Żółta febra

Żółta febra to choroba przenoszona przez niektóre gatunki komarów w strefie tropikalnej. Szczepionkę przyjmuje się, co 10 lat. Pełną ochronę uzyskuje się po 10 dniach.

Po 10 dniach od daty szczepienia Pacjent otrzymuje wpis do międzynarodowej tzw. „żółtej książeczki”, która stanowi potwierdzenie uodporniania na żółtą febrę. Książeczka po odbytym szczepieniu wydawana jest w Poradni Medycyny Podróży CMD.

  • Szczepienie przeciwko żółtej febrze jest obowiązkowe w wybranych krajach Afryki Środkowej oraz Ameryki Południowej.
  • Szczepienie przeciwko żółtej febrze zalecane jest osobom wyjeżdżającym za granicę, wg wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy to w szczególności krajów Afryki i Ameryki Południowej.
  • Szczepienie przeciwko żółtej febrze wskazane jest na stanowiskach pracy w obszarach występowania zachorowań na żółtą gorączkę, jeżeli tak stanowią przepisy danego kraju