Psycholog Warszawa i psychiatra Warszawa

Psychologia i psychiatria

Specjaliści w Centrum Medycznym Damiana zapraszają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na konsultacje  do doświadczonych psychologów, lekarzy psychiatrów i logopedów. Nasz zespół to profesjonaliści oferujący kompleksową opiekę. Dzięki współpracy psychologów, lekarzy psychiatrów i logopedów zapewniamy możliwość holistycznego i pełnego leczenia.

Zapewniamy konsultacje

 • lekarza psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • neuropsychologa,
 • seksuologa,
 • logopedy,
 • neurologopedy,
 • surdologopedy.

Zakres usług

 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoterapia par,
 • psychoterapia małżeństw i rodzin,
 • warsztaty rozwojowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • integracja sensoryczna,
 • diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia neurologopedyczna,
 • terapia surdologopedyczna.

Co leczymy?

U osób dorosłych prowadzimy konsultacje, terapię i diagnozę w obszarach:

 • depresja,
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice,
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • psychozy,
 • zaburzenia snu,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania,
 • choroby wieku podeszłego,
 • kryzysy w związku,
 • wypalenie zawodowe.

U dzieci i młodzieży prowadzimy konsultacje, terapię i diagnozę w obszarach:

 • depresja,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia rozwojowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia neuropsychologiczne,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • trudności szkolne,
 • trudności wychowawcze i okresu dojrzewania,
 • autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • ADHD,
 • kontrola emocji (smutek, złość, lęk),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • nieśmiałość,
 • przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna).

W naszej ofercie posiadamy również diagnozę, konsultacje i terapie logopedyczne, neurologopedyczne i surdologopedyczne.

Zajmujemy się:

 • wady mowy
 • zaburzenia mowy
 • jąkanie
 • zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego: dyslalia, afazja, dysartia
 • indywidualne programy rozwojowe skoncentrowane na trudnościach związanych z niepłynnością mówienia, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy
 • doskonalenie sprawności mówienia
 • terapia metody Castillo Moralesa
 • rozwijanie umiejętności słownych, pisemnych lub sygnalizacyjnych osób z wadą słuchu

Nasz zespół

Psychiatrzy

Lek. med. Sławomir Fornal

Lekarz psychiatra

Specjalista psychiatra z 20-letnim doświadczeniem klinicznym pracy z pacjentami. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Przez wiele lat pracował w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełnił również obowiązki ordynatora III oddziału ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim. Od 2008 do 2011 roku kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychogeriatrii SPZZLO Warszawa Żoliborz. Posiada doświadczenie lekarza dyżurnego w pogotowiu oraz lekarza organizującego oddział psychosomatyczny ZUS w Konstancinie Jeziornie.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych, jego szczególnym obszarem zainteresowań od początku pracy zawodowej pozostają zaburzenia nastroju i problemy psychogeriatrii.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Małgorzata Pleban-Siemiradzka

Lekarz psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z psychiatrii odbywała w Szpitalu Bródnowskim. Konsultowała pacjentów izby przyjęć oraz oddziałów szpitalnych oraz przyszpitalnej poradni. Pracowała w CSK MSW w Warszawie jako lekarz w poradni zdrowia psychicznego oraz konsultant psychiatra, a także w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”w Ząbkach w oddziale ogólnopsychiatrycznym.

Pracuje również z seniorami, specjalizując się w zespołach otępiennych.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania 
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Anna Starobrad-Dumała

Lekarz psychiatra, lekarz neurolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista II stopnia w dziedzinie psychiatrii i II stopnia w zakresie neurologii. W latach 1984-2007 lekarz Szpitala Psychiatrycznego przy ul.Nowowiejskiej w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską.

Pracuje z osobami dorosłymi.  Konsultuje również trudności emocjonalne i zaburzenia psychiczne u chorych internistycznie i neurologicznie.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania 
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Katarzyna Ratkowska

Lekarz psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Specjalista psychiatra z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami. Przez wiele lat była ordynatorem oddziału dziennego w dużym szpitalu psychiatrycznym w Chojnicach. Pracowała również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jak również w poradniach psychiatrycznych w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pracuje z osobami dorosłymi od 18 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie uzależnień
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania
 • Diagnostyka i leczenie chorób wieku podeszłego
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Wsparcie w kryzysach w związku
 • Wsparcie w kryzysach zawodowych
 • Wsparcie przy trudnościach w relacjach międzyludzkich
 • Terapia wspierająca

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Psychologowie

Dr n. społ. Monika Dragunajtys – Sudoł

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Współpracuje z Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od okresu noworodkowego.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia autyzmu
 • Diagnostyka i terapia Zespołu Aspergera
 • Diagnostyka i terapia ADHD
 • Diagnostyka i terapia DDA
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń zachowania
 • Poradnictwo związane z trudnościami rozwojowymi, egzystencjalnymi
 • Terapia rodzin i małżeństw

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Monika Oleksiewicz

Psycholog, interwent kryzysowy

Pracuje z dziećmi od 3 roku życia i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • sytuacje kryzysowe w relacjach (rozwód, nowy związek, strata bliskiej osoby, kryzys w związku)
 • trudności w adaptacji do choroby, niepełnosprawności, konieczności podejmowania długotrwałego leczenia
 • ból przewlekły związany z chorobą lub o niewiadomym pochodzeniu
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji
 • przeżycie wydarzenia traumatycznego związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia, bycie świadkiem takiej sytuacji lub informacja o doświadczeniu takiego wydarzenia przez bliską osobę
 • doświadczanie przemocy lub podejrzeniem stosowania przemocy
 • opieka nad osobą przewlekle chorą
 • problemy wychowawcze:  trudności w nauce, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, z opiekunami, rodzicami, podejrzenie zaburzeń rozwojowych
 • odnalezienie się w nowej roli społecznej np. bycie rodzicem, dziadkiem, babcią, emerytem i in.

Mgr Sylwia Rozbicka

Psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych.

Absolwentka psychologii klinicznej. Uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”,posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego,w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku". Pełniła funkcję kierownika placówki dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych,działającej w modelu środowiskowym przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Współpracowała z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego udzielając specjalistycznej pomocy studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami,w tym osobom z Zespołem Aspergera. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” oraz Europejskiego Stowarzyszenia ds. Depresji (EDA). Realizuje projekty związane z obszarem psychiatrii i psychologii.

Pracuje z młodzieżą od 11 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • psychoterapia osób dorosłych i nastolatków (od 11 r.ż.),
 • zaburzenia osobowości,zaburzenia nastroju,zaburzenia lękowe i zaburzenia psychotyczne,trudności okresu dojrzewania,
 • problemy w relacjach interpersonalnych – zawodowych,w bliskich związkach,rówieśniczych – szkolnych,
 • konsultacje rodzinne i psychoedukacja w ramach pracy z nastolatkami,
 • grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ich rodzin,
 • warsztaty z zakresu asertywności i radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Paulina Mikołajczyk

Psycholog, neuropsycholog

Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 2 r.ż.

Specjalizacje:

 • Prowadzenie diagnostyki przesiewowej w kierunku integracji sensorycznej
 • Diagnostyka i terapia ręki
 • Diagnostyka i terapia autyzm
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń neuropsychologicznych
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • Diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • Diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i terapia depresji

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Sylwia Michalczewska

Psycholog, seksuolog

Absolwentka studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z obszaru seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.  Ukończyła studium w Fundacji Dzieci Niczyje „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzicami”.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 3 r.ż.

Specjalizacje:

 • Trudności w adaptacji (żłobek, przedszkole, szkoła, rozwód)
 • Trudności emocjonalnymi
 • Trudności w nauce i nadruchliwości
 • Zachowania buntownicze
 • Zaburzeniajedzenia
 • Trudności ze snem
 • Onanizm dziecięcy
 • Doświadczenie molestowania
 • Praca z przemocą
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych
 • Zaburzenia seksualne u dorosłych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Katarzyna Janiec

Psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła studia podyplomowe Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Posiada uprawnienia diagnosty i terapeuty SI.
Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. 
 

Specjalizacje:

 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin
 • Diagnozuje dzieci od 2 r.ż. pod kątem zaburzeń Integracji Sensorycznej

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Logopedzi

mgr Małgorzata Markowska-Piskorz

Logopeda, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia wad i zaburzeń mowy
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Jolanta Matuszewska

Logopeda, neurologopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Pracuje z dziećmi. Wystawia również opinie logopedyczne.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka logopedyczna i neurologopedyczna
 • Indywidualne programy logopedyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Terapie indywidualne i grupowe (2-3 os.) z dziećmi z wadami lub zaburzeniami mowy
 • Zajęcia ortofoniczne z dziećmi
 • Zajęcia terapeutyczne według terapii psychomotorycznej M. Procus, i M. Block

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Joanna Czajka

Logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego (kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracuje z dziećmi i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, niepłynność mówienia, trudnościami w połykaniu u dzieci i dorosłych dysfagia, jąkanie)
 • Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Małgorzata Kukiełko

Logopeda, neurologopeda

Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi od okresu niemowlęcego.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedii ogólnej oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Specjalizacje:

 • Terapia metody Castillo Moralesa
 • Ocena rozwojowa niemowląt – TIMP
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy, wad wymowy i jąkania

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Joanna Wirska

Logopeda, neurologopeda

Absolwentka studiów podyplomowych na zakresu neurologopedii na Uniwersytecie SPWST oraz logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła Wydział Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim.

W ramach programu "Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" jest specjalista z zakresu neurologopedii. Prowadzi zajęcia w placówkach oświatowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Pracuje z dziećmi i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna (opóźniony rozwój mowy, afazje dziecięce i dorosłych, dyzartrie, dyslalie)
 • Trudności w karmieniu niemowląt i małych dzieci w aspekcie logopedycznym

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Katarzyna Cybul

logopeda, surdologopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej – kierunek pedagogika specjalna - logopedia oraz kierunek surdopedagogika.
Doświadczenie: Praktyki w Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci z wadą słuchu oraz praca w Fundacji ‘Echo’ praca z dziećmi z wadami słuchu; zajęcia grupowe logarytmicznej.

Konsultacja dzieci od 1 roku życia do 18 roku życia.

Specjalizacje:

 • Logopeda – dzieci i młodzieży
 • Terapia logopedyczna – dzieci i młodzieży
 • Surdologopeda – dzieci i młodzieży
 • Terapia surdologopedyczna – dzieci i młodzieży

Umów wizytę Zadzwoń
(22) 566 22 22


Nasze placówki

 • ul. Foksal 3/5 (w Centrum Warszawy),
 • ul. Wałbrzyska 46 (Mokotów),
 • Plac Konesera 10A (Praga Północ),
 • al. Zjednoczenia 36 (Bielany),
 • Przy Bażantarni 8B (Ursynów).

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska ** [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

** Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medicover Forsakrings AB (Publ.) Spółka Akcyjna-Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Medi Partner Sp. z o.o., Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, Medvit Sp. z o.o., Puławska 42b, 05-500 Piaseczno, DentaCare Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa, CareExperts Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, INVIMED-T Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, Medicover Benefits Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, RehasportClinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, OK System S.A. ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: