Logopeda Wrocław - cena, wskazania, przebieg wizyty; gdzie umówić się do logopedy?

Data publikacji: 22.03.2021
Czas czytania: 6 minut
Logopeda Wrocław

Logopeda, którego najczęściej kojarzymy z usuwaniem wad wymowy u dzieci, ma w rzeczywistości o wiele więcej zawodowych zadań. Zajmuje się bowiem diagnozowaniem, terapią i profilaktyką wielu różnych zaburzeń zdolności komunikacyjnej. Jest również ekspertem od rozwoju mowy. Pod jego kierunkiem można też dbać o dykcję, emisję czy higienę głosu. Logopeda otacza opieką osoby w każdym wieku.

Kim jest logopeda, jakie są jego metody terapii i kiedy zgłosić się do specjalisty? Jak znaleźć dobrego logopedę we Wrocławiu? Ile kosztuje wizyta u logopedy? Przeczytaj nasz artykuł.

Na wizytę u logopedy nigdy nie jest za wcześnie. Do specjalisty można zapisać już noworodka czy niemowlę. Najczęściej robimy to jednak z powodu wady wymowy u kilkuletniego dziecka. Niewielu z nas wie, że pacjentami logopedy są też seniorzy, osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz po usunięciu krtani. Specjalista prowadzi również terapię logopedyczną u dzieci z dysleksją czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ponadto, logopeda przyjmuje osoby mające problemy komunikacyjne spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego (neurologopeda) czy wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego (surdologopeda). Logopeda współpracuje także z innymi specjalistami, m.in. z ortodontami.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kiedy zgłosić się z dzieckiem do logopedy?

Wizyta u logopedy może być wskazana jeszcze przed wypowiedzeniem przez dziecko pierwszych słów, bo już wtedy daje się zaobserwować trudności związane z rozwojem mowy. Przyczyny tych odstępstw od normy bywają poważne, dlatego istotna jest możliwie szybka diagnoza i rozpoczęcie terapii. Pamiętajmy, że zbagatelizowane nieprawidłowości często prowadzą do późniejszych niepowodzeń w szkole, problemów w kontaktach z rówieśnikami czy spadku poczucia własnej wartości. Trzeba zatem stale sprawdzać, czy nasze dziecko osiąga tzw. kamienie milowe dotyczące mowy, a w przypadku wątpliwości – skonsultować się z logopedą.

Logopeda a normy w rozwoju mowy

Wizyty u logopedy nie należy odkładać, bo większość przekonań typu „dziecko ma jeszcze czas” czy „u chłopców mowa rozwija się wolniej” to mity. Spotkanie ze specjalistą jest zdecydowanie wskazane, jeśli zaobserwujemy odstępstwa od normy, takie jak np.:

 • w pierwszych miesiącach życia: dziecko nie wydaje dźwięków, ani na nie nie reaguje (sprawia wrażenie, jakby nie słyszało); występują problemy z karmieniem; u malucha stwierdza się skrócone wędzidełko, ograniczone ruchy języka i trudności w jedzeniu, a mama ma urazy piersi i odczuwa ból w trakcie karmienia;
 • w 8. miesiącu życia: występują powyższe nieprawidłowości i dodatkowo dziecko – nie gaworzy; nie reaguje na swoje imię;
 • na koniec 1. roku życia: obserwujemy odstępstwa od normy opisane wyżej i dodatkowo dziecko – nie wypowiada kilu prostych słów (np. „mama”, „tata”, „bam”, „muu”); nie rozumie prostych poleceń; nie wskazuje palcem; nie dzieli pola uwagi;
 • na koniec 2. roku życia: widzimy nieprawidłowości opisane powyżej i dodatkowo – dziecko posługuje się tylko kilkoma wyrazami; nie łączy wyrazów w wypowiedzi dwuwyrazowe; nie rozumie prostych zdań;
 • na koniec 3. roku życia: występują powyższe odstępstwa od normy i dodatkowo dziecko – ma ubogi zasób słownictwa; nie wymawia samogłosek „a”, „o”, „e”, „y”, „u”, „i” oraz „ą”, „ę”; nie wymawia spółgłosek „p”, „b”, „m”, „w”, „f”, „t”, „d”, „n”, „l”, „ś,” „ź”, „ć”, „dź”, „ń”, „k”, „g”, „h”, „j”, „ł”; głoskę „r” wymawia jako „j” lub „ł”; nie buduje kilkuwyrazowych zdań; nie używa końcówek fleksyjnych; nie odpowiada na pytania, ani ich nie zadaje; mowa malca jest niezrozumiała dla otoczenia.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u logopedy!


W czym może pomóc logopeda?

Logopedzi, w tym ci przyjmujący we wrocławskim Centrum Zdrowia Psychicznego Damiana, są jednak przede wszystkim ekspertami w dziedzinie terapii zaburzeń zdolności komunikacyjnej. Ich interwencja może być potrzebna w przypadku wad i zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych. Problemy, w których pomagają, to m.in.:

 • dyslalia: zaliczana jest do wad wymowy. Polega na nieprawidłowej, niezgodnej z normą społeczną, wymowie głosek. Może być związana z nieprawidłową wymową „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”, „rz(ż)”, „cz”, „dż” oraz „ś”, „ź”, „ć”, „dź” (seplenienie, sygmatyzm). Nieco rzadziej mamy do czynienia z wadliwą wymową „r” (rotacyzm), zamianą „k” na „t” (kappacyzm) oraz mową bezdźwięczną. Przyczyny dyslalii to m.in. skrócone wędzidełko języka, nieprawidłowy zgryz, nawykowe oddychanie przez usta czy niewłaściwe przełykanie. Terapia tej wady polega na wywoływaniu lub korygowaniu nieprawidłowych dźwięków i kształtowaniu poprawnej wymowy;

 • rhinolalia: zwana również nosowaniem. Charakteryzuje się nosowym brzmieniem głosek ustnych (jak przy katarze czy zatkanym nosie) lub trudnościami w wymowie głosek nosowych, np. „m(b)”, „n(d)”, „ą(oł)”, „ę(ef)”. Może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich jest rozszczep podniebienia. Głównym celem terapii logopedycznej jest zmniejszenie lub zlikwidowanie symptomów;

 • dysleksja: oznacza trudności w czytaniu i pisaniu. Wśród nich rozróżnia się trudności w czytaniu (wąskie znaczenie określenia dysleksja), pisaniu (dysgrafia), opanowaniu zasad pisowni (dysortografia) i liczeniu (dyskalkulia). Dzieci z dysleksją muszą wkładać w opanowanie czytania i pisania dużo więcej wysiłku niż pozostali uczniowie. Mają też problemy w innych obszarach. Przyczyny zaburzenia są dyskutowane, ale przeważa pogląd, że dysleksja jest dysfunkcją neurologiczną. Rolę przypisuje się też m.in. czynnikom genetycznym. Terapia dysleksji wymaga wielu zajęć, które dostosowuje się do możliwości konkretnego dziecka;

 • jąkanie: uważane jest za poważniejsze zaburzenie mowy. Pacjentom może być potrzebna długotrwała, kompleksowa opieka. Najbardziej charakterystycznym objawem jąkania jest niepłynność mówienia, której towarzyszy nadmierny wysiłek i napięcie psychiczne. Maksymalnym celem terapii jest zlikwidowanie tych zbiorów symptomów;

 • mowa bezładna (niewyraźna mowa, giełkot): charakteryzuje się przyspieszonym i/lub nieregularnym tempem mowy. Może łączyć się z jąkaniem. Przyczyny bezładnej mowy są często nieznane. Rozważa się wpływ czynników genetycznych oraz ADHD. Terapia jest zwykle długotrwała. Wymaga szczególnej motywacji Pacjenta;

 • afazja: to trudności w mówieniu, które pojawiają się w wyniku uszkodzenia mózgu (najczęściej z powodu udaru, nowotworu czy wypadku). Nierzadko osoby z afazją mają też niedowład jednej strony ciała i problemy z czytaniem, pisaniem czy liczeniem. W przypadku wystąpienia afazji trzeba jak najszybciej rozpocząć pracę z neurologopedą. Terapia polega na odbudowywaniu umiejętności językowych. Nie należy z niej rezygnować. Pacjentom, którzy – mimo starań – nie odzyskują mowy, logopeda proponuje komunikację alternatywną;

 • afazja dziecięca (alalia): tak nazywane są trudności w mówieniu i/lub rozumieniu mowy, które powstają z powodu uszkodzenia mózgu. Mogą występować wraz z problemami z orientacją przestrzenną i uczeniem się. Dzieci z tym zaburzeniem dobrze słyszą i są sprawne intelektualnie. Terapia polega na kształtowaniu mowy od podstaw;

 • mutyzm: to utrata zdolności mówienia. Może wystąpić u osób w różnym wieku. Istnieje również mutyzm wybiórczy (selektywny), który charakteryzuje się milczeniem tylko w niektórych sytuacjach społecznych. Wśród wielu przyczyn mutyzmu wymienia się traumę psychiczną. Zaburzeniem interesują się specjaliści reprezentujący kilka dziedzin. Obecnie przeważa podejście psychiatryczne. W terapii logopeda wspiera psychiatrę czy psychologa;

 • dyzartria: jest zaburzeniem dotyczącym kontroli sprawności mięśni niezbędnych do wytwarzania dźwięków mowy. Charakteryzuje się ociężałą i bezładną mową. Występuje w mózgowym porażeniu dziecięcym, chorobach mięśniowych i nabytych uszkodzeniach mózgu. W terapii dzieci najpierw usprawnia się czynności fizjologiczne narządów mownych (np. żucie, połykanie), a następnie wspiera się mowę. Terapia u dorosłych ma na celu podtrzymanie zdolności komunikacyjnych.

Logopeda Wrocław

Jak wygląda terapia u logopedy?

Podczas pierwszej wizyty logopeda diagnozuje problem i dobiera sposób postępowania odpowiedni do rodzaju zaburzenia, wieku i potrzeb. Terapia polega zazwyczaj na różnego rodzaju ćwiczeniach. W zależności od problemu mają one na celu usprawnienie, przywrócenie lub kształtowanie mowy i komunikacji. Wykonuje się je zarówno w gabinecie specjalisty, jak i w domu. Najczęstszym celem terapii logopedycznej jest usunięcie wady czy zaburzenia mowy. W bardziej skomplikowanych przypadkach działania specjalisty prowadzą do złagodzenia symptomów.


Logopeda Wrocław – ile kosztuje i gdzie umówić się na wizytę?

Nie zapominajmy, że interwencja logopedy jest skuteczniejsza, jeśli zostaje podjęta odpowiednio wcześnie. W przypadku dylematów lub problemów związanych z mową dziecka czy dorosłego, nie zwlekajmy więc ze specjalistyczną konsultacją. We Wrocławiu wykwalifikowanych logopedów znajdziemy w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Zapisy do wrocławskiego ośrodka przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24. Do logopedy, neurologopedy czy surdologopedy umówisz się też online za pośrednictwem portalu pacjenta Damian Online i sklepu internetowego. Skontaktuj się już dziś!

Na konsultację logopedy można umówić się w:

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego,
ul. Pawła Włodkowica 1, 50-072 Wrocław

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

 

Ile kosztuje wizyta u logopedy we Wrocławiu? Koszt stacjonarnej konsultacji logopedycznej w MindHealth Wrocław zaczyna się od 130 zł.*

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.