Radioterapeuta onkologiczny Warszawa

Specjalista radioterapii onkologicznej ma pod swoją opieką pacjentów, u których stwierdzono chorobę nowotworową.

Czym zajmuje się specjalista radioterapii onkologicznej?

Specjalista radioterapii onkologicznej w Warszawie zajmuje się diagnostyką i różnicowaniem chorób nowotworowych. Ponadto podejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom nowotworowym oraz zmniejszanie ubocznych skutków promieniowania jonizującego.

Do jego obowiązków należy m.in.:

  • przeprowadzanie badań pacjentów pod kątem leczenia chorób nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego
  • interpretacja i ocena wyników badań dodatkowych przeprowadzanych w celu rozpoznania choroby nowotworowej
  • leczenie niepożądanych skutków napromieniowania
  • eliminowanie powikłań po leczeniu energią promienną
  • konsultacje z lekarzami innych specjalności.

Ponadto specjalista radioterapii onkologicznej w Warszawie sporządza opinie, przygotowuje zaświadczenia, wydaje orzeczenia.