Zwolnienie lekarskie elektroniczne

Data publikacji: 30.03.2020

E-zwolnienie

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie wyłącznie elektronicznie. Są one nazywane w skrócie e-ZLA. Jest to dużo udogodnienie dla pacjentów, ponieważ nie ma już konieczności dostarczania zwolnienia do pracodawcy (dot. pracowników) albo do ZUS (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą). E-zwolnienie jest automatycznie przesyłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. Jedynie co powinieneś, to poinformować pracodawcę, że idziesz na zwolnienie.

Teraz lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie elektroniczne także na konsultacji telefonicznej. Sprawdź inne zalety telemedycyny w Centrum Medycznym Damiana.


Jak działa zwolnienie lekarskie elektroniczne?

Aby wystawić e-zwolnienie, lekarz powinien wpisać w systemie numer PESEL pacjenta. Dane takie jak adres pacjenta, płatnik składek są automatycznie pobieranie z systemu. Co ważne, pacjent nie musi już podawać numeru NIP pracodawcy. Zaświadczenie lekarskie wystawiane jest w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Zwolnienie lekarskie elektroniczne jest automatycznie wysyłane do systemu ZUS, a ten w najpóźniej w ciągu doby prześle stosowaną informację do pracodawcy. Pacjent nie musi dostarczać już wersji papierowej do pracodawcy w ciągu 7 dni.

Ponadto możliwe jest także wystawianie zwolnienia przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej. Konieczny jest wówczas dostęp do Internetu.

Co w przypadku problemów technicznych?

Jeśli zdarzy się sytuacja, że wystawienie e-ZLA nie jest możliwe, np. z powodu braku dostępu do Internetu, braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, pojawią się problemy systemowe lub awaria prądu, lekarz ma możliwość wystawienia tradycyjnego, papierowego zwolnienia, wydrukowanego wcześniej z systemu. W takim przypadku dane i informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia w tym trybie musi przekazać lekarzowi pacjent. Wówczas, takie zwolnienie pacjent musi przekazać pracodawcy, a lekarz ma obowiązek przekazać zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego do ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wydania zaświadczenia w wersji papierowej.

Zwolnienie lekarskie elektroniczne

E-zwolnienie – udogodnienia dla pracodawcy i pracownika

Jeśli pracodawca posiada profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych) otrzyma wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA oraz samo zwolnienie. Dotychczas, pracownik (pacjent) miał obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni do pracodawcy. Obecnie takiej konieczności nie ma. Tym samym nie dotyczą pacjenta ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego z powodu przekroczenia tego terminu.

Dodatkowo, w zwolnieniu lekarskim elektronicznym nie ma numeru statystycznego choroby, co chroni prywatność pracownika.

Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE

W sytuacji  gdy pracodawca nie posiada profilu na PUE, nie będzie możliwości przekazania elektronicznie e-ZLA. W tym przypadku lekarz powinien wręczyć pacjentowi zwolnienie w wersji papierowej, a druk ten pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy w ciągu 7 dni. O tym, że konieczne jest wydrukowanie zwolnienia podpowie lekarzowi system.

Źródło:

  • Ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • Ustawa z dnia 13 września 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • https://www.zus.pl/ezla
  • https://pacjent.gov.pl/e-zwolnienie