Psycholog i psychiatra dla dzieci i młodzieży

Psycholog i psychiatra dla dzieci

Specjaliści w Centrum Medycznym Damiana zapraszają dzieci i młodzież na konsultacje do doświadczonych psychologów, lekarzy psychiatrów i logopedów. Nasz zespół to profesjonaliści oferujący kompleksową opiekę. Dzięki współpracy psychologów, lekarzy psychiatrów i logopedów zapewniamy możliwość holistycznego i pełnego leczenia.

Zapewniamy konsultacje

 • lekarza psychiatry,
 • psychologa,
 • psychoterapeuty,
 • neuropsychologa,
 • seksuologa,
 • logopedy,
 • neurologopedy,
 • surdologopedy.

Zakres usług

 • konsultacje psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży,
 • konsultacje psychiatryczne,
 • warsztaty rozwojowe,
 • trening umiejętności społecznych,
 • integracja sensoryczna,
 • diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia neurologopedyczna,
 • terapia surdologopedyczna.

U dzieci i młodzieży prowadzimy konsultacje, terapiE i diagnozę w obszarach:

 • depresja,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia rozwojowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia neuropsychologiczne,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • trudności szkolne,
 • trudności wychowawcze i okresu dojrzewania,
 • autyzm,
 • Zespół Aspergera,
 • ADHD,
 • kontrola emocji (smutek, złość, lęk),
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • nieśmiałość,
 • przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna).

W naszej ofercie posiadamy również:

 • konsultacje i terapie logopedyczne,
 • diagnozę,
 • konsultacje neurologopedyczne,
 • konsultacje surdologopedyczne.

Zakres problemów, w których pomagamy:

 • wady mowy
 • zaburzenia mowy
 • jąkanie
 • zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego: dyslalia, afazja, dysartia
 • indywidualne programy dla uczniów z wadami i zaburzeniami mowy, m.in. z niepłynnością mówienia, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy)
 • doskonalenie sprawności mówienia
 • terapia metody Castillo Moralesa
 • ocena rozwoju niemowląt – TIMP
 • terapia psychomotoryczna
 • rozwijanie umiejętności słownych, pisemnych lub sygnalizacyjnych dzieci z wadą słuchu

Nasz zespół

Psychiatrzy

Lek. med. Sławomir Fornal

Lekarz specjalista psychiatra

Specjalista psychiatra z 20-letnim doświadczeniem klinicznym pracy z pacjentami. Obecnie pracuje w lecznictwie ambulatoryjnym. Przez wiele lat pracował w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełnił również obowiązki ordynatora III oddziału ogólnopsychiatrycznego w Szpitalu Tworkowskim. Od 2008 do 2011 roku kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego Psychogeriatrii SPZZLO Warszawa Żoliborz. Posiada doświadczenie lekarza dyżurnego w pogotowiu oraz lekarza organizującego oddział psychosomatyczny ZUS w Konstancinie Jeziornie.

Zajmuje się leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych, jego szczególnym obszarem zainteresowań od początku pracy zawodowej pozostają zaburzenia nastroju i problemy psychogeriatrii.

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i leczenie depresji
 • Diagnostyka i leczenie nerwic
 • Diagnostyka i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń osobowości
 • Diagnostyka i leczenie psychoz
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń snu
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychosomatycznych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Psychologowie

dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda

Psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale Lekarskim. Posiada ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi z różnymi problemami.

W ramach współpracy z Centrum Medycznym Damiana prowadzi konsultacje telefoniczne, również w języku angielskim.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi od okresu noworodkowego. 

Spesjalizacje:

 • psychosomatyka
 • problematyka stresu (w tym stresu zawodowego) i radzenia sobie z nim poprzez relaksację, modyfikację zachowań niekorzystnych dla zdrowia
 • psychotraumatologia - trauma i jej przepracowywanie
 • zaburzenia odżywiania, nastroju, lękowe
 • trening umiejętności miękkich
 • metody efektywnej komunikacji w związku
 • uzależnienia
 • ADHD
 • problemy emocjonalne u dorosłych i dzieci
 • trening czystości
 • problemy ze snem
 • lęk separacyjny

Mgr Dagmara Zbroch

Psycholog, diagnosta, psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie zdobyła umiejętność z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe uzyskała w V Klinice Psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza oraz w Poradni Psychologicznej dla kobiet po mastektomii przy Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii, Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami pracując w prywatnych przedszkolach i szkole. Prowadzi indywidualną opiekę psychologiczną, obejmującą między innymi współpracę z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w zakresie wydawania opinii i orzeczeń. Swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP.

Pracuje z dziećmi od wieku noworodkowego i dorosłymi do 35 roku życia.

Specjalizacje:

 • Zaburzenia rozwojowe i zachowania
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Uczniowie ze specyficyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Współpraca z rodzicami i nauczycielami w zakresie dostosowywania wymagań w stosunku do uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP
 • Konsultacje rodzićów uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka
 • Testy psychologiczne i kwestionariusze badające m.in inteligencję IQ, diagnozę uzdolnień i zainteresowań dziecka, gotowość szkolną, motywację do nauki oraz lęk szkolny, nieprzystosowanie społeczne dzieci w klasie szkolnej, poziom niepokoju u dzieci i młodzieży oraz diagnostyka w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii
 • Prowadzenie spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rad pedagogicznych w placówkach oświatowych
 • Psychoterapia indywidualna osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w realcjach z innymi

Psycholog przyjmuje na Nowolipiu.

Umów wizytęZadzwoń
22 566 22 55


Mgr Magdalena Hawrot-Krauze

Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie, akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tytułem specjalisty terapii uzależnień. Obecnie uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo - behawioralnym w CBT-EDU w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie praktyk na Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła w trakcie stażu terapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów terapii integracyjno - sensorycznej.
Umiejętności w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia, osób z syndromem DDA zdobywała w trakcie pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Mariańskiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną na Oddziale Dziennym i w Poradni Leczenia Uzależnień.

Pracuje z dorosłymi i dziećmi od 6 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnoza i terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (min. hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm)
 • Diagnoza i terapia współuzlaeżnienia
 • Diagnoza i terapia osób z syndromem DDA
 • Psychoterapia dorosłych i dzieci od 6 r. ż. w nurcie poznawczo-behawioralnym
 • Trudności emocjonalne
 • Zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjno-kompulsywne
 • Problemy w relacjach interpersonalnych - zawodowych oraz rówieśniczych - szkolnych
 • Konsultacje rodzinne
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Monika Kowal

Psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 2005 roku.
Absolwentka 4- letniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT edu w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na stażach zawodowych w: Poradni Zdrowia Psychicznego (Mariańska, Warszawa), w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Oddział Psychogeriatrii), w placówkach i ośrodkach dedykowanych pomocy seniorom z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi (choroba Alzheimera, SM). Obecnie studentka podyplomowej psychoonkologii na SWPS.

Pracuje z osobami dorosłymi.

Aktualnie pracuje w szpitalu,  z pacjentami z Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii (UCK WUM).

Interesuje się psychoonkologią i pomocą pacjentom w chorobie onkologicznej.
Korzysta z metody Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Motywacyjnego.
Prowadzi treningi relaksacyjne, grupy wsparcia i grupy warsztatowe (psychoedukacja zdrowotna).

Specjalizacje:

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych  (z problemem depresji, lęku, utratą sensu, kryzysem wartości, niską samooceną),
 • pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych (zmianach życiowych, stratach bliskich, w żałobie, utratach sprawności),
 • pomoc w przezwyciężaniu przewlekłego stresu, radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami,
 • wsparcie osób przewlekle i terminalnie chorych oraz członków ich rodzin (m.in. psychoonkologia),
 • praca z osobami doświadczającymi wewnętrznych kryzysów, problemów w relacjach, z wypaleniem zawodowym,
 • pomoc osobom współuzależnionym.

Dr n. społ. Monika Dragunajtys – Sudoł

Psycholog kliniczny, diagnosta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Współpracuje z Instytutem Pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od okresu noworodkowego.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia autyzmu
 • Diagnostyka i terapia Zespołu Aspergera
 • Diagnostyka i terapia ADHD
 • Diagnostyka i terapia DDA
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń zachowania
 • Poradnictwo związane z trudnościami rozwojowymi, egzystencjalnymi
 • Terapia rodzin i małżeństw

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Monika Oleksiewicz

Psycholog, interwent kryzysowy

Pracuje z dziećmi od 3 roku życia i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • sytuacje kryzysowe w relacjach (rozwód, nowy związek, strata bliskiej osoby, kryzys w związku)
 • trudności w adaptacji do choroby, niepełnosprawności, konieczności podejmowania długotrwałego leczenia
 • ból przewlekły związany z chorobą lub o niewiadomym pochodzeniu
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji
 • przeżycie wydarzenia traumatycznego związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia, bycie świadkiem takiej sytuacji lub informacja o doświadczeniu takiego wydarzenia przez bliską osobę
 • doświadczanie przemocy lub podejrzeniem stosowania przemocy
 • opieka nad osobą przewlekle chorą
 • problemy wychowawcze:  trudności w nauce, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, z opiekunami, rodzicami, podejrzenie zaburzeń rozwojowych
 • odnalezienie się w nowej roli społecznej np. bycie rodzicem, dziadkiem, babcią, emerytem i in.

Mgr Sylwia Rozbicka

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka psychologii klinicznej. Uczestnik 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum Wczesnej Interwencji "Krok po Kroku". Pełniła funkcję kierownika placówki dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych,działającej w modelu środowiskowym przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Współpracowała z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego udzielając specjalistycznej pomocy studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami,w tym osobom z Zespołem Aspergera. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji” oraz Europejskiego Stowarzyszenia ds. Depresji (EDA). Realizuje projekty związane z obszarem psychiatrii i psychologii.

Pracuje z młodzieżą od 11 r.ż. i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • psychoterapia osób dorosłych i nastolatków (od 11 r.ż.),
 • zaburzenia osobowości,zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i zaburzenia psychotyczne,trudności okresu dojrzewania,
 • problemy w relacjach interpersonalnych – zawodowych, w bliskich związkach,rówieśniczych – szkolnych,
 • konsultacje rodzinne i psychoedukacja w ramach pracy z nastolatkami,
 • grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz ich rodzin,
 • warsztaty z zakresu asertywności i radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Paulina Mikołajczyk

Psycholog, neuropsycholog

Absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 2 r.ż.

Specjalizacje:

 • Prowadzenie diagnostyki przesiewowej w kierunku integracji sensorycznej
 • Diagnostyka i terapia ręki
 • Diagnostyka i terapia autyzm
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń neuropsychologicznych
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych
 • Diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • Diagnostyka i terapia wspierająca zaburzeń lękowych
 • Diagnostyka i terapia depresji

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Sylwia Michalczewska

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka studiów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z obszaru seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.  Ukończyła studium w Fundacji Dzieci Niczyje „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej i ich rodzicami”.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 3 r.ż.

Specjalizacje:

 • Trudności w adaptacji (żłobek, przedszkole, szkoła, rozwód)
 • Trudności emocjonalnymi
 • Trudności w nauce i nadruchliwości
 • Zachowania buntownicze
 • Zaburzeniajedzenia
 • Trudności ze snem
 • Onanizm dziecięcy
 • Doświadczenie molestowania
 • Praca z przemocą
 • Wsparcie w kryzysach emocjonalnych i związkowych u dorosłych
 • Zaburzenia seksualne u dorosłych

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Gabriela Droździel

Psycholog, coach, trener, mediator

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym (SWPS) w Warszawie. Ukończyła szkolenie podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej. Jest certyfikowanym mediatorem, coachem, trenerem.
Posiada doświadczenie w obszarze psychodiagnostyki osobowości zdrowej, trudności emocjonalnych, stresu, diagnozy uzdolnień i predyspozycji zawodowych.

Pracuje z dorosłymi, rodzinami, parami i młodzieżą od 15 r.ż.

Specjalizacje:

 • Diagnoza osobowości zdrowej (NEO-FFI, NEO-PR, EPQ-R)
 • Diagnoza temperamentu (FCZ-KT) i psychoedukacja związana z temperamentem
 • Diagnoza (CISS, STAI, SEG) trudności emocjonalnych i stylu reagowania na stres
 • Diagnoza uzdolnień i IQ (APIS-Z, test matryc Ravena)
 • Trudności emocjonalne (np. lęk, gniew, smutek) i w sytuacjach nasilonego stresu
 • Kontrola emocji
 • Terapia partnerska i rodzinna w obszarze komunikacji interpersonalnej
 • Terapia rodzinna nastawiona na porozumienie
 • Trudności okresu dojrzewania
 • Trudności związane z kryzysami rozwojowymi osób dorosłych
 • Wypalenie zawodowe
 • Doradztwo zawodowe (również połączone z psychodiagnostyką)
 • Definiowanie celów, osiąganie celów – praca coachingowa
 • Wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych (nieśmiałość, inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, poczucie własnej wartości, itp.)
 • Szkolenia i warsztaty grupowe

Umów wizytęZadzwoń
22 566 22 55


Logopedzi

Mgr Agnieszka Saj-Mazurek

Logopeda, neurologopeda, specjalista emisji głosu

Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych o kierunku: higiena i emisja głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych - neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej, metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, szkolenie „AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • diagnoza, terapia dzieci i dorosłych cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysartria, dysglosja)
 • profilaktyka logopedyczna, wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami rozwoju
 • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji
 • nauka emisji głosu, dykcji i ortofonii osób, które w pracy w dużej mierze posługują się głosem
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci z opóźnionym jej rozwojem, stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera , z całościowymi zaburzeniami rozwoju, stymulacja umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami słuchu, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza oraz korekta nieprawidłowej artykulacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (dyslalia, niepłynność mowy, mowa bezdźwięczna, sygmatyzm międzyzębowy, rotacyzm).

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 52


Mgr Wioletta Kaliszyk

Logopeda, naurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia i filologia polska oraz studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii.
Ukończyła dydaktykę języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu percepcji słuchowej oraz mowy i prawidłowej pisowni.

Pracuje z dziećmi od 1 roku życia oraz młodzieżą.

Specjalizacje:

 • Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami artykulacji
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia komunikacji językowej u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Terapia osób z afazją
 • Terapia osób z rozszczepem podniebienia

Umów wizytę Zadzwoń
(22) 566 22 51


Mgr Małgorzata Markowska-Piskorz

Logopeda, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi.

Specjalizacje:

 • Diagnostyka i terapia wad i zaburzeń mowy
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy i języka wynikających z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Joanna Czajka

Logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego (kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Pracuje z dziećmi i dorosłymi.

Specjalizacje:

 • Diagnoza i terapia logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, niepłynność mówienia, trudnościami w połykaniu u dzieci i dorosłych dysfagia, jąkanie)
 • Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Małgorzata Kukiełko

Logopeda, neurologopeda

Pracuje z dorosłymi oraz dziećmi od okresu niemowlęcego.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku logopedii ogólnej oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej na Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Specjalizacje:

 • Terapia metody Castillo Moralesa
 • Ocena rozwojowa niemowląt – TIMP
 • Diagnostyka i terapia zaburzeń mowy, wad wymowy i jąkania

Umów wizytęZadzwoń
(22) 566 22 22


Mgr Katarzyna Cybul

logopeda, surdologopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej – kierunek pedagogika specjalna - logopedia oraz kierunek surdopedagogika.
Doświadczenie: Praktyki w Poradni Rehabilitacyjnej dla dzieci z wadą słuchu oraz praca w Fundacji ‘Echo’ praca z dziećmi z wadami słuchu; zajęcia grupowe logarytmicznej.

Konsultacja dzieci od 1 roku życia do 18 roku życia.

Specjalizacje:

 • Logopeda – dzieci i młodzieży
 • Terapia logopedyczna – dzieci i młodzieży
 • Surdologopeda – dzieci i młodzieży
 • Terapia surdologopedyczna – dzieci i młodzieży

Umów wizytę Zadzwoń
(22) 566 22 22


Nasze placówki

 • ul. Foksal 3/5 (w Centrum Warszawy),
 • ul. Wałbrzyska 46 (Mokotów),
 • Plac Konesera 10A (Praga Północ),
 • al. Zjednoczenia 36 (Bielany),
 • Przy Bażantarni 8B (Ursynów),
 • ul. Nowolipie 18, (Śródmieście)

Zadaj Pytanie

Poniższy formularz kontaktowy nie służy do udzielania porad medycznych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych:
 • Administrator danych: Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., Wałbrzyska 46, 00-739 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna dla Centrum Medycznego Damiana Holding Sp. z o.o.

* pola wymagane

Partnerzy

Centrum Medyczne Medicover Medicover Senior Allianz SIGNAL IDUNA TU INTER Polska S.A. Compensa TUZDROWIE UNIQA Saltus Medisky Synevo

Centrum Medyczne Damiana Warszawa

Szukaj

Facebook CMDYouTube

Copyright © Centrum Medyczne Damiana 2019

 
 
   
Umów wizytę Znajdź lekarza Zadaj pytanie
 
 
Rozpocznij czat

Centrum Medyczne Damiana

Online

W celu uruchomienia czatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu: