Logopeda Warszawa - cena, przebieg wizyty, rodzaje wad wymowy

Data publikacji: 06.03.2020 ,Data aktualizacji: 07.12.2022
Czas czytania: 5 minut
Logopeda Warszawa

W porównaniu do pozostałych sprawności motorycznych, mówienie stanowi umiejętność, którą najtrudniej jest opanować. U prawidłowo rozwijającego się dziecka, rozwój mowy kończy się około szóstego roku życia. Nie oznacza to jednak, że po osiągnięciu tego wieku nie warto skorzystać z usług logopedycznych.

Kim jest logopeda, kto powinien skorzystać z jego pomocy i gdzie umówić się do dobrego logopedy w Warszawie? Ile kosztuje wizyta u logopedy? Kim jest neurologopeda i surdologopeda? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych ekspertów i umów konsultację logopedyczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Serdecznie zapraszamy!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Terapia logopedyczna Warszawa

To, jak przebiega wizyta u logopedy zależy przede wszystkim od typu terapii, z których wyróżniamy trzy:

 • logopedyczną,
 • neurologopedyczną
 • oraz surdologopedyczną.

Logopeda - warszawa

Logopeda - dzieci i młodzież

od 160 zł

KUP WIZYTĘ


Można jednak wskazać ogólne obszary pracy logopedy:

 • wady wymowy;
 • zaburzenia mowy;
 • jąkanie;
 • zaburzenia wynikające z uszkodzeń układu nerwowego (dyslalia, afazja, dysartia);
 • doskonalenie sprawności mówienia;
 • terapia metody Castillo Moralesa;
 • terapia psychomotoryczna;
 • indywidualne programy dla osób z wadą słuchu;
 • ocena rozwoju niemowląt – TIMP.

Kiedy należy udać się do logopedy z dzieckiem?

Powody, dla których warto odbyć wizytę u logopedy to:

 • niepokojący sposób mówienia dziecka;
 • 3-latek jeszcze nie mówi, a 4-latek mówi dużo mniej niż jego rówieśnicy;
 • dziecko nawykowo mówi przez nos;
 • zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka;
 • kiedy występują wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy;
 • dziecko lekko się „zacina”;
 • dziecko powtarza sylaby.

Poza leczeniem wad wymowy logopeda pracuje także z:

Czasem wystarczy jedna wizyta u logopedy, który rozwieje wszelkie wątpliwości i dopasuje indywidualny zestaw ćwiczeń, a także zademonstruje jak je wykonywać samodzielnie w domu.


 

Pierwsza wizyta u logopedy

Jak wygląda pierwsza wizyta u logopedy w Warszawie? By dobrać skuteczną terapię, specjalista musi najpierw ustalić przyczyny problemów. Dlatego przeprowadza wywiad z rodzicami, ogląda narządy mowy dziecka i weryfikuje ich motorykę, sprawdza słuch fonematyczny, upewnia się, czy wada nie ma odbicie w pisaniu. Może skierować dziecko na badanie audiometryczne, do laryngologa, neurologa czy psychologa.


Do najczęściej występujących wad wymowy zaliczamy:

 • seplenienie,
 • nieprawidłowa realizacja głoski „r" – rotacyzm,
 • nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek,
 • mowa bezdźwięczna,
 • nosowanie.

Normy wiekowe rozwoju mowy

 • 3-latek powinien wymawiać: a, ą, b, b’, ć, d, dź, e, ę, f, f’, g, g’, h, h’, i, j, k, k’, l, l’, ł, m, m’, n, ń, o, p, p’, ś, t, u, w, w’, y, ź,
 • 4-latek powinien wymawiać: c, dz, s, z,
 • 5-latek powinien wymawiać: cz, dż, r, sz, ż,
 • 6-latek może jeszcze upraszczać grupy spółgłoskowe.

Cele terapii logopedycznej:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej;
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
 • usprawnianie techniki czytania i pisania.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u logopedy!


Kim jest neurologopeda i kiedy należy się do niego zgłosić?

Neurologopeda jest to specjalista, który zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym.

Neurologopeda pracuje z dziećmi:

 • które mają uszkodzenia lub dysfunkcje układu nerwowego,
 • które mają jakieś obciążenia z okresu ciążowego i okołoporodowego,
 • z zespołami genetycznymi,
 • z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji,
 • które urodziły się przedwcześnie lub są z tzw, grupy ryzyka okołoporodowego,
 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z rozszczepami wargi lub/i podniebienia,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z dyzartią (zaburzenie mowy, które polega na niewłaściwej artykulacji, która może być wywołana nieprawidłościami w rozwoju aparatu mowy, najczęściej w przypadku nieodpowiedniego rozwinięcia funkcji ruchomości struktur jamy ustnej, gardła, szyji, podniebienia, co często łączy się z trudnościami w jedzeniu i przełykaniu pokarmów),
 • z afazją (zaburzenie mowy, w którym dziecko pomimo braku upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychologicznych oraz z prawidłowym słuchem, nie wykształciło mowy w ogóle lub w stopniu daleko odbiegającym od normy wiekowej),
 • które się jąkają, mają zaburzenia głosu,
 • mają zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania i transportowania pokarmów do żołądka (dysfagia),
 • z trudnościami ze ssaniem z piersi lub butelki, preferującymi wyłącznie papkowatą konsystencję pokarmu.

Neurologopeda pracuje również z osobami dorosłymi, które są po wypadkach, udarach, mają zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. dyzartnii, a także z pacjentami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne.

Cele terapii neurologopedycznej:

 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
 • usprawnienie motoryki narządów mowy;
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej;
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Logopeda Warszawa


Kim jest surdologopeda i kto powinien się do niego zgłosić?

Surdologopeda to specjalista, który zajmuje się osobami mającymi problem w rozwoju mowy, który wynika z uszkodzenia słuchu. Podczas konsultacji ocenia między innymi:

 • funkcje słuchowe (wykrywanie, różnicowanie oraz identyfikację dźwięków, rozumienie mowy),
 • aparat artykulacyjny dziecka,
 • zasób słownictwa względem wieku.

Surdologopeda pracuje z dziećmi:

 • z opóźnionym rozwojem mowy wynikającym z niedosłuchu,
 • które, rozpoczynają swoją przygodę z dźwiękami, czyli dzieci tuż po założeniu aparatu słuchowego lub po implantacji,
 • które użytkują aparat słuchowy/implanty ślimakowe celem oceny poprawności mowy względem wieku.

Cele terapii surdologopedycznej:

 • przygotowanie dzieci z wadą słuchu do swobodnego porozumiewania się z otoczeniem;
 • kształtowanie mowy, czyli dbanie o jej najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym;
 • doskonalenie wyrazistości wypowiedzi i terapia rozumienia tekstów słownych przez osoby ogłuchłe;
 • eliminowanie zachowań zakłócających proces komunikowania się oraz kształtowanie wszechstronnego i zintegrowanego rozwoju. psychomotorycznego.

Terapia logopedyczna wpływa na lepszą komunikację społeczną, a zatem również przekłada się na poprawę jakości życia. Dlatego umów się na spotkanie z naszym logopedą i zachwyć wszystkich swoją nieskazitelną dykcją!

KUP ONLINE