Tężec

Tężec to ostra choroba zakaźna. Do zakażenia tężcem dochodzi w wyniku zabrudzenia rany np. ziemią, odchodami, kurzem lub innym ciałem obcym zakażonym laseczką tężca. Toksyna wędruje wzdłuż nerwów i uszkadza centralny układ nerwowy. Objawy pojawiają się od kilku do kilkunastu dni od zakażenia w zależności od charakteru, rozległości i umiejscowienia rany. Choroba nie jest zaraźliwa: nie można się zakazić bezpośrednio od drugiego człowieka ani od zwierzęcia. Jest rozprzestrzeniona na terenie wszystkich krajów świata.