dzieckiem na szczepienia, pamiętajmy o zabraniu karty uodpornienia (można ją wypożyczyć z przychodni, gdzie realizujemy większość szczepień), a także książeczki zdrowia dziecka. Umieszczanie w karcie uodpornienia dokładnych informacji o wszystkich przebytych przez dziecko szczepieniach, także nieobowiązkowych, jest obecnie w Polsce wymogiem prawnym. W każdym przypadku program szczepień ochronnych dziecka powinien być konsultowany z pediatrą prowadzącym.


Szczepienia a choroby przewlekłe

Wskazania i przeciwwskazania do szczepień w chorobach przewlekłych zależą generalnie od kombinacji dwóch czynników: wpływu schorzenia na wydolność układu odpornościowego oraz tego, jakiego układu ono dotyczy (co może z jednej strony zwiększać podatność na niektóre zakażenia, a z drugiej powodować ciężki przebieg infekcji znacznie mniej groźnych dla osób zdrowych).

Jeżeli nie ma bardzo poważnych zaburzeń funkcji układu odpornościowego, osoba ze schorzeniem przewlekłym może przyjmować właściwie wszystkie szczepienia, a nawet ma do nich rozszerzone wskazania (w stosunku do populacji ogólnej). I tak na przykład osoby z astmą lub POChP, a także niedokrwienną chorobą serca powinny być szczepione nie tylko przeciwko grypie, ale także przeciwko zakażeniom pneumokokowym, osoby z przewlekłymi chorobami wątroby, np. wzw typu C – nie tylko przeciwko wzw typu B, ale także wzw typu A (oczywiście nie ma sensu szczepić przeciw wzw B osoby z przewlekłym zakażeniem HBV, gdyż do zakażenia już doszło, a szczepionka przeciw tej chorobie ma działanie zapobiegawcze, a nie lecznicze).

Pacjenci z chorobami przewlekłymi nerek, układu krążenia (poza nadciśnieniem tętniczym) i wątroby często mają mniej sprawny układ immunologiczny, niż osoby zdrowe. Są oni w grupie ryzyka słabej odpowiedzi na szczepienie przeciw wzw B, szczególnie przecież ważne dla osób poddawanych częściej niż inni hospitalizacji i różnym zabiegom medycznym. U takich osób powinien być sprawdzony po szczepieniu stan uodpornienia – miano przeciwciał anty-Hbs. Jeżeli po cyklu podstawowym szczepienia nie jest ono na zabezpieczającym poziomie, istnieją algorytmy postępowania pozwalające je podnieść przynajmniej u części początkowo nieodpowiadających osób. Osobne zagadnienie stanowią szczepienia osób z chorobami nowotworowymi. W trakcie chemioterapii nie podaje się szczepień, ze względu na zaburzenie funkcji układu odpornościowego (szczepionki „zabite” byłyby wprawdzie bezpieczne, ale nieskuteczne, natomiast „żywe” – mogłyby spowodować poważne działania niepożądane). Za to po zakończeniu chemioterapii lub pomiędzy kolejnymi jej kursami, kiedy dojdzie do odbudowy układu białokrwinkowego, należy koniecznie zadbać o uodpornienie chorego przeciw takim chorobom jak wzw B, ospa wietrzna, grypa, czy zakażenia pneumokokowe. Zakażenia te u chorych onkologicznych mogą mieć szczególnie burzliwy i zagrażający życiu przebieg, szczególnie, jeżeli rozwiną się w stanie silnej immunosupresji, podczas kolejnego kursu chemioterapii. Osoby po zakończonym z powodzeniem leczeniu onkologicznym guzów litych najczęściej mogą być szczepione tak, jak osoby zdrowe (np. z racji narażeń zawodowych czy planów podróży), ewentualnie z rozszerzeniem wskazań. Natomiast pacjenci po przeszczepie szpiku wymagają uodpornienia de novo (czyli tak, jakby nigdy nie byli szczepieni), także przeciwko chorobom, przeciw którym przebyli szczepienia przed leczeniem – dla takich osób często układa się indywidualny kalendarz szczepień ochronnych.


Ważne informacje przed podróżą

Lista rzeczywiście potrzebnych szczepień i innych działań profilaktycznych uzależniona jest od tego, jaką część kraju planujemy odwiedzić i co będziemy tam robić. Kilkudniowego wyjazdu na konferencję, odbywającą się w klimatyzowanym hotelu w dużym mieście, nie da się porównać z kilkutygodniowym trekkingiem czy tym bardziej wyprawą survivalową. Inaczej trzeba przygotować się do wycieczki ze sprawdzonym biurem podróży, a inaczej do odwiedzin u krewnych czy znajomych w miejscowościach nie do końca typowo turystycznych. Pamiętajmy też, że rozległość terytorium niektórych krajów powoduje występowanie w nich kilku stref klimatycznych i dużych różnic wysokości nad poziomem morza (np. Indie, Brazylia, Chile, Rosja), a zatem znaczne zróżnicowanie zagrożenia chorobami zakaźnymi.


Czy szczepienia są potrzebne?

Nie każdy, kto pojedzie na egzotyczną wyprawę bez szczepień czy profilaktyki lekowej, zachoruje, podobnie nie każdy, kto wykupuje ubezpieczenie OC i AC, ulega wypadkowi komunikacyjnemu, ale w obu przypadkach następstwa mogą być poważne. Traktujmy więc poradę z zakresu medycyny podróży jako rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego.
Często pacjenci twierdzą: „Przecież tubylcy się nie szczepią, nie biorą leków profilaktycznie i jakoś żyją”. Populacja odmiennych stref klimatycznych często radzi sobie lepiej z niektórymi chorobami wskutek kontaktu z nimi przez setki lat, który spowodował pewien rodzaj przystosowania genetycznego. Należy też wziąć pod uwagę, że „miejscowi” przebywają wiele egzotycznych dla nas chorób w dzieciństwie i wieku dorosłego dożywają prawie wyłącznie ci, którym udało się pewne choroby zwalczyć i uodpornić się. Nie bez powodu też średnia długość życia mieszkańców krajów rozwijających się jest istotnie mniejsza niż np. populacji polskiej. Wpływa na to m.in. znacznie wyższa umieralność z powodu chorób zakaźnych.
Ryzyko zachorowania na choroby występujące w miejscu, do którego się wybieramy, jest indywidualne i zależy od wielu czynników, jak np. charakter i czas trwania pobytu, pora roku wybrana na podróż, nasz ogólny stan zdrowia (np. wcześniej przebyte choroby) i wiek, wybrane środki lokomocji, a nawet planowana trasa wędrówki. Decyzję co do zakresu naprawdę potrzebnych szczepień pomoże podjąć lekarz o odpowiedniej specjalizacji.


Mity na temat szczepień

 1. „Szczepionki nadmiernie obciążają układ odpornościowy”.
  Nasz system immunologiczny codziennie radzi sobie z setkami tysięcy antygenów obecnych w żywych drobnoustrojach występujących w środowisku, w którym żyjemy. Decyduje chociażby, które bakterie zawarte w pożywieniu są dobroczynne i należy włączyć je do flory przewodu pokarmowego, a które mogą spowodować chorobę i trzeba je zwalczać. Podanie dodatkowych trzech, pięciu czy nawet dwudziestu kilku antygenów nie wpływa na osłabienie organizmu.
 2. „Szczepionki powodują autyzm”.
  Nieuczciwy brytyjski lekarz, dr Andrew Wakefield, opublikował sfałszowane wyniki badań, według których szczepionka na odrę, świnkę i różyczkę (zwana MMR) wywołuje u dzieci autyzm. Badania innych lekarzy nie potwierdziły jednak jego tezy, a sam autor w jesieni życia oficjalnie przyznał się do popełnienia oszustwa w celu odniesienia korzyści finansowych. Błędna hipoteza upowszechniła się jednak i dała pożywkę wyznawcom spiskowej teorii. Naturalnie szczepionki, tak jak wszystkie inne leki, nie są pozbawione ryzyka działań niepożądanych (np. można się na ich niektóre składniki uczulić i mieć objawy alergiczne, mogą spowodować gorączkę jako element reakcji układu odpornościowego), ale zostało udowodnione, że nie mają związku przyczynowego z autyzmem ani np. chorobą Crohna. Ponadto dziś wiadomo, że autyzm jest najprawdopodobniej związany z mikrouszkodzeniami układu nerwowego w życiu płodowym, ale nie można go rozpoznać zaraz po urodzeniu, bo jego objawy są związane z umiejętnościami, które dopiero stopniowo pojawiają się w pierwszych kilkunastu miesiącach życia małego człowieka.
 3. „Szczepienia są uzależniające”.
  Mitem jest, że „jeżeli raz się zaszczepisz, musisz to robić już zawsze”. Szczepienie powoduje powstanie odporności przeciwko konkretnym chorobom zakaźnym, która wobec niektórych chorób utrzymuje się całe życie (np. wzw B), a wobec innych – kilka lat (np. dur brzuszny, cholera). Niepodanie dawki przypominającej nie powoduje żadnych następstw poza nieodbudowaniem przeciwciał chroniących przed zachorowaniem na tą konkretną chorobę. Jeżeli drobnoustrój powodujący chorobę szybko mutuje, tak jak wirus grypy, to za rok będzie on inny i już nie rozpozna go nasz układ odpornościowy, nauczony zwalczać szczep z poprzedniego sezonu. Dlatego, żeby nadal chronić się przed grypą, powinniśmy przyjmować szczepionkę co roku. Jednak zaniechanie tego może, nawet w najgorszym wypadku, skończyć się niczym innym jak zachorowaniem na grypę.
 4. „Kobiety w ciąży powinny uważać na szczepienia”.
  Istnieją szczepionki nie tylko dopuszczone, ale wręcz zalecane kobietom ciężarnym. Należą do nich przede wszystkim szczepienie przeciwko grypie oraz przypominające szczepienie skojarzone przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy. Kobieta ciężarna pogryziona przez zwierzę wręcz musi np. być zaszczepiona przeciwko wściekliźnie, jeśli istnieje ryzyko, że zwierzę mogło cierpieć na tę chorobę.

Konsultacje  z zakresu Medycyny Podróży realizuje lek. med. Magdalena Gudzińska-Adamczyk – epidemiolog w CMD

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych:
 • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: