Szkolenie psychologiczne Warszawa

Szkolenie psychologiczne Warszawa

Centrum Medyczne Damiana oferuje wsparcie psychologiczne dla firm, mające na celu poprawę komunikacji wewnętrznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów o różnym podłożu.

Nasze szkolenia dedykowane są pracownikom, działom HR oraz kadrze menedżerskiej, a prowadzone są przez doświadczonych trenerów, coachów oraz psychoterapeutów.

Nasze warsztaty psychologiczne oferują wsparcie w różnych dziedzinach. Szkolenie z postępowania w sytuacjach kryzysowych ma na celu uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wsparcia pracowników i interwencji w nagłych sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy także warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji, mające na celu zdobycie umiejętności odpowiedniego wyrażania swojego stanowiska i kształtowanie asertywności. Oferujemy także szkolenia z rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole.

Poruszamy zagadnienia takie jak wsparcie zespołu w sytuacji konfliktu, zapobieganie mu, wspieranie integracji zespołu oraz odpowiednia komunikacja. Prowadzimy także szkolenia z zakresu optymalizacji stresu, którego celem jest nauka umiejętnego funkcjonowania w sytuacjach nasilonego stresu. Oferujemy także szkolenia dla pracodawców, chcących nabyć umiejętność lepszego dopasowywania do stanowiska i wspierania pracowników w ich rozwoju.

Nasze gabinety psychologiczne w Warszawie opierają się na systemie NVC – Nonviolent Comunication – porozumieniu bez przemocy – i takie praktyki przekazują podczas swoich szkoleń. Ich istotą jest wzajemny szacunek i zrozumienie, które są kluczem do efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

Nasze szkolenia dla pracowników, działów HR oraz kadry menedżerskiej:

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych w firmie

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznych wskazówek jak wspierać pracowników w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wymagających zastosowania natychmiastowej reakcji i pomocy.

Poruszane zagadnienia:

 • interwencje w sytuacjach nagłych, tj.: wypadek, śmierć pracownika, żałoba, choroba, zwolnienie
 • zastosowanie autorskiego programu działania w sytuacjach kryzysowych

Efektywna komunikacja – asertywność

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji w miejscu pracy, a tym samym kreowanie lepszej atmosfery pomiędzy pracownikami.

Poruszane zagadnienia:

 • radzenie sobie ze złością
 • wyrażanie i reagowanie na krytykę i ocenę
 • wyrażanie próśb i oczekiwań
 • stawianie granic
 • konstruowanie asertywnej informacji zwrotnej

Sytuacje konfliktowe w zespole

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zarządzania konfliktem w zespole.

Poruszane zagadnienia:

 • wsparcie zespołu, który obecnie jest w sytuacji kryzysu
 • zapobieganie konfliktom i integrowanie zespołu
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • komunikowanie się w sytuacji konfliktu

Optymalizacja stresu

Celem szkolenia jest nauka umiejętnego funkcjonowania w sytuacjach nasilonego stresu oraz skutecznego radzenie sobie z napięciem i presją czasu.

Poruszane zagadnienia:

 • poszukiwanie obszarów i sytuacji znacząco wpływających na poziom stresu
 • techniki redukujące stres i napięcie
 • trening autogenny oraz umiejętność relaksowania się
 • istota i geneza stresu

Porozumienie bez przemocy w biznesie

Celem szkolenia jest trwała poprawa relacji i komunikacji na poziomie organizacyjnym.

Poruszane zagadnienia:

 • usprawnienie współpracy pomiędzy działami w organizacji
 • rozwój umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • zwiększenie świadomości tego, w jaki sposób budować współpracę, unikać niepotrzebnych konfliktów
 • poprawa atmosfery w miejscu pracy

Dopasowanie pracownika do stanowiska oraz etapy jego rozwoju w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania narzędzi psychometrycznych pod kątem określonego stanowiska oraz skuteczne wdrażanie i rozwijanie pracowników.

Poruszane zagadnienia:

 • narzędzia specjalistyczne
 • zadania Assessment Center, ocena indywidualna i grupowa umiejętności pracownika
 • co przeciwdziała odchodzeniu pracownika z firmy
 • opracowanie narządzi do motywowania i stosowania gratyfikacji w zależności od etapu rozwoju pracownika

Kontakt:
Sylwia Rozbicka
Kierownik ds. Psychologii i Psychiatrii
tel: 784 646 657
e-mail: sylwia.rozbicka@damian.pl