Psychiatra Katowice - kiedy udać się do specjalisty?

Data publikacji: 29.04.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
Psychiatra Katowice

Zaburzenia natury psychicznej mogą pojawić się w najmniej spodziewanym momencie w życiu.  Co roku, niedyspozycje związane ze zdrowiem psychicznym dotykają znacznej części społeczeństwa. Konsultacja psychologa w Katowicach to zdecydowanie za mało? Kim jest psychiatra, jakie są jego zadania i gdzie umówić się do dobrego psychiatry w Katowicach? Ile kosztuje wizyta u psychiatry? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na konsultację psychiatryczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


W czym może pomóc psychiatra w Katowicach?

Spotkanie ze specjalistą z zakresu psychiatrii, pomoże uporać się z niedomaganiami natury psychicznej. Choroba strefy „psyche”, jak każde inne odstępstwo od pełni zdrowia organizmu, wymaga specjalistycznej opieki medycznej – konsultacji i diagnostyki.

Psychiatrę, od innych specjalistów z kręgu osób pracujących w opiece zdrowia psychicznego, odróżnia fakt posiadania wykształcenia medycznego. W swojej praktyce, psychiatrzy mają możliwość wprowadzenia farmakoterapii, która w wielu przypadkach jest niezbędna, aby pacjent mógł bez problemów lub w miarę swoich możliwości – funkcjonować na co dzień. Lekarz-psychiatra, może więc wystawiać recepty i zwolnienia lekarskie związane z niedomaganiami natury psychicznej.

Jeśli istnieją przesłanki objęcia pacjenta stałą opieką medyczną w warunkach szpitalnych, psychiatra posiada odpowiednie kwalifikacje do wystawienia takiego skierowania.


Kompetencje psychiatry

Choroby psychiczne potrafią skutecznie uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym. Pacjenci borykający się z trudnościami psychicznymi  (które na pierwszy rzut oka mogą nie być widoczne dla osób z otoczenia) codziennie toczą w swojej głowie swoistą „bitwę”, gonitwę myśli czy natrętnych wspomnień.

Umysł człowieka skrywa wiele tajemnic, dlatego wsparcie psychiatryczne wymaga od specjalisty z zakresu psychiatrii ogromnej wiedzy i kompetencji, aby pomóc pacjentowi powrócić do zdrowia.

Psychiatrzy:

 • posiadają wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego i somatycznego,
 • dysponują wiedzą z zakresu patofizjologii i podstawowych nauk medycznych (anatomia, fizjologia, biochemia) obejmujących szereg informacji w odniesieniu do stanu zdrowia i choroby człowieka,
 • zapoznają się z nauką farmakologii (w tym klinicznej),
 • uczestniczą w praktyce klinicznej, która obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej – specjaliści posiadają niezbędne przygotowanie i doświadczenie w zakresie leczenia chorób częstych i rzadkich w tym, uczą się reakcji pacjenta na niedomagania natury psychicznej.

W kompetencjach psychiatry znajduje się:

 • ustalenie/rozpoznanie choroby,
 • prowadzenie leczenia (farmakoterapia, zlecenie terapii, zlecenie dalszej diagnostyki u specjalistów z innych dziedzin medycyny np. u neurologa),
 • ocena rokowania (ustalenie sposobów leczenia, form i wybranych metod),
 • krytyczne rozpoznanie różnicowe.

Praktyka psychiatryczna opiera się na danych zebranych z różnych, wiarygodnych badań naukowych, które umożliwiają podjęcie decyzji o wybranej metodzie leczenia i pomocy dla Pacjenta. Specjaliści podejmujący się leczenia, kierują się dobrem zdrowia i życia Pacjenta, dlatego leczenie psychiatryczne może wymagać łączenia rożnych podejść teoretycznych i praktycznych ze strony psychiatry.

Psychiatra Katowice

Psychiatra Katowice - przebieg wizyty

Psychiatra to lekarz zdrowia psychicznego i jak każdy inny praktyk, pomaga ludziom wyjść z opresji związanej z chorobą i niedomaganiem. W trakcie leczenia, specjalista uwzględnia nie tylko czynniki psychologiczne, dotyczące sytuacji i problemu Pacjenta, ale również uwarunkowania biologiczne i społeczne.

Podczas wizyty u psychiatry, na podstawie rozmowy (wywiadu), lekarz rozpoznaje rodzaj zaburzenia/niedomagania, wśród wielu występujących (w zakresie psychiki) chorób. Zatem wizyta u psychiatry to pewność kompleksowej i pragmatycznie prowadzonej opieki zdrowotnej.

Wysoka jakość świadczonych usług psychiatrycznych w katowickim gabinecie Centrum Zdrowia Psychicznego, to pewność znalezienia się w odpowiednim miejscu, u boku zaufanego lekarza, którego celem jest ochrona zdrowia pacjenta.

KUP ONLINE

Kiedy udać się do psychiatry?

Każda osoba cechuje się inną odpornością na stres i tak samo inaczej radzi sobie z trudnościami – nie tylko w krytycznych momentach życia. Jeśli w codziennych sytuacjach zauważasz u siebie niepokojące objawy lub coraz częściej pojawiają się problemy z psychiką – warto skonsultować swój stan z profesjonalistą. Zdrowie psychiczne warunkuje dobre samopoczucie a tym samym radość życia. 

Zatem zgłoś się do psychiatry w szczególności, jeśli zauważasz u siebie lub osoby bliskiej:

 • zmiany nastroju, w tym pojawiające się skrajne emocje,
 • zmiany w sposobie zachowania, w relacjach z najbliższym otoczeniem,
 • zmiany w kontaktach społecznych (postawa wycofania, izolowanie się, ucieczka),
 • zmiana w sposobie funkcjonowania, nieadekwatna – do dotychczasowego – aktywność (nadmierne pobudzenie, otępienie, brak determinacji do wykonywania zwykłych czynności),
 • pojawiające się ciągle, przykre i/lub negatywne emocje: strach, niepokój, zachowania paranoidalne, smutek, przygnębienie, bezradność, agresja, ciągła złość, nerwowość, nadwrażliwość,
 • pojawienie się problemów: gwałtowne zmiany w życiu (śmierć bliskiej osoby, traumatyczne przeżycia, wypadek, choroba), rozpad rodziny, problemy osobiste (rozwód, separacja), problemy finansowe, utrata pracy, nagła zmiana otoczenia (przeprowadzka, utrata domu),
 • ciągłe poczucie samotności, osamotnienia, brak zrozumienia ze strony osób najbliższych, brak bliskich (odrzucenie, utrata rodziny, życie w samotności),
 • niezręczne sytuacje, dziwne nawyki, popadanie w konflikty z otoczeniem,
 • pojawienie się uzależnienia: nadmierne spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, stosowanie środków psychotycznych (w tym dopalacze), inne czynności lub środki uzależniające,
 • odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych – których inni nie dostrzegają (omamy, wizje),
 • występujące nagle lub coraz częściej: niepokojące bóle głowy, drżenie rąk, nadmierna potliwość, kołatanie serca, przy jednoczesnym wykluczeniu chorób somatycznych (fizycznych).

Problemy, z którymi możesz zwrócić się do psychiatry w Katowicach:

 • depresja,
 • schizofrenia,
 • otępienie,
 • psychoza,
 • nerwica,
 • natręctwa,
 • zaburzenia odżywiania (w tym bulimia, anoreksja, ortoreksja),
 • zespół stresu pourazowego,
 • nałogi (alkoholizm, narkomania),
 • uzależnienia behawioralne (patologiczny hazard, uzależnienie od komputera/sieci, zakupoholizm i inne),
 • syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • stres,
 • bezsenność,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zaburzenia osobowości,
 • fobie i inne zaburzenia lękowe,
 • choroby z pogranicza psychiatrii i neurologii,
 • inne, niepokojące objawy, które warto skonsultować ze specjalistą.
KUP ONLINE

Wybrane zaburzenia psychiczne

Wśród licznych chorób i zaburzeń natury psychicznej, pacjenci korzystający z profesjonalnej opieki katowickiego Centrum Zdrowia Psychicznego mogą liczyć na specjalistyczną opiekę medyczną, wykwalifikowany personel, atmosferę pełną empatii, zrozumienia i dyskrecji.

Uzależnienia

Uzależnienie, jako silna potrzeba zażywania określonej substancji lub wykonywanie określonej czynności, skutecznie rujnują samego uzależnionego, jego najbliższe otoczenie oraz osoby spoza tego kręgu. Alkoholizm, narkomania, używanie dopalaczy, patologiczne zażywanie leków i wiele innych, ryzykownych zachowań z tym związanych, wymykając się spod kontroli, wiąże się z pojawianiem problemów psychicznych, jest przyczyną niedomagań i wielu chorób.

W ostatnich latach obserwuje się również znaczny wzrost nowych form uzależnień (ang. new addictions) t.zw. uzależnień behawioralnych w następstwie których, obecność substancji chemicznych nie jest zagrożeniem, ale są nimi społecznie akceptowane działania lub zachowania. Do nowych uzależnień zalicza się:

 • uzależnienie od gier hazardowych (patologiczny hazard),
 • uzależnienie od komputera, sieci/używania internetu, telefonu komórkowego (zwane uzależnieniami od ekranu),
 • pracoholizm,
 • zakupoholizm,
 • seksoholizm,
 • uzależnienie od pornografii,
 • uzależnienie od pożywienia/kompulsywne objadanie się,
 • uzależnienie od ćwiczeń fizycznych,
 • uzależnienie od więzi emocjonalnej (toksyczny związek z osobą, rodziną, społeczeństwem).

Choroba afektywna dwubiegunowa - ChAD

Choroba afektywna dwubiegunowa to rodzaj poważnego zaburzenia psychicznego, które jest przyczyną wielu trudności w prawidłowym funkcjonowaniu pacjenta. ChAD zaburza prawidłowe relacje interpersonalne, ogranicza sprawność poznawczą i autonomię. Zaburzenie to cechuje się nawracającymi epizodami wpływającymi na nastrój, myślenie i zachowanie danej osoby.

ChAD objawia się naprzemiennie występującymi, cyklicznymi epizodami:

 • depresji,
 • manii,
  • objaw lub zespół objawów cechujący się m.in.: pobudzeniem, brakiem krytycyzmu w zachowaniu, nasilonymi urojeniami (w tym wielkościowymi), wzmożonym popędem seksualnym, rozbieganiem myśli;
  • osoba w tym stanie kwalifikuje się do hospitalizacji, gdyż zaburzenie nie pozwala normalnie funkcjonować w najbliższym otoczeniu oraz w kontaktach społecznych;
 • hipomanii,
  • stan określany jako łagodniejsza forma manii, nie wymagająca hospitalizacji (występuje na początku choroby lub w czasie jej ustępowania);
 • mieszanymi.

 

Chorobę charakteryzuje etapowość, stąd wielu badaczy podjęło się stworzenia klinicznych modeli stopniowego przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, wśród których wyróżnia się m.in.:

 • etap 0 – utajone objawy choroby,
 • etap I – epizody manii/hipomanii (pomiędzy epizodami obserwuje się brak deficytów poznawczych),
 • etap II – pojawienie się łagodnych dysfunkcji poznawczych i chorób współistniejących,
 • etap III – wyraźnie postępujące zaburzenia funkcji poznawczych i funkcjonalnych,
 • etap IV – ciężkie zaburzenia funkcji poznawczych i funkcjonalnych, utrata autonomii.

Psychiatra Katowice - ile kosztuje i gdzie umówić się na wizytę?

Na konsultację z psychiatrą można umówić się w:

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Henryka Jordana 11, 40-062 Katowice

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

 

Ile kosztuje wizyta u psychiatry w Katowicach? Koszt konsultacji psychiatrycznej w MindHealth zaczyna się od 280 zł.* Serdecznie zapraszamy! 


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE