POZ - Podstawowa opieka zdrowotna NFZ w Warszawie

podstawowa opieka zdrowotna nfz

Bezpłatne korzystanie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym telekonsultacje, skierowanie na darmowe badanie w kierunku koronawirusa, możliwość złożenia deklaracji online, czy 50% zniżki na jednorazową konsultację ze specjalistą, to tylko niektóre z powodów, dla których warto wybrać Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ) w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie lub Piasecznie.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

Dowiedz się więcej:


Korzyści z dołączenia do POZ w Centrum Medycznym Damiana

POZ w Warszawie - 50% zniżki na 1 konsultację specjalisty

50% jednorazowej zniżki na konsultację u lekarza specjalisty w Centrum Medycznym Damiana

POZ w Warszawie - 5% zniżki na zabieg

5% jednorazowej zniżki na zabieg w Szpitalu Damiana

POZ w Warszawie - szybki kontakt z lekarzem

szybki kontakt z internistą i pediatrą

POZ w Warszawie - konsultacje i telekonsultacje

bezpłatne konsultacje z lekarzem internistą i pediatrą oraz telekonsultacje (szczególnie zalecane w przypadku występowania takich objawów jak: gorączka, kaszel, katar, "łamanie w kościach" czy ból gardła)

POZ w Warszawie - badania diagnostyczne

skierowania na bezpłatne badania diagnostyczne (USG, RTG, laboratoryjne, endoskopowe), w tym badania w kierunku koronawirusa

POZ w Warszawie - deklaracje on-line

możliwość złożenia deklaracji on-line

POZ w Warszawie - e-recepty

wystawianie e-recept na leki (w tym leki refundowane), bez konieczności wychodzenia z domu

POZ w Warszawie - zwolnienia

zwolnienia lekarskie na wypadek choroby

POZ w Warszawie - skierowania do poradni

skierowania do poradni specjalistycznych NFZ

POZ w Warszawie - skierowanie do sanatorium

skierowania na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe oraz rehabilitacje

POZ w Warszawie - dostęp do szczepień

dostęp do obowiązkowych szczepień ochronnych

POZ w Warszawie - wydawanie orzeczeń

wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia

POZ w Warszawie - transport sanitarny

zlecenie na transport sanitarny

POZ w Warszawie - porady patronażowe

porady patronażowe i badania bilansowe u dzieci i młodzieży

POZ w Warszawie - opieka pielęgniarki

opieka pielęgniarki

POZ w Warszawie - możliwość zapisania całej rodziny

możliwość zapisania całej rodziny

Wizyty u lekarza internisty i pediatry w Przychodni POZ Centrum Medycznego Damiana są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. W pozostałe dni i godziny pomocy udziela Nocna Pomoc Lekarska.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Deklaracje POZ

Aby zostać naszym Pacjentem i korzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej złóż deklarację przystąpienia do POZ. Możesz to zrobić poprzez:

1. Portal Pacjenta Damian Online

Złożoną deklarację możesz:

Twoja deklaracja będzie aktywna od godz. 12.00 następnego dnia roboczego.

2. Portal Pacjenta pacjent.gov.pl (jeśli posiadasz profil zaufany)

Jak złożyć deklarację on-line? Zobacz instrukcję.

3. Pisemnie bezpośrednio w rejestracji dowolnego Centrum Medycznego Damiana w Warszawie przy al. Zjednoczenia 36:

WAŻNE INFORMACJE

Pamiętaj, aby składając deklarację wybrać placówkę Centrum Medycznego Damiana oraz wskazać nie tylko dedykowanego lekarza internistę (dorośli) lub pediatrę (dzieci), ale także pielęgniarkę. Konieczne jest złożenie 2 deklaracji - brak złożenia obu deklaracji spowoduje, że podczas wizyty nie będą mogły odbyć się procedury pielęgniarskie.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne.

Przed złożeniem deklaracji nie ma konieczności, aby Pacjent wypisywał się z poprzedniej placówki, w której korzystał z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta?

Czym jest Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) w ramach NFZ?

Podstawowa Opieka Zdrowotna to część systemu opieki zdrowotnej, która umożliwia osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, telemedycznie, jak również w domu Pacjenta – w przypadkach uzasadnionych medycznie.

Gdzie skorzystać z Podstawowej opieki zdrowotnej?

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w Centrum Medycznym Damiana przy:

 • al. Zjednoczenia 36 w Warszawie,
 • ul. Przy Bażantarni 8B w Warszawie,
 • ul Puławskiej 42B w Piasecznie.

Do Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą przystąpić wszystkie osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz złożą deklarację przystąpienia. Sprawdź na stronie: https://www.zus.pl/pue, czy jesteś objęty ubezpieczeniem.

Kim jest lekarz POZ?

Lekarz POZ jest zazwyczaj pierwszym lekarzem do którego się udajemy kiedy zaczynamy mieć problemy zdrowotne. To on przeprowadza badania, podejmuje decyzje i w razie potrzeby kieruje na dalszą diagnostykę (badania laboratoryjne, obrazowe i nie obrazowe - EKG, USG, RTG), kieruje do innego specjalisty lub do szpitala. Lekarz POZ może skierować Pacjenta na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację. Dodatkowo lekarz dba o promocję zdrowia i profilaktykę (np. chorób układu krążenia). Lekarz POZ może również zadecydować o tym, czy pacjent może skorzystać z przejazdu środkami transportu sanitarnego. Udziela porad patronażowych oraz wykonuje badania bilansowe u dzieci i młodzieży, a także wystawia orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia.

Lekarz POZ odpowiada także za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym szczepień u dzieci i młodzieży. Kliknij w obrazek, aby pobrać obowiązujący kalendarz szczepień.

Kalendarz szczepień POZ

Kiedy należy skonsultować się lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

Jeśli dokuczają Ci poniższe dolegliwości, umów się na wizytę u lekarza internisty:

 • przeziębienie, katar, kaszel,
 • gorączka,
 • osłabienie organizmu,
 • podwyższone lub obniżone ciśnienie, tętno,
 • bóle głowy, bóle brzucha i podbrzusza, bóle stawów, bóle kręgosłupa, bóle uszu,
 • rwa kulszowa,
 • szybkie męczenie się,
 • zawroty głowy,
 • problemy z pęcherzem, pieczenie przy oddawaniu moczu, nadmierne oddawanie moczu
 • długotrwałe zaparcia lub biegunki,
 • wypadanie włosów, łamliwość paznokci,
 • częste krwawienia z nosa,
 • zmiany skórne, wysypka, świąd,
 • zgrubienia podskórne,
 • podatność na siniaki,
 • brak apetytu, nadmierne łaknienie,
 • potliwość,
 • nadmierne pragnienie,
 • senność,
 • zaburzenia koncentracji.

Lekarz zbada Cię, a jeśli uzna, że Twoje dolegliwości wymagają dalszej diagnostyki lub specjalistycznego leczenia, skieruje Cię na badania lub do lekarza specjalisty.

Na jakie badania może skierować lekarz POZ?

W przypadku gdy lekarz POZ stwierdzi, że ze względu na stan zdrowia pacjenta konieczna jest konsultacja lub leczenie u lekarza specjalisty, albo konieczne jest wykonanie badania diagnostycznego – wystawi odpowiednie skierowanie.

Zakres badań jakie może zlecić lekarz POZ

Pacjent nie ma prawa żądać od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej skierowania na wizytę do specjalisty, na badania lub do szpitala. Decyzja o wystawieniu takiego skierowania należy do lekarza, na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Pielęgniarka POZ

Do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej zalicza się także profilaktyczną opiekę sprawowaną przez pielęgniarkę. Jej praca obejmuje działania profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne oraz rehabilitacyjne, czyli:

 • wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,
 • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, również w domu pacjenta.

Podstawowe informacje

 • Bezpłatna Podstawowa Opieka Medyczna w ramach NFZ jest dostępna w Centrum Medycznym przy Al. Zjednoczenia 36 oraz przy ul. Puławskiej 42B w Piasecznie. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
 • Udzielane są świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie złożonej do Centrum Medycznego Damiana deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane bez skierowania.
 • Pacjent może swobodnie i bezpłatnie zmienić świadczeniodawcę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym, a w sytuacji każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł.
 • Bezpłatnie można zmienić wybór świadczeniodawcy lub lekarza POZ, jeśli pacjent zmienił miejsce zamieszkania lub zaprzestano udzielania świadczeń wybranego lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Nie ponosi również opłaty pacjent, którego lekarzem POZ jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a osiągnął on 18 rok życia.
 • W sytuacji, gdy pacjent ukończył 18 rok życia, deklaracje złożone przez jego przedstawiciela ustawowego w jego imieniu zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia w sytuacjach uzasadnionych medycznie. W przypadku chorób przewlekłych, kontynuacji leczenia oraz w przypadku gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 • W sytuacji gdy pacjent nagle zachoruje lub jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. w delegacji, na urlopie lub podczas wizyty u rodziny), istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego świadczeniodawcy POZ (niż wskazany w deklaracji) mającego podpisaną umowę z NFZ.

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń jest potwierdzane w dniu udzielenia świadczenia, poprzez system E-WUŚ lub inny dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, a w przypadku braku takiej możliwości poprzez złożenie stosownego oświadczenia o prawie do świadczeń zgodnie ze wzorem określonym prze Ministerstwo Zdrowia.

Prawo do świadczeń dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL potwierdzane jest numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.


Telemedycyna

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pacjenci mają możliwość korzystania z porad telefonicznych.

Podczas telekonsultacji, lekarz może wystawić:

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi konsultacji telemedycznych, teleporady nie powinny dotyczyć:

 • dzieci do 6 r.ż. (telekonsultacje jedynie w przypadku porad kontrolnych w trakcie leczenia ustalonego na wizycie stacjonarnej, w tym m. in. wypisanie leku do kontynuacji leczenia, wydanie zaświadczenia w oparciu o dokumentację z poprzednich wizyt)
 • pierwszej wizyty w POZ,
 • konsultacji w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • sytuacji, w związku z podejrzewaniem choroby nowotworowej.

Wyłączenie stanowią Pacjenci (w tym również dzieci poniżej 6 r.ż.) z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Placówka NFZ zapewnia możliwość wizyt stacjonarnych osobom z podejrzeniem SARS-CoV-2 jak i chorym, po dokonaniu ustaleń w formie teleporady.


Dodatkowe informacje

Skargi i wnioski

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:

 • ustnej: pracownikowi Centrum Medycznego Damiana Holding sp. z o.o.,
 • pisemnej: pocztą tradycyjną lub na formularzu dostępnym w recepcji lub online,
 • telefonicznej: 22 566 22 22,
 • e-mail: reklamacje@damian.pl

Czas rozpatrywania, w przypadku reklamacji serwisowych wynosi 7 dni roboczych, natomiast w przypadku reklamacji medycznych 14 dni roboczych. Terminy te mogą ulec wydłużeniu z przyczyn merytorycznych. W przypadku zgłoszenia reklamacji w imieniu osoby bliskiej, ze strony Centrum Medycznego Damiana następuje kontakt z pacjentem, celem potwierdzenia zgłoszenia i uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje.

Mazowiecki OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski złożone:

 • pocztą na adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • na adres e-mail: kancelaria@nfz-warszawa.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /016ndson16/skrytka)
 • faksem pod nr 22 582 84 21

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – niezależnie od miejsca pobytu oraz złożonej deklaracji.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale jeśli nie ma objawów sugerujących zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane leki dostępne bez recepty lub środki domowe nie przyniosły oczekiwanego rezultatu;
 • jeśli oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

Miejsca, w których udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Warszawy

Najbliższe miejsce, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cegłowska 80, Warszawa - Bielany, tel.(22) 569-01-84

Miejsca, w których udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla Piaseczna

 • Szpital św. Anny, ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie, tel. (22) 735 41 08
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancienie-Jeziorna, ul. Długa 40/42 tel. (22) 888 29 20 21

Najbliższe miejsce, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

Inne miejsca można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PomocNocna

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

W przypadku, gdy poza godzinami pracy placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pacjent poczuje się gorzej, może - poza udaniem się na dyżur Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej - skorzystać również z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak skorzystać z TPK?

Zadzwoń na bezpłatny, ogólnopolski numer telefonu: 800 137 200

Kiedy dostępna jest TPK?

 • Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00.
 • W weekendy i święta całodobowo.

Do kogo skierowana jest TPK?

TPK jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych w naszym kraju (połączenia z zagranicy nie są obsługiwane).

W jakich językach udzielane są teleporady?

Porady udzielane są w językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • ukraińskim,
 • migowym (poprzez wideoczat na stronie https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/).

Transport sanitarny w ramach POZ

Transport sanitarny w ramach POZ w Warszawie jest obsługiwany przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans", ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa.

Transport sanitarny w ramach POZ w Piasecznie jest obsługiwany przez Luxury Medical Care, tel. (22) 257 27 25, tel. 603 362 342

Transporty przyjmowane są telefonicznie pod numerami (22) 843-58-16 oraz (22) 853-21-89 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00. Transport realizowany jest na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Telefoniczna informacja NFZ 24h/dobę

Pod numerem jest możliwość uzyskania informacji o:

 • udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z mazowieckim oddziałem NFZ,
 • średnim czasie oczekiwania na świadczenie,
 • pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Powyższe informację można uzyskać pisząc na adres e-mailowy tip@nfz.gov.pl.

Badania RTG

Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ w Warszawie na badanie radiologiczne mogę je wykonać w Placówce Centrum Medycznego Damiana, ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Badanie to nie wymaga zapisu.

Natomiast Pacjenci zapisani do POZ w Piasecznie mogą wykonać badanie w Centrum Medycznym Damiana w Piasecznie przy ul. Puławskiej 42B.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Budynek posiada windę oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ