Telemedycyna

Telemedycyna pozwala na szybki dostęp do konsultacji lekarskich oraz psychologicznych bez względu na odległość dzielącą specjalistę i pacjenta. Jej celem jest usprawnienie i ułatwienie opieki nad pacjentem, a tym samym polepszenie wyników leczenia. W trakcie teleporady pacjent może uzyskać e-receptę czy e-zwolnienie. A wszystko to bez wychodzenia z domu.

W ramach telemedycyny oferujemy następujące formy kontaktu:


Teraz nowe, niższe ceny:

od 110 zł za telewizytę

Sprawdź


Telemedycyna dla klientów prywatnych

Telemedycyna dla pacjentów posiadających abonament

Jeżeli nie posiadasz abonamentu medycznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, możesz umówić i opłacić telekonsultację korzystając:

Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne lub abonament medyczny, możesz umówić konsultację telefoniczną poprzez:

 • ze sklepu Centrum Medycznego Damiana (dot. konsultacji telefonicznych)
KUP W SKLEPIE
 • portal Pacjenta
DAMIAN ONLINE
 • infolinię 22 566 22 22 (zapraszamy do kontaktu pn-pt g. 7.00-21.00, sb g. 7.00-20.00, nd g. 8.00-20.00)
ZADZWOŃ
 • infolinię 22 566 22 22 (zapraszamy do kontaktu pn-pt g. 7.00-21.00, sb g. 7.00-20.00, nd g. 8.00-20.00)
ZADZWOŃ

Czym jest telemedycyna?

Telemedycyna jest nowoczesną formą świadczenia usług medycznych, która wykorzystuje najbardziej zaawansowane zdobycze technologii telekomunikacyjnych, medycznych oraz informatycznych. Takie rozwiązanie umożliwia pokonywanie barier geograficznych - lekarz oraz pacjent mogą współpracować ze sobą, niezależnie od miejsca, w którym realnie się znajdują. Dzięki telemedycynie możliwe jest zdalne prowadzenie diagnostyki, terapii oraz działań z zakresu profilaktyki, kontroli i edukacji.

Wiele konsultacji medycznych może odbyć się zdalnie, bez obecności pacjenta w placówce medycznej. Taki kontakt z lekarzem często jest wystarczający do postawienia diagnozy i zaordynowania odpowiedniego skutecznego leczenia. Dodatkowo, telemedycyna doskonale sprawdza się w kontynuacji leczenia. Lekarz ma możliwość przeprowadzenia wywiadu przez telefon, wystawienia zwolnienia czy recepty w formie elektronicznej. Również w terapii psychologicznej jest to od dawna stosowane rozwiązanie. Dodatkowym atutem jest oszczędność czasu na dojazdach do przychodni medycznej, a także uniknięcie kontaktu z chorymi pacjentami. Telemedycyna da każdemu pacjentowi poczucie indywidualnego podejścia i znacząco ułatwi przeprowadzanie leczenia.

Oferta telemedyczna Centrum Medycznego Damiana jest stale rozbudowywana i dopasowywana do potrzeb pacjentów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych lekarzy, staramy się dopracowywać standardy postępowania, które zapewnią każdemu pacjentowi jak najlepsza opiekę i pomoc specjalisty.

Specjaliści dostępni w ramach telemedycyny:

 

Rehabilitacja w ramach telemedycyny:

telemedycyna

Jak przebiega konsultacja telefoniczna?

Lekarz (lub inny umówiony specjalista) podejmie trzykrotną próbę połączenia z Pacjentem (jeżeli Pacjent nie odbierze 3 razy, poprosimy o kontakt zwrotny pod numerem 22 566 22 22 w celu ponownego umówienia wizyty). Rozmowy są nagrywane.

1. W momencie połączenia od lekarza / psychologa / fizjoterapeuty wybrzmi automatyczny komunikat z informacją o połączeniu z Centrum Medycznego Damiana w celu realizacji konsultacji telefonicznej.

2. Następnie specjalista poprosi o podanie podstawowych danych osobowych (łącznie z numerem PESEL) w celu weryfikacji tożsamości.

3. W zakres telefonicznej konsultacji lekarskiej wchodzi:

  • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu medycznego z Pacjentem,
  • postawienie diagnozy na podstawie wywiadu i ewentualnych wyników badań, dostępnych w systemie medycznym Centrum Medycznego Damiana,
  • udzielenie porad i zaleceń,

a jeśli jest wskazanie medyczne, także wystawienie:

  • e-recepty,
  • e-zwolnienia,
  • skierowania w formie elektronicznej na badania diagnostyczne (z wyłączeniem badań radiologicznych) - ze względu na charakter skierowania, badanie musi być wykonane w CMD.

Ostatecznie to lekarz decyduje o przebiegu konsultacji na podstawie przeprowadzonego przez telefon wywiadu lekarskiego.

Podczas konsultacji telefonicznej lekarz zrealizuje wszelkie usługi, które są możliwe do wykonania zdalnie. W trakcie wywiadu lekarskiego może się jednak okazać, że niezbędna będzie wizyta stacjonarna, bez której nie będzie możliwe postawienie prawidłowej diagnozy i dobranie leczenia. W takim przypadku, na konsultację stacjonarną Pacjent otrzymuje 50% rabatu.

Telemedycyna proces

Kto i jak może skorzystać z konsultacji w formie czatu?

Pacjenci prywatni:

Pacjenci, którzy posiadają usługi telemedycyny w formie czatu w swoich abonamentach:

 • poprzez dedykowana aplikację,
 • dostęp do lekarzy i specjalistów kilkudziesięciu specjalizacji (dla dorosłych i dla dzieci),
 • połączenie inicjowane jest przez lekarza (podobnie jak przy konsultacji telefonicznej).
 • poprzez panel telemedycyny na stronie DAMIAN ONLINE,
 • dostęp do lekarzy internistów i pediatrów,
 • połączenie inicjowane jest przez pacjenta, który najpierw musi wypełnić ankietę medyczną.

Dowiedz się więcej


W jaki sposób odbyć wideorozmowę z lekarzem?

Wideokonsultacja z lekarzem lub innym specjalistą jest dostępna dla Pacjentów prywatnych poprzez dedykowaną aplikację. Podobnie jak w przypadku rozmowy telefonicznej, należy wybrać termin, opłacić usługę i czekać na połączenie od lekarza.

Wideokonsultacja ze specjalistą dla pacjentów posiadających abonament realizowana jest obecnie w zakresie rehabilitacji poprzez Skype. Przed terminem umówionej wizyty wideo nasz konsultant połączy się z Pacjentem, aby przekazać najważniejsze informacje odnośnie połączenia wideo i przeprowadzi przez proces instalacji aplikacji Skype.

O umówionej godzinie nasz specjalista zadzwoni do Pacjenta i odbywa się konsultacja wideo.


Dla kogo są porady telemedyczne?

Porady telemedyczne są rozwiązaniem zwłaszcza dla osób chorych przewlekle (np. cukrzyca, astma, choroby układu krążenia), które są pod stałą opieką lekarza, regularnie robią badania, przyjmują leki, a kontrole lekarskie nie wymagają ich osobistej obecności na każdej wizycie.

Ponadto, porada telemedyczna może być świetną formą wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta, co może mieć zastosowanie w przypadku nagłej choroby. Dostęp do lekarza za pomocą telemedycyny może przyśpieszyć proces leczenia pacjenta oraz szybko ustalić wstępną przyczynę pogorszenia się stanu zdrowia. Specjalista podczas teleporady może pomóc w ustabilizowaniu stanu zdrowia – np. omówić z pacjentem wyniki badań laboratoryjnych, badań obrazowych, ocenić wyniki pomiarów (ciśnienia tętniczego, glukozy we krwi). Dodatkowo lekarz może zalecić skuteczne leczenie czy też zweryfikować dawkę leku i przepisać e-receptę dla pacjenta.

Telekonsultacje są również dedykowane osobom, które z racji ograniczonej mobilności (spowodowanej np. wiekiem lub urazem) chciałyby uniknąć osobistej wizyty w placówce. Takie rozwiązanie sprawdza się również w przypadku osób mieszkających na terenach odległych od większych miast (np. małe miasteczka, wsie), a także w przypadku osób, które przebywają poza granicami kraju, przez co dostęp do usług medycznych jest znacznie ograniczony.

W ramach telemedycyny oferujemy także pomoc dla pacjentów potrzebujących rehabilitacji. Wśród naszych usług znajdują się: instruktaż ćwiczeń, rehabilitacja dziecięca neurologiczna oraz konsultacja z fizjoterapeutą.


Telemedycyna - wady i zalety

Rozwiązania telemedyczne mają zarówno plusy jak minusy, które wynikają ze zdalnego charakteru ich świadczenia.

Zalety telemedycyny:

 • dostęp do lekarzy i innych specjalistów z każdego miejsca w Polsce,
 • oszczędność wydatków związanych z leczeniem, szczególnie w przypadku kontynuacji leczenia (np. wizyta opierająca się na krótkim wywiadzie i wystawieniu e-recepty) - konsultacje telemedyczne są tańsze niż wizyty stacjonarne w placówce,
 • oszczędność czasu na dojazdach do placówek oraz kolejkach w recepcji i pod gabinetami,
 • możliwość otrzymanie e-recepty oraz e-zwolnienia bez wizyty w placówce,
 • krótszy czas oczekiwania na termin wizyty online niż w przypadku wizyt stacjonarnych,
 • przyśpieszenie momentu postawienia diagnozy - dostęp do wizyt telemedycznych jest łatwy i szybki, co ma szczególne znaczenie w nagłych przypadkach,
 • bezpieczeństwo – uniknięcie kontaktu z innymi chorymi.

Wady telemedycyny:

 • w trakcie wywiadu lekarskiego może się okazać, że do postawienia prawidłowej diagnozy i dobrania odpowiedniego leczenia niezbędna będzie wizyta stacjonarna,
 • podczas telekonsultacji lekarz nie może wystawić recepty na substancje bardzo silnie działające (określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • brak możliwości wystawienia skierowania na badania takie jak: RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, biopsja, próba wysiłkowa EKG, badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia, rektoskopia, endosonografia).

Co jest potrzebne do odbycia konsultacji telemedycznej?

Po umówieniu telekonsultacji – w zależności od wybranej formy kontaktu – do odbycia telewizyty konieczne jest posiadanie aparatu telefonicznego lub komputera z aplikacją Skype.


Konsultacje telemedyczne w Centrum Medycznym Damiana można zrealizować zarówno u lekarzy, jak i psychologów oraz logopedów. Przed skorzystaniem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem usług telemedycznych Centrum Medycznego Damiana.

KUP ONLINE