Logopeda Poznań - wskazania, cena wizyty; gdzie umówić się do dobrego logopedy?

Data publikacji: 22.02.2021
Czas czytania: 5 minut
Logopeda Poznań

Jeśli niepokoją cię wady wymowy u Twojego dziecka, warto skonsultować się z logopedą. Wizyta u specjalisty to najskuteczniejszy sposób na kształtowanie prawidłowej umiejętności mowy, dzięki której dzieci poznają lepiej świat oraz prawidłowo się rozwijają.

Szukasz dobrego logopedy w Poznaniu? Umów się na wizytę w MindHealth - Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Oferujemy wsparcie logopedyczne dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

 

Spis treści:


Czym zajmuje się logopeda?

Nauka zwana logopedią zajmuje się kształtowaniem prawidłowej wymowy oraz usuwaniem jej wad i zaburzeń. Podstawowym zadaniem logopedy jest profesjonalne prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Pacjenci zmagają się z zaburzeniami mowy o różnej etiologii m.in. wady i trudności w mowie, w wysławianiu się, w płynności mowy, z artykulacją lub fonacją. 

Od szczególnych potrzeb pacjenta zależeć będzie jaki rodzaj terapii zostanie zastosowany m.in. z zakresu logopedii, neurologopedii lub surdologopedii.

Kiedy warto udać się na konsultację z logopedą?

Warto udać się do logopedy kiedy zaobserwuje się u dziecka niepokojące objawy w tym m.in.:

 • wady wymowy i zaburzenia mowy – atypowy sposób mówienia,
 • jąkanie,
 • „zacinanie się”,
 • mówienie przez nos t.zw. nosowanie (rynolalia),
 • zaburzenia układu nerwowego (dyslalia, afazja, dysartia),
 • brak mowy lub ograniczenia nietypowe dla okresu rozwoju dziecka (opóźniony rozwój mowy – ORM, opóźnienia rozwojowe),
 • problemy z narządem słuchu (wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy),
 • powtarzanie sylab.

Konsultacja logopedyczna jest również wskazana, jeśli u dziecka wystąpił zespół wad wrodzonych (w tym m.in. zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka).


Już dziś KUP ONLINE wizytę u logopedy!


Przyczyny wad wymowy

Istnieje szereg przyczyn powstawania wad wymowy. Wśród nich wyróżnia się m.in.:

 • ankyloglosja:
  • skrócone wędzidełko języka lub jego wadliwy przyczep
  • najczęściej występująca wrodzona anomalia języka skutkująca całkowitym lub częściowym przytwierdzeniem języka do dna jamy ustnej
 • wada zgryzu lub uzębienia'
 • niska sprawność narządu artykulacyjnego:
  • ruchomy narząd mowy: wargi, język
 • niedosłuch:
  • opóźnienie lub zaburzenie słuchu mownego (tzw. słuchu fonematycznego)
 • przerost migdałków podniebiennych
 • niepoprawne wzorce najbliższego otoczenia (rodzina):
  • zdrobnienia, zmiękczenia, zbyt szybkie tempo mowy, wada wymowy u osób najbliższych.

Logopeda Poznań

Rodzaje wad wymowy

Istnieje kilka klasyfikacji wad wymowy, a ich podział zależy od typu jaki reprezentują. Wyróżnia się wady wymowy: ilościowe, jakościowe i przyczynowe. Każda z nich dzieli się na podkategorie.

W ten sposób wyróżnia się m.in. nieprawidłową artykulację głosek czy samogłosek (wpływająca na wyrazistość mowy), w odniesieniu do wady występującej w obrębie jednej lub większej liczby stref artykulacyjnych.

Przykładowe wady wymowy:

 • mogilalia (brak głoski),
 • paralalia (zastępowanie głosek),
 • dyslalia właściwa (zniekształcanie głosek).

Najczęściej występujące wady wymowy zaliczane do dyslalii czyli nieprawidłowej wymowy niektórych głosek to:

Dyslalia – nazwa grecka

Dyslalia – spolszczenie

Dyslalia – przetłumaczenie (PL)

Typologia wady

Rhotacismus

Rotacyzm

Reranie

wady głoski r

Sigmatismus

Sygmatyzm

Seplenienie, Szeplenienie, Siepienienie

wady głosek:

 • s, z, c, dz,

lub

 • s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź,

lub

 • ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż

Lambdacismus

Lambdacyzm

Lelanie

wady głoski l

Kappacismus

Kappacyzm

Kekanie

wady głoski k

Gammacismus

Gammacyzm

Geganie

wady głoski g

Zakres obowiązków logopedy

 • Przeprowadzanie badań logopedycznych;
 • Konsultowanie, ocena, interpretowanie wyników badań, diagnoza i wybór terapii logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego oraz formułowanie wskazań logopedycznych i dalszego postępowania (np. wskazówki dla rodziców);
 • Wybór metod logopedycznych dostosowanych do rodzaju zaburzenia, wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych;
 • Określenie formy prowadzonych zajęć – indywidualnie (np. w ośrodku prywatnym) lub grupowo (np. w szkole);
 • Interwencja profilaktyczna i terapeutyczna przeprowadzana w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy, zaburzeń komunikacji językowej;
 • Praca z Pacjentem w zakresie poprawnego czytania i pisania.

W czym jeszcze może pomóc logopeda?

Dzieci borykające się z wadami wymowy z upływem czasu mogą stać się nieśmiałe w kontaktach lub maja utrudniony kontakt z kolegami i koleżankami. Narażone na krytykę ze strony rówieśników niekiedy zamykają się w sobie. Logopedzi pomagają przełamywać bariery w komunikacji, które skutecznie zaburzają prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny.

Logopeda pomaga również rodzicom zrozumieć mechanizmy terapii, uczy rodziców lub opiekunów jak ćwiczyć i motywować dziecko do systematycznej pracy. Usunięcie wady wymowy to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Niejednokrotnie, metody i sposób postępowania terapeutycznego odbywają się we współpracy z pedagogiem, lekarzem lub psychologiem.


Logopeda Poznań – specjalista od mowy

Specjalista od mowy zajmuje się istotną umiejętnością porozumiewania się – odbieraniem i nadawaniem komunikatów poprzez mowę. Dzieci obcują z dźwiękami już w łonie matki, a po ukończeniu 6 miesiąca życia zaczynają różnicować dźwięki i je naśladować.

Proces rozwoju mowy u każdego człowieka – w zależności od warunków środowiskowych czy wychowawczych – rozwija się w pełni indywidualnie.

Prawidłowy rozwój mowy warunkowany jest:

 • budową anatomiczną narządów mowy (grupa narządów: aparat oddechowy, aparat fonacyjny, aparat artykulacyjny);
 • czynnością układu nerwowego (działanie nerwów obwodowych);
 • sprawnością narządu słuchu (słyszenie, rozumienie  i kontrolowanie mowy);
 • rozwojem umysłowy;
 • funkcjonowaniem struktur korowych;
 • sprawnością narządu wzroku (odczytywanie z ruchu warg).

Rozwój mowy – etapy kształtowania się mowy u dziecka:

 • od okresu prenatalnego do momentu porodu,
 • od okresu postnatalnego – wyróżnia się okresy:
  • okres melodii: od 0 do 1. r.ż.,
  • okres wyrazu: od 1. r.ż. do końca 2. r.ż.,
  • okres zdania: od 2. r.ż. do ukończenia 3. r.ż.,
  • okres swoistej mowy dziecięcej: od 3. r.ż. do ukończenia przez dziecko 6 lat.

Logopedia jako nauka, łączy elementy z innych dziedzin m.in. z zakresu:

 • Foniatrii - fizjologia i patologia głosu oraz mowy,
 • Psychologii - przebieg oraz powstawanie procesów psychicznych oraz motywów zachowań ludzkich,
 • Językoznawstwa - rozwój języka i jego zmienności.

Ponadto specjaliści z zakresu logopedii (ogólnej i klinicznej) mają wiedzę za zakresu pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej. W trakcie studiów uczą się kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych.

Logopeda – podstawa prawna zawodu

Zawód logopedy podlega regulacji prawnej. Specjaliści zajmują się w praktyce stanem rozwoju mowy oraz terapią. Według klasyfikacji zawodów i specjalności, logopeda znajduje się na liście profesji pod kodem 228502.


Ile kosztuje i gdzie umówić się na konsultację u logopedy w Poznaniu?

Zapraszamy na wizyty stacjonarne w MindHealth w Poznaniu lub do skorzystania z porady telemedycznej. Nasi specjaliści udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji. Spotkania ze specjalistą odbywają się z cotygodniową częstotliwością. Jednorazowa wizyta trwa 30 minut.

Na konsultację logopedy można umówić się w:

MH Poznań

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Woźna 14, 61-777 Poznań

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

Ile kosztuje wizyta u logopedy w Poznaniu? Koszt konsultacji logopedycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu zaczyna się od 130 zł.* Serdecznie zapraszamy do zapisów!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE