Terapia par Warszawa

Terapia par Warszawa

Masz wrażenie, że ostatnio w Twoim związku jest więcej upadków niż wzlotów? Nie czekaj aż będzie za późno i zabierz swojego partnera lub partnerkę na terapię dla par w jednym z warszawskich centrów medycznych.

Czasem sprawy między partnerami się komplikują i coraz trudniej jest się porozumieć. W takiej sytuacji nieocenione okazuje się spojrzenie osoby z zewnątrz, która bezstronnie wskaże źródła problemów i wyznaczy plan wzajemnej pracy małżonków nad polepszeniem ich relacji.

W czym pomaga terapia par?

Zanim rozpocznie się psychoterapia, poprzedzają ją wizyty diagnostyczne, podczas których terapeuta ocenia, w zależności od sytuacji, czy terapia par jest wskazana, czy może zaleca się indywidualne spotkania.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj psychoterapii jest dedykowany dla Ciebie i Twojej drugiej połówki, terapeuta pomoże Wam:

 • rozwiązać Wasze konflikty;
 • polepszyć i zacieśnić relacje;
 • wspólnie podejmować ważne decyzje;
 • nauczyć się akceptacji różnic światopoglądowych;
 • pracować nad sobą i nad tym, jak okazywać wsparcie;
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach, tj. zdrada lub rozwód.

Kiedy zdecydować się na terapię par?

Sytuacje, w których warto skorzystać z pomocy terapeuty, to:

 • duża trudność w porozumieniu się, nawet w drobnych sprawach;
 • różna wizja wspólnej przyszłości i powstające na tym tle konflikty;
 • coraz bardziej dokuczliwe wspólne codzienne życie;
 • partnerzy czują się w związku samotni, niezrozumiali;
 • przedłużający się kryzys związany z urodzeniem dziecka, utratą pracy, odejściem dziecka z domu, śmiercią lub chorobą któregoś z członków rodziny;
 • para rozważa możliwość rozstania się;
 • głównym sposobem komunikowania się ze sobą stają się kłótnie;
 • w związek wkracza osoba trzecia (osoba z zewnątrz lub rodzic któregoś z partnerów);
 • ograniczenie lub brak zbliżeń intymnych.

Ważne jest, aby obie strony chciały pracować nad związkiem.

Terapia par Warszawa

Cele terapii par

Wśród celów terapii par można wymienić:

 • dążenie do rozwiązywania konfliktów i sporów oraz redukcja lęku;
 • ułatwienie wyrażania własnego zdania, uczuć, emocji, a także pomoc w sprecyzowaniu wymagań jednego partnera względem drugiego;
 • przepracowanie indywidualnych oraz wspólnych problemów pacjentów;
 • uświadomienie pacjentowi prawa do bycia indywidualnością, do cieszenia się z bycia z drugą osobą i skierowanie uwagi na fakt, jaki to wpływ ma na funkcjonowanie związku;
 • wypracowanie porozumienia i komunikacji pomiędzy partnerami;
 • przezwyciężenie sytuacji kryzysowych, a także uzyskanie poczucia obustronnego spełnienia potrzeb i większej harmonii w związku;
 • ustanowienie równowagi pomiędzy zbyt płynnym lub nadmiernie sztywnym wypełnianiem ról, która może pozwolić na pewną kontynuację starych aktywności i równocześnie otwartość na nowe doświadczenia.

Jak wygląda terapia par?

Terapia par rozpoczyna się spotkaniami o charakterze diagnostycznym. Służą one poznaniu sytuacji życiowej pary oraz ich planów i oczekiwań. Jeśli udaje się ustalić z pacjentami wspólny cel i obszary do zmiany dla obojga, to następuje właściwy etap terapii. Specjalista prowadzący terapię par cechuje się neutralnością, bezstronnością oraz szacunkiem do każdego z partnerów niezależnie od zgłaszanego problemu.

Terapia par jest to przede wszystkim:

 • poprawa wzajemnych relacji poprzez doświadczenie bliskości;
 • wspólna rozmowa pary z psychoterapeutą, która może dotyczyć trudności przeżywanych w związku;
 • nauka lepszej komunikacji w związku;
 • określenie wzajemnych oczekiwań;
 • określenie wzajemnych potrzeb;
 •  
 • podjęcie decyzji o dalszym byciu razem czy osobno;
 • określenie wpływu pochodzenia i rodziny na problemy własnego związku;
 • dostrzeżenie uwarunkowań własnych i partnera do określonych zachowań;
 • zrozumienie innych punktów widzenia;
 • zrozumienie różnic w przeżywaniu problemu;
 • wprowadzenie ustalonych zmian.

Najważniejsze obszary pracy z parą

 • sprawdzenie czy każda z osób uczestniczących w terapii par wyraziła zgodę na spotkanie, czy spotkanie wynika z ich własnej decyzji czy pod wpływem presji oraz namów partnera/innych osób, czy obie osoby chcą się zaangażować w terapię;
 • czego pacjenci oczekują od terapii, czy te oczekiwania są podobne i czy są możliwe do spełnienia;
 • sprawdzenie czy oboje z partnerów są zdolni do wyrzeczeń związanych z byciem w związku (rezygnacja z innej relacji, zmiany w sposobie traktowania partnera (nie stosowanie przemocy, agresji);
 • pomoc w identyfikowaniu przyczyn kłótni i sporów oraz w określeniu metod ich rozwiązywania;
 • wparcie w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami tj. agresja, gniew, w ograniczeniu wzajemnego wyrządzania sobie przykrości i krzywdy, wspomaganie w wyrażaniu rozczarowania i żalu;
 • umożliwianie wyrażenia emocji i potrzeb, omówienie sporów dotyczących ról, podziału obowiązków, seksu.

Efekty terapii par

Terapia par daje możliwość skonfrontowania się z przyczynami problemów w związku i uzdrowienia sytuacji oraz wypracowanie bardziej satysfakcjonujących relacji. Terapeuta – odpowiednio prowadząc rozmowę – pomaga pacjentom poznać naturę i przyczyny problemów oraz znaleźć rozwiązanie. Ponadto, podczas terapii pacjenci uczą się jak w przyszłości komunikować się i samodzielnie rozwiązywać problemy.

Terapia par w dużym stopniu przyczynia się do satysfakcji par i małżeństw, wiele par deklaruje polepszenie wzajemnych relacji. Brak takiej poprawy jest zwykle powiązany z brakiem lub słabym zaangażowaniem emocjonalnym jednego lub  obojga partnerów.

Wymienianie drugiej połówki na „lepszy model” niekoniecznie stanowi dobre rozwiązanie. Zwykle problem leży w nieumiejętnym budowaniu relacji w związku, dlatego jeśli nie uda się tego naprawić, problem będzie nawracał również z innymi partnerami. Zatem lepiej jest zdecydować się na terapię dla par i polepszyć swoje relacje w związku. Nie zwlekajcie i umówcie się na terapię!

Terapia par Warszawa - informacje o wizytach

Cena 250 zł
Czas trwania wizyty 50 minut
Częstotliwość spotkań co 2 tygodnie