Szczepienia przeciwko grypie

Podstawowym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami jest szczepienie. Dostępne szczepionki zapewniają ochronę przed najbardziej groźnymi typami wirusa grypy. Szczepionki są tak skonstruowane, że nie ma obawy, iż można zachorować w wyniku ich podania. Są bezpieczne i zalecane u małych dzieci (powyżej 6. miesiąca życia), kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.

Niebezpieczeństwo grypy wynika głównie z jej powikłań, na które szczególnie narażone są: osoby starsze i dzieci poniżej 2. roku życia, chorzy na cukrzycę, astmę, POCHP, osoby z obniżoną odpornością, schorzeniami układu sercowo naczyniowego czy niewydolnością nerek. są to osoby z tzw. grup wysokiego ryzyka.

Jak umówić się na szczepienie?

Informujemy, że w placówkach Centrum Medycznego Damiana przy ul. Foksal 3/5 oraz Wałbrzyskiej 46, dostępne są szczepionki przeciw grypie.

Dajemy także możliwość wykonania szczepień szczepionką własną tj. zakupioną w aptece. Szczepienie takie można wykonać jednie w ciągu 24 godzin po zakupie (należy mieć dowód zakupu w postaci paragonu lub jego kopii, lub napisać stosowne oświadczenie), pod warunkiem jej odpowiedniego przechowywania (zgodnie z opisem na ulotce).

W celu umówienia na kwalifikację lekarską i podanie szczepionki prosimy o kontakt z Call Center po nr tel. 22 566 22 22.

Dla kogo rekomendowane jest szczepienie?

Ze wskazań klinicznych i indywidualnych:

 • osobom po transplantacji narządów;
 • przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
 • dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6. miesiąca życia do 18. roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami;
 • dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

Ze wskazań epidemiologicznych – wszystkim osobom od ukończenia 6 miesiąca życia do stosowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w szczególności:

 • zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od ukończenia 6 do 60 miesiąca życia);
 • osobom w wieku powyżej 55 lat;
 • osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
 • pracownikom ochrony zdrowia(personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.

Szczepienie bez ukłucia

W Centrum Medycznym Damiana jest dostępna również innowacyjna szczepionka Fluenz Tetra w postaci aerozolu. Stosuje się ją donosowo, dzięki czemu dzieci mogą uniknąć nielubianych zastrzyków.

Szczepienia przeciw grypie - ceny

Szczepienia w placówkach Damiana:

SZCZEPIONKA CENA Konsultacja przed szczepieniem (INTERNISTA) Konsultacja przed szczepieniem (PEDIATRA)
Vaxigrip Tetra 65,00 PLN 70,00 PLN 85,00 PLN
Influvac Tetra 65,00 PLN 70,00 PLN 85,00 PLN
Fluenz Tetra 120,00 PLN szczepionka tylko dla dzieci 85,00 PLN