Wścieklizna

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu wywoływana przez neurotropowe wirusy z rodziny Rhabdoviridae. Do zarażenia dochodzi prawie zawsze poprzez ugryzienie człowieka przez chore zwierzę. Bardzo rzadko przez przedostanie się wirusa przez uszkodzoną skórę czy błony śluzowe. Okres wylęgania się choroby dochodzi nawet do dwóch lat. Pierwsze objawy pojawiają się najwcześniej po 10 dniach od przedostania się wirusa do organizmu. Choroba występuje na całym świecie (poza Antarktyką). Najwięcej przypadków odnotowuje się w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej i Środkowej. W części krajów nie obserwuje się lokalnych zakażeń wirusem wścieklizny w ciągu ostatnich lat. Lista takich państw aktualizowana jest regularnie przez Światową Organizację Zdrowia. Większość z 55 000 przypadków rocznie wścieklizny u ludzi odnotowuje się w Afryce i Azji. Najczęściej są one konsekwencją ugryzienia przez psa.

U osób narażonych na chorobę stosuje się szczepienie przedekspozycyjne przeciw wściekliźnie. Osoby szczególnie narażone na zakażenie ze względu na charakter podróży mogą zaszczepić się przeciwko wściekliźnie przed wyjazdem. Nie zwalnia to z konieczności zastosowania szczepienia po pokąsaniu przez zwierzę podejrzane o tę chorobę, jednak ułatwia procedury medyczne w takiej sytuacji.