Psycholog Warszawa i psychiatra Warszawa

Psychologia i psychiatria

Specjaliści w Centrum Medycznym Damiana zapraszają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na konsultacje  do doświadczonych psychologów, lekarzy psychiatrów i logopedów. Nasz zespół to profesjonaliści oferujący kompleksową opiekę. Dzięki współpracy psychologów, lekarzy psychiatrów i logopedów zapewniamy możliwość holistycznego i pełnego leczenia.

Zapewniamy konsultacje

 • lekarza psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • neuropsychologa,
 • seksuologa,
 • logopedy,
 • neurologopedy,
 • surdologopedy.

Zakres usług

 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoterapia par,
 • psychoterapia małżeństw i rodzin,
 • warsztaty rozwojowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • integracja sensoryczna,
 • diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia neurologopedyczna,
 • terapia surdologopedyczna.


Co leczymy?

U osób dorosłych prowadzimy konsultacje, terapię i diagnozę w obszarach:

 • depresja,
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice,
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • psychozy,
 • zaburzenia snu,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia odżywiania,
 • choroby wieku podeszłego,
 • kryzysy w związku,
 • wypalenie zawodowe.

U dzieci i młodzieży prowadzimy konsultacje, terapię i diagnozę w obszarach:

 • depresja,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia rozwojowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia neuropsychologiczne,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • trudności szkolne,
 • trudności wychowawcze i okresu dojrzewania,
 • autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • ADHD,
 • kontrola emocji (smutek, złość, lęk),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • nieśmiałość,
 • przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna).

W naszej ofercie posiadamy również diagnozę, konsultacje i terapie logopedyczne, neurologopedyczne i surdologopedyczne.

Zakres problemów, w których pomagamy:

 • wady mowy
 • zaburzenia mowy
 • jąkanie
 • zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego: dyslalia, afazja, dysartia
 • indywidualne programy rozwojowe skoncentrowane na trudnościach związanych z niepłynnością mówienia, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy
 • doskonalenie sprawności mówienia
 • terapia metodą Castillo Moralesa
 • rozwijanie umiejętności słownych, pisemnych lub sygnalizacyjnych osób z wadą słuchu

Nasz zespół

Psychiatrzy

Lek. med. Sławomir Fornal

Lekarz specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra z 20-letnim doświadczeniem klinicznym pracy z pacjentami. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Przez wiele lat pracował w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełnił również obowiązki ordynatora III oddziału ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim. Od 2008 do 2011 roku kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychogeriatrii SPZZLO Warszawa Żoliborz. Posiada doświadczenie lekarza dyżurnego w pogotowiu oraz lekarza organizującego oddział psychosomatyczny ZUS w Konstancinie Jeziornie.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych, jego szczególnym obszarem zainteresowań od początku pracy zawodowej pozostają zaburzenia nastroju i problemy psychogeriatrii.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Aleksandra Gawryś-Żoch

Lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbywała specjalizację z psychiatrii w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskała w 2007 roku.

Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Od 2008 roku pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica”. Prowadzi również zajęcia z psychiatrii dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Zdobyła doświadczenie zarówno w pracy w oddziałach szpitalnych jak i w opiece ambulatoryjnej. W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi, zaburzeniami o podłożu organicznym.

Konsultuje pacjentów od 18 roku życia.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Lek. med. Aleksandra Mazurek

Lekarz specjalista psychiatria

Jest pracownikiem Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie od 2011 roku. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami od 2010 roku. Doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii IIWL WUM, oddziałach ogólnopsychiatrycznym, dziennym, psychogeriatrycznym, neurologicznym, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychoonkologii COI. Ukończyła kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Certyfikowana hipoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej. Wykładowca na kursach dla instruktorów Rekreacji Ruchowej ze specjalnością - hipoterapia Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu. Specjalizuje się w leczeniu całego spektrum zaburzeń i chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń depresyjnych i psychotycznych.

Pracuje z pacjentami od 16-tego roku życia.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju (np. zespołów depresyjnych)
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji poznawczych (w tym zespołów otępiennych)
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych  (nerwic)  
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

Umów wizytęZadzwoń
22 566 22 55


Lek. med. Dorota Komorowska-Biernat

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej. Kierownik specjalizacji lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.
Pracuje w Oddziale Szpitalnym i Klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Pracuje z osobami dorosłymi od 18 roku życia.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu (bezsenność)
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 53


Lek. med. Małgorzata Supińska

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalizację z psychiatrii odbywała w Szpitalu Nowowiejskim, gdzie pracowała na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych, Oddziale Psychogeriatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem XI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim.

Pracuje z osobami dorosłymi od 18 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie uzależnień

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 51


Lek. med. Adam Sikorski

Lekarz specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra z 10-letnim doświadczeniem klinicznym w pracy z pacjentami. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, I Wydziału Lekarskiego.

Odbywał praktykę w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale Detoksykacji od Narkotyków i Innych Substancji Psychoaktywnych, w Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Oddziale psychogeriatrycznym, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Pracuje z osobami dorosłymi (od 18 roku życia).

Konsultuje pacjentów w języku angielskim.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie uzależnień
 • Diagnostyka i leczenie otępienia

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Małgorzata Pleban-Siemiradzka

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z psychiatrii odbywała w Szpitalu Bródnowskim. Konsultowała pacjentów izby przyjęć oraz oddziałów szpitalnych oraz przyszpitalnej poradni. Pracowała w CSK MSW w Warszawie jako lekarz w poradni zdrowia psychicznego oraz konsultant psychiatra, a także w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”w Ząbkach w oddziale ogólnopsychiatrycznym.

Pracuje również z seniorami, specjalizując się w zespołach otępiennych.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania 
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Anna Starobrat-Dumała

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista II stopnia w dziedzinie psychiatrii i II stopnia w zakresie neurologii. W latach 1984-2007 lekarz Szpitala Psychiatrycznego przy ul.Nowowiejskiej w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi indywidualną, specjalistyczną praktykę lekarską.

Pracuje z osobami dorosłymi.  Konsultuje również trudności emocjonalne i zaburzenia psychiczne u chorych internistycznie i neurologicznie.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania 
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Lek. med. Katarzyna Ratkowska

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Specjalista psychiatra z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami. Przez wiele lat była ordynatorem oddziału dziennego w dużym szpitalu psychiatrycznym w Chojnicach. Pracowała również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jak również w poradniach psychiatrycznych w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Pracuje z osobami dorosłymi od 18 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie uzależnień
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania
 • Diagnostyka i leczenie chorób wieku podeszłego
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Wsparcie w kryzysach w związku
 • Wsparcie w kryzysach zawodowych
 • Wsparcie przy trudnościach w relacjach międzyludzkich
 • Terapia wspierająca

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Psychologowie

dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda

Psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale Lekarskim. Posiada ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi z różnymi problemami.

W ramach współpracy z Centrum Medycznym Damiana prowadzi konsultacje telefoniczne, również w języku angielskim.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi od okresu noworodkowego. 

Spesjalizacje:

 • psychosomatyka
 • problematyka stresu (w tym stresu zawodowego) i radzenia sobie z nim poprzez relaksację, modyfikację zachowań niekorzystnych dla zdrowia
 • psychotraumatologia - trauma i jej przepracowywanie
 • zaburzenia odżywiania, nastroju, lękowe
 • trening umiejętności miękkich
 • metody efektywnej komunikacji w związku
 • uzależnienia
 • ADHD
 • problemy emocjonalne u dorosłych i dzieci
 • trening czystości
 • problemy ze snem
 • lęk separacyjny

Mgr Dagmara Zbroch

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie zdobyła umiejętność z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe uzyskała w V Klinice Psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Poradni Psychologicznej dla kobiet po mastektomii przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii, Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami pracując w prywatnych przedszkolach i szkole. Prowadzi indywidualną opiekę psychologiczną, obejmującą między innymi współpracę z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w zakresie wydawania opinii i orzeczeń. Swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP.

Pracuje z dziećmi od wieku noworodkowego i dorosłymi do 35 roku życia.

Specjalizacje:

 • Zaburzenia rozwojowe i zachowania
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Uczniowie ze specyficyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami w zakresie dostosowywania wymagań w stosunku do uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP
 • Konsultacje rodzićów uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka
 • Testy psychologiczne i kwestionariusze badające m.in inteligencję IQ, diagnozę uzdolnień i zainteresowań dziecka, gotowość szkolną, motywację do nauki oraz lęk szkolny, nieprzystosowanie społeczne dzieci w klasie szkolnej, poziom niepokoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rad pedagogicznych w placówkach oświatowych
 • Psychoterapia indywidualna osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w realcjach z innymi

Psycholog przyjmuje na Nowolipiu.

Umów wizytęZadzwoń
22 566 22 55


Mgr Magdalena Hawrot-Krauze

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tytułem specjalisty terapii uzależnień. Obecnie uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo - behawioralnym w CBT-EDU w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie praktyk na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła w trakcie stażu terapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii integracyjno - sensorycznej.
Umiejętności w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia, osób z syndromem DDA zdobywała w trakcie pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Mariańskiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną na Oddziale Dziennym i w Poradni Leczenia Uzależnień.

Pracuje z dorosłymi i dziećmi od 6 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnoza i terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (min. hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm)
 • Diagnoza i terapia współuzlaeżnienia
 • Diagnoza i terapia osób z syndromem DDA
 • Psychoterapia dorosłych i dzieci od 6 r. ż. w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • Trudności emocjonalne
 • Zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjno-kompulsywne
 • Problemy w relacjach interpersonalnych - zawodowych oraz rówieśniczych - szkolnych
 • Konsultacje rodzinne
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Monika Kowal

Psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 2005 roku.
Absolwentka 4- letniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT edu w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na stażach zawodowych w: Poradni Zdrowia Psychicznego (Mariańska, Warszawa), w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Psychogeriatrii), w placówkach i ośrodkach dedykowanych pomocy seniorom z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, SM). Obecnie studentka podyplomowej psychoonkologii na SWPS.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Aktualnie pracuje w szpitalu,  z pacjentami z Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii (UCK WUM).

Interesuje się psychoonkologią i pomocą pacjentom w chorobie onkologicznej.
Korzysta z metody Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Motywacyjnego.
Prowadzi treningi relaksacyjne, grupy wsparcia i grupy warsztatowe (psychoedukacja zdrowotna).

Specjalizacje:

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych  (z problemem depresji, lęku, utratą sensu, kryzysem wartości, niską samooceną),
 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych (zmianach życiowych, stratach bliskich, w żałobie, utratach sprawności),
 • pomoc w przezwyciężaniu przewlekłego stresu, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami,
 • wsparcie osób przewlekle i terminalnie chorych oraz członków ich rodzin (m.in. psychoonkologia),
 • praca z osobami doświadczającymi wewnętrznych kryzysów, problemów w relacjach, z wypaleniem zawodowym,
 • pomoc osobom współuzależnionym.

Dr n. społ. Monika Dragunajtys – Sudoł

Psycholog kliniczny, diagnosta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Współpracuje z Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od okresu noworodkowego.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia autyzmu
 • Diagnostyka i terapia Zespołu Aspergera
 • Diagnostyka i terapia ADHD
 • Diagnostyka i terapia DDA
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń zachowania
 • Poradnictwo związane z trudnościami rozwojowymi, egzystencjalnymi
 • Terapia rodzin i małżeństw

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Monika Oleksiewicz

Psycholog, interwent kryzysowy

Pracuje z dziećmi od 3 roku życia i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • sytuacje kryzysowe w relacjach (rozwód, nowy związek, strata bliskiej osoby, kryzys w związku)
 • trudności w adaptacji do choroby, niepełnosprawności, konieczności podejmowania długotrwałego leczenia
 • ból przewlekły związany z chorobą lub o niewiadomym pochodzeniu
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji
 • przeżycie wydarzenia traumatycznego związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia, bycie świadkiem takiej sytuacji lub informacja o doświadczeniu takiego wydarzenia przez bliską osobę
 • doświadczanie przemocy lub podejrzeniem stosowania przemocy
 • opieka nad osobą przewlekle chorą
 • problemy wychowawcze:  trudności w nauce, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, z opiekunami, rodzicami, podejrzenie zaburzeń rozwojowych
 • odnalezienie się w nowej roli społecznej np. bycie rodzicem, dziadkiem, babcią, emerytem i in.

Mgr Sylwia Rozbicka

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka psychologii klinicznej. Uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku". Pełniła funkcję kierownika placówki dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych,działającej w modelu środowiskowym przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Współpracowała z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego udzielając specjalistycznej pomocy studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami,w tym osobom z Zespołem Aspergera. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” oraz Europejskiego Stowarzyszenia ds. Depresji (EDA). Realizuje projekty związane z obszarem psychiatrii i psychologii.

Pracuje z młodzieżą od 11 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • psychoterapia osób dorosłych i nastolatków (od 11 r.ż.),
 • zaburzenia osobowości,zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i zaburzenia psychotyczne,trudności okresu dojrzewania,
 • problemy w relacjach interpersonalnych – zawodowych, w bliskich związkach,rówieśniczych – szkolnych,
 • konsultacje rodzinne i psychoedukacja w ramach pracy z nastolatkami,
 • grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ich rodzin,
 • warsztaty z zakresu asertywności i radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Paulina Mikołajczyk

Psycholog, neuropsycholog

Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 2 r.ż.

Specjalizacje:

 • Prowadzenie diagnostyki przesiewowej w kierunku integracji sensorycznej
 • Diagnostyka i terapia ręki
 • Diagnostyka i terapia autyzm
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń neuropsychologicznych
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • Diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • Diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i terapia depresji

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Sylwia Michalczewska

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z obszaru seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.  Ukończyła studium w Fundacji Dzieci Niczyje „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzicami”.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 3 r.ż.

Specjalizacje:

 • Trudności w adaptacji (żłobek, przedszkole, szkoła, rozwód)
 • Trudności emocjonalnymi
 • Trudności w nauce i nadruchliwości
 • Zachowania buntownicze
 • Zaburzeniajedzenia
 • Trudności ze snem
 • Onanizm dziecięcy
 • Doświadczenie molestowania
 • Praca z przemocą
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych
 • Zaburzenia seksualne u dorosłych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Gabriela Droździel

Psycholog, coach, trener, mediator

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym (SWPS) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej. Jest certyfikowanym mediatorem, coachem, trenerem.
Posiada doświadczenie w obszarze psychodiagnostyki osobowości zdrowej, trudności emocjonalnych, stresu, diagnozy uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

Pracuje z dorosłymi, rodzinami, parami i młodzieżą od 15 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnoza osobowości zdrowej (NEO-FFI, NEO-PR, EPQ-R)
 • Diagnoza temperamentu (FCZ-KT) i psychoedukacja związana z temperamentem
 • Diagnoza (CISS, STAI, SEG) trudności emocjonalnych i stylu reagowania na stres
 • Diagnoza uzdolnień i IQ (APIS-Z, test matryc Ravena)
 • Trudności emocjonalne (np. lęk, gniew, smutek) i w sytuacjach nasilonego stresu
 • Kontrola emocji
 • Terapia partnerska i rodzinna w obszarze komunikacji interpersonalnej
 • Terapia rodzinna nastawiona na porozumienie
 • Trudności okresu dojrzewania
 • Trudności związane z kryzysami rozwojowymi osób dorosłych
 • Wypalenie zawodowe
 • Doradztwo zawodowe (również połączone z psychodiagnostyką)
 • Definiowanie celów, osiąganie celów – praca coachingowa
 • Wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych (nieśmiałość, inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, poczucie własnej wartości, itp.)
 • Szkolenia i warsztaty grupowe

Umów wizytęZadzwoń
22 566 22 55


Mgr Barbara Janiec

Psycholog, psychoterapeuta integracyjny

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi szkolenia w dziedzinie promocji zdrowia i treningi interpersonalne. Autorka publikacji o charakterze psychoedukacyjnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię rodzin. Proponuje spotkania wspierające rozwój osobowości, realizowane według autorskiego projektu „Go & Grow”.

W terapii stosuje wieloaspektowe podejście (łączenie różnych technik terapeutycznych).

Pracuje z dziećmi od 10 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • Psychoterapia systemowa rodzin
 • Psychoterapia par
 • Psychoterapia indywidualna
 • Trening autogenny w przypadku nadciśnienia oraz trudności radzenia sobie ze stresem
 • Metoda autohipnozy Ericksonowskiej w przypadku różnych jednostek chorobowym
 • Terapia zaburzeń psychosomatycznych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Katarzyna Janiec

Psycholog, diagnosta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła studia podyplomowe Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Posiada uprawnienia diagnosty i terapeuty SI.
 
Pracuje z osobami dziećmi od 2 r.ż., młodzieżą i dorosłymi. 
 

Specjalizacje:

 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin
 • Diagnoza dzieci od 2 r.ż. pod kątem zaburzeń Integracji Sensorycznej
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci
 • Testy osobowościowe dla dorosłych i młodzieży
 • Praca z emocjami
 • Praca nad rozwojem osobistym

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Marta Kobylińska

Psycholog,  psychoterapeuta psychodynamiczny

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami, zarówno terapeutyczne, trenerskie, jak i warsztatowe.

Absolwentka szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. 

Obecnie uczestnik szkolenia w zakresie psychoterapii analitycznej grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającej atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła liczne kursy z NVC – komunikacji opartej na empatii (Dialogue Unlimited, Szkoła Empatii).

Interesuje się technikami neurostymulacji tj. EEG biofeedback (ukończyła szkolenie w EEG w Instytucie dr M. Pakszys ) oraz treningami uwagi słuchowej (posiada certyfikat 4-tego stopnia Tomatis Development SA Luxemburg).

Pracuje z dziećmi od 10 roku życia, młodzieżą i  dorosłymi.

Specjalizacje:

 • psychoterapia grupowa i indywidualna dorosłych i młodzieży,
 • konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze, trudności w relacjach i w komunikowaniu się z dziećmi),
 • problemy wieku dojrzewania,
 • zaburzenia emocjonalne (nerwicowe, lękowe, depresyjne),
 • trudności związane z przechodzeniem przez kolejne etapy rozwoju, podejmowaniem lub traceniem ról społecznych,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (okołorozwodowe zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy itp.),
 • możliwość konsultacji dotyczących zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Logopedzi

Mgr Agnieszka Saj-Mazurek

Logopeda, neurologopeda, specjalista emisji głosu

Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych o kierunku: higiena i emisja głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych - neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej, metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, szkolenie „AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • diagnoza, terapia dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja)
 • profilaktyka logopedyczna, wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju
 • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji
 • nauka emisji głosu, dykcji i ortofonii osób, które w pracy w dużej mierze posługują się głosem
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci z opóźnionym jej rozwojem, stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera , z całościowymi zaburzeniami rozwoju, stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami słuchu, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza oraz korekta nieprawidłowej artykulacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (dyslalia, niepłynność mowy, mowa bezdźwięczna, sygmatyzm międzyzębowy, rotacyzm).

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 52


Mgr Wioletta Kaliszyk

Logopeda, naurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i filologia polska oraz studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii.
Ukończyła dydaktykę języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu percepcji słuchowej oraz mowy i prawidłowej pisowni.

Pracuje z dziećmi od 1 roku życia oraz młodzieżą.

Specjalizacje:

 • Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami artykulacji
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia komunikacji językowej u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Terapia osób z afazją
 • Terapia osób z rozszczepem podniebienia

Umów wizytę Zadzwoń
(22) 566 22 51


Mgr Małgorzata Markowska-Piskorz

Logopeda, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia wad i zaburzeń mowy
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Joanna Czajka

Logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego (kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracuje z dziećmi i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, niepłynność mówienia, trudnościami w połykaniu u dzieci i dorosłych dysfagia, jąkanie)
 • Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Małgorzata Kukiełko

Logopeda, neurologopeda

Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi od okresu niemowlęcego.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedii ogólnej oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Specjalizacje:

 • Terapia metody Castillo Moralesa
 • Ocena rozwojowa niemowląt – TIMP
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy, wad wymowy i jąkania

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Katarzyna Cybul

logopeda, surdologopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej – kierunek pedagogika specjalna - logopedia oraz kierunek surdopedagogika.
Doświadczenie: Praktyki w Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci z wadą słuchu oraz praca w Fundacji ‘Echo’ praca z dziećmi z wadami słuchu; zajęcia grupowe logarytmicznej.

Konsultacja dzieci od 1 roku życia do 18 roku życia.

Specjalizacje:

 • Logopeda – dzieci i młodzieży
 • Terapia logopedyczna – dzieci i młodzieży
 • Surdologopeda – dzieci i młodzieży
 • Terapia surdologopedyczna – dzieci i młodzieży

Umów wizytę Zadzwoń
(22) 566 22 22


Nasze placówki

 • ul. Foksal 3/5 (w Centrum Warszawy),
 • ul. Wałbrzyska 46 (Mokotów),
 • Plac Konesera 10A (Praga Północ),
 • al. Zjednoczenia 36 (Bielany),
 • Przy Bażantarni 8B (Ursynów),
 • ul. Nowolipie 18, (Śródmieście)

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych:
 • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: