Logopeda Kraków - cena konsultacji, przebieg, rodzaje wad wymowy

Data publikacji: 15.09.2021 ,Data aktualizacji: 17.08.2022
Czas czytania: 6 minut
logopeda Kraków Centrum Medyczne Damiana

Zaburzenia i opóźnienia w rozwoju mowy u dzieci są częstym problemem, którego nie należy bagatelizować. W wielu przypadkach przyczyny zaburzeń mogą być poważne i wymagać leczenia. Ponadto, trudności związane z mową często zapowiadają problemy szkolne. Dziedziną odpowiedzialną za prawidłowy rozwój mowy a także jej zaburzenia u osób w każdym wieku jest logopedia. 

Kim jest logopeda, na czym polega terapia logopedyczna i ile kosztuje wizyta u logopedy w Krakowie? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych ekspertów i umów się na konsultację do dobrego logopedy w Krakowie w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapraszamy do zapisów!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Logopeda Kraków - obszary pracy

Logopedia (z greckiego: logos = słowo, mowa i paideia = wychowanie) to nauka o komunikacji, w której centrum znajduje się mowa, jej rozwój i zaburzenia. Zakres zadań zawodowych logopedów wykracza daleko poza usuwanie wad wymowy u dzieci. Logopedzi zajmują się też wczesną interwencją u noworodków i niemowląt oraz opóźnieniem rozwoju mowy. Przyjmują Pacjentów z jąkaniem i innymi problemami z płynnością i tempem mówienia.

Logopedzi w Krakowie pomagają również osobom mającym problemy z mową i komunikacją wynikające z uszkodzenia układu nerwowego, wady słuchu lub zaburzeń przetwarzania słuchowego. Opiekują się seniorami, Pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami zdrowia psychicznego czy niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo, prowadzą naukę głosu zastępczego u osób po usunięciu krtani. Pod kierunkiem logopedów można też dbać o dykcję, emisję i higienę głosu.

Pomoc doświadczonych logopedów w Krakowie oferuje Mind Health - Centrum Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy na konsultacje! 

KUP ONLINE

Przy jakich wadach i zaburzeniach pomaga logopeda?

Logopeda pomaga w przypadku wad i zaburzeń mowy, takich jak m.in.:

Dyslalia

Dysalia zaliczana jest przez logopedów do wad wymowy lub do zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami struktur korowych. Charakteryzuje się nieprawidłową, niezgodną z normą ustaloną przez zwyczaj społeczny, wymową głosek. Przykłady dyslalii to niewłaściwa wymowa „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”, „rz(ż)”, „cz”, „dż”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź” (seplenienie/sygmatyzm), wadliwa wymowa „r” (rotacyzm/reranie), zastępowanie „k” i „g” odpowiednio „t” i „d” (kappacym/gammacyzm) oraz zastępowanie spółgłosek dźwięcznych bezdźwięcznymi (mowa bezdźwięczna).

Wśród przyczyn dyslalii wymieniane jest m.in. nieprawidłowe oddychanie, żucie, połykanie, wada zgryzu, obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego czy uszkodzenie słuchu. Terapia służy wywoływaniu dźwięków lub korygowaniu nieprawidłowości oraz kształtowaniu nawyków właściwej wymowy;

Rhinolalia (nosowanie)

Nosowanie cechuje się nosową wymową głosek ustnych (nosowanie otwarte) lub ustną wymową głosek nosowych, np. „m”-„b”, „n”-„d”, „ą”-„a” czy „ę”-„e” (nosowanie zamknięte). Może wynikać z wielu przyczyn. Zalicza się do nich rozszczep podniebienia. Jednym z najważniejszych celów terapii jest zlikwidowanie symptomów;

Dysleksja

Dysleksja w języku potocznym oznacza trudności w czytaniu i pisaniu. Wśród nich rozróżnia się trudności w czytaniu (węższe znaczenie terminu dysleksja), pisaniu (dysgrafia), opanowaniu zasad poprawnej pisowni (dysortografia) oraz w stosowaniu obliczeń matematycznych (dyskalkulia). Przyczyny dysleksji są nadal przedmiotem dyskusji specjalistów. Terapia wymaga wielu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które dostosowuje się do możliwości konkretnego dziecka;

Jąkanie

Jąkanie uważa się je za jedno z najcięższych zaburzeń zdolności komunikacyjnej. Choć znane jest już od starożytności, to dotąd nie rozwiązano satysfakcjonująco problemu jego przyczyny i metod terapii. Jąkanie charakteryzuje się trzema grupami symptomów – niepłynnością mówienia, nadmiernym wysiłkiem i napięciem psychicznym. Celem maksimum terapii jest zlikwidowanie wszystkich trzech zbiorów objawów;

Mowa bezładna (niewyraźna mowa, giełkot)

Giełkot charakteryzuje się m.in. przyspieszonym i/lub nieregularnym tempem mowy. Specjaliści nie są zgodni co do jego przyczyn. Najczęściej wymienia się czynniki dziedziczne. Terapia jest na ogół długotrwała i stosunkowo skomplikowana;

Dyzartria (dysartria)

Dysartię cechują trudności lub utrata zdolności do formułowania poprawnych wypowiedzi. Jest to wynik uszkodzeń ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia. Dysartria występuje w mózgowym porażeniu dziecięcym, chorobie Parkinsona i innych chorobach mózgu. Terapia u dorosłych służy podtrzymaniu sprawności komunikacyjnych, a u najmłodszych – np. kształceniu prawidłowych wypowiedzi;

Afazja; afazja dziecięca (alalia)

Przyczyną afazji jest uszkodzenie mózgu. Charakteryzuje się całkowitą lub częściową utratą zdolności mówienia i rozumienia wypowiedzi słownych. Do najpowszechniejszych powodów afazji u dorosłych należy udar mózgu. U dzieci mózg może zostać uszkodzony w okresie życia płodowego, w czasie porodu czy we wczesnym dzieciństwie. Terapia afazji polega na odbudowywaniu umiejętności językowych, a alalii – na kształtowaniu mowy od postaw;

Mutyzm; mutyzm wybiórczy

Mutyzm oznacza utratę zdolności mówienia (łac. mutus = niemy). Może pojawić się u osób w różnym wieku. Istnieje również mutyzm wybiórczy (selektywny), który cechuje się milczeniem tylko w części sytuacji społecznych. Wśród wielu przyczyn mutyzmu wymieniana jest trauma psychiczna. Obecnie mutyzm uważa się za problem psychiatryczny. Logopeda pełni w terapii funkcję wspierającą;

Zaburzenia głosu

Do ich symptomów należy m.in. zachrypnięcie, zmęczenie głosowe, głos z szelestem, utrata głosu, załamanie wysokości/siły głosu czy głos słaby i trzęsący się (tremor). Powodem zaburzeń głosu może być wiele różnych czynników. Celem terapii jest ponowne wytworzenie głosu o takiej efektywności i dźwięczności, która odpowiada codziennym i zawodowym potrzebom jego posiadacza.


Dobry logopeda Kraków - cena wizyty

Szukasz dobrego logopedy w Krakowie? Umów się na konsultację w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Z logopedą, neurologopedą i surdologopedą można umówić się też online poprzez Portal Pacjenta Damian Online i sklep internetowy.

Ile kosztuje wizyta u logopedy w Krakowie? Koszt konsultacji logopedycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth wynosi od 130zł*. Istnieje również możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

KUP ONLINE

Logopeda Kraków

Kiedy zgłosić się z dzieckiem do logopedy?

Uważa się, że prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem rozwoju prawidłowej osobowości. Dlatego zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy nie powinniśmy lekceważyć. Wśród możliwych konsekwencji zaburzeń mowy wymienia się niekorzystny wpływ na relacje rodziców i dziecka, trudności w  nawiązywaniu kontaktów, późniejsze niepowodzenia w szkole, zaburzenia depresyjne i lękowe czy ustalenie mylnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju.

Kiedy należy udać się do logopedy? Nigdy nie jest za wcześnie na konsultację logopedyczną - warto zatem uważnie śledzić rozwój mowy dziecka. Jego „kamienie milowe” to:

  • 1 rok życia: nazywany jest okresem melodii, sygnału, apelu. Najwcześniejszym sposobem porozumiewania się dziecka z otoczeniem jest płacz. W 1.-4. miesiącu życia maleństwo grucha (głuży), a w 3.-6. miesiącu – śmieje się i odwraca głowę w kierunku ludzkiego głosu. Mając 4-6 miesięcy dziecko złości się a w 5.-9. miesiącu życia – gaworzy. Około 9. miesiąca życia następuje faza naśladowania i powtarzania dźwięków (tzw. echolalii). W 9.-18. miesiącu życia dziecko rozumie „nie”. Pod koniec tego okresu maluch powtarza ze zrozumieniem pierwsze słowa (np. „mama”, „tata”);

  • 2 rok życia (12.-24. miesiąc życia): to okres wyrazu. Dziecko opanowało już „o”, „u”, „a”, „e”, „y” oraz „p”, „b”, „m”, „t”, „d”, „n”, „l”, „k”, „ś”, „ć”, „dź”. Zaczyna wypowiadać pojedyncze słowa, słowa-zdania czy pseudozdania. Maluch, by być lepiej rozumiany, uzupełnia wypowiedzi mimiką, gestami czy wskazywaniem palcem. W tym czasie dziecko pokazuje też na części ciała. Charakterystyczne dla tego okresu jest wymawianie tylko pierwszej sylaby lub końcówki wyrazu, np. „ampa (lampa)”, baba ała (babcia dała);

  • 3 rok życia: nazywa się go czasem zdania. Na początku tego okresu maluch posługuje się prostymi zdaniami, głównie dwuwyrazowymi. Zaczyna również używać pozostałych głosek. Rozszerza się jego zasób słów – obejmuje 1000-1500 wyrazów, wśród których są różne części mowy. Obserwuje się duży progres w rozwoju mowy. Brzmienie wielu znaków nie jest jeszcze prawidłowe. Można np. usłyszeć „tlofe (trochę)” czy „siupka (zupka)”. Nie jest to jednak powód do obaw.

Terapia logopedyczna Kraków - cele

Terapia logopedyczna z założenia prowadzi do usunięcia problemu. Istnieją jednak cięższe przypadki, kiedy nie jest to możliwe. Wówczas celem terapii jest maksymalne ograniczenie zaburzenia. Logopeda stosuje metody, takie jak:

  • stymulacja nierozwiniętych lub opóźnionych funkcji komunikacyjnych;
  • korygowanie wadliwych funkcji komunikacyjnych;
  • reedukacja utraconych lub pozornie utraconych, dezintegrowanych funkcji komunikacyjnych.

Kim jest neurologopeda i surdologopeda?

Neurologopeda jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób z afazją, alalią i dyzartrią oraz diagnozy i terapii osób z porażeniem mózgowym. Natomiast surdologopeda specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniem słuchu (niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych).

KUP ONLINE

 
Źródła: