Psychiatra Kraków - jakie zaburzenia psychiczne leczy?

Data publikacji: 10.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 7 minut
psychiatra kraków

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Krakowie oferuje profesjonalną pomoc osobom przeżywającym trudności emocjonalne, cierpiącym na zaburzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie – borykającym się z problemami, których doświadczanie stanowczo obniża jakość życia.

Psychiatra to lekarz koncentrujący się na kompleksowym badaniu stanu zdrowia psychicznego i niezbędnej pomocy. Kim jest psychiatra, jakie są jego zadania i gdzie umówić się do dobrego psychiatry w Krakowie? Ile kosztuje wizyta u psychiatry? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na konsultację psychiatryczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Krakowie.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kim jest psychiatra i czym się zajmuje?

Psychiatrą jest osoba, która ukończyła studia medyczne, a posiadając tytuł zawodowy lekarza, zdobyła wiedzę i doświadczenie niezbędne w leczeniu Pacjentów, u których podejrzewa się lub diagnozuje objawy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Ukończone studia medyczne i zdobycie specjalizacji w zakresie psychiatrii upoważnia psychiatrę do podejmowania leczenia (również farmakologicznego) co przede wszystkim odróżnia go od innych specjalistów zajmujących się zdrowiem pod względem psychologicznym (psychologa, psychoterapeuty czy coacha).

Psychiatrzy diagnozują choroby (zaburzenia), formułują zalecenia, wypisują recepty i skierowania do innych specjalistów (na etapie pogłębionego diagnozowania) a także przepisują leki. W zakresie swoich uprawnień psychiatrzy mogą wypisywać zwolnienia lekarskie i skierowania na leczenie szpitalne.  


Psychiatra Kraków - kto powinien umówić się na wizytę?

Do rozwoju zaburzeń natury psychicznej, przyczynia się nie tylko genetyka (dziedziczenie) i predyspozycje osobowościowe Pacjenta. Pacjenci korzystający z konsultacji u psychiatry mają za sobą wiele doświadczeń życiowych – trudnych, traumatycznych, obciążających, które stały się czynnikiem zapalnym do podjęcia decyzji o rozmowie ze specjalistą.

Osobą z zaburzeniami psychicznymi jest zarówno Pacjent chory psychicznie (wykonujący zaburzenia psychotyczne), upośledzony umysłowo jak i osoba wykazująca inne zakłócenie w sferze psychicznej, które klasyfikowane są do zaburzeń o podłożu psychicznym.

Wszystkich Pacjentów bez względu na przyczynę rozwoju niedomagań, rodzaju i stopnia dysfunkcji łączy fakt, że potrzebują oni świadczeń zdrowotnych lub innej formy pomocy medycznej (w tym również opieki – jeśli wymagana), która jest niezbędna do jak najnormalniejszego życia i funkcjonowania w najbliższym otoczeniu (rodzinnym i społecznym). 

Lekarze posiadają obszerną wiedzę (m.in. z zakresu neurologii, psychologii, farmakologii, endokrynologii) dotyczącą występowania problemów natury psychicznej, w tym objawów, przyczyn, przebiegu leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychogenicznymi.

KUP ONLINE

 

Jakie objawy warto skonsultować z psychiatrą?

Każda osoba, która zauważa u siebie nietypowe objawy psychiczne, czuje wyraźne pogorszenie samopoczucia i nastroju lub zaobserwowała je u osoby bliskiej, powinna skonsultować ten fakt z psychiatrą MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie:

Niepokojące objawy, które należy skonsultować z lekarzem to m.in.:

 • długotrwale odczuwanie: lęku, niepokoju, napięcia emocjonalnego, obniżonego nastroju, smutku;
 • ekstremalne, częste, nagłe zmiany nastroju;
 • zaburzenia snu i odżywiania;
 • nietypowy sposób zachowywania się;
 • obniżona samoocena, negatywna ocena siebie i przyszłości, stany przygnębienia, zmęczenie psychiczne, zmęczenie fizyczne, myśli lub próby samobójcze;
 • odczuwanie emocjonalnej pustki, apatia, brak emocji, brak chęci;
 • problemy związane z pamięcią, zaburzenia sprawności intelektualnej;
 • przewlekłe stres psychologiczny, nadmierne lub ciągłe zdenerwowanie, odczuwanie stresu pomimo braku określonych bodźców;
 • natrętne myśli, atypowe zachowania, fobie;
 • izolacja społeczna, wycofanie się z życia towarzyskiego, osamotnienie, unikanie kontaktów z innymi osobami;
 • objawy psychosomatyczne.

Psychiatra Kraków -  ile kosztuje i gdzie umówić się na wizytę?

Koszt konsultacji psychiatry w Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie zaczyna się od 280 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Jeżeli szukasz dobrego psychiatry w Krakowie, umów się na konsultację w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24 a także online. za pośrednictwem sklepu internetowego. Skontaktuj się już dziś!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychiatry?

Gdy choruje umysł, należy udać się do specjalisty, który jak każdy inny lekarz zajmuje się leczeniem Pacjenta. Choć w niektórych środowiskach nadal pokutuje wiele mitów dotyczących podejmowania decyzji o wizycie u psychiatry, warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość z nich wynika z niewiedzy, obaw i skojarzeń.

Zaburzenia lękowe, depresyjne czy osobowości dotyczą znacznej części społeczeństwa a wiele z osób, u których obserwuje się atypowe objawy zachowania nie zostało zdiagnozowanych przez specjalistów. Wizyty u psychiatry nie są czymś rzadko spotykanym a w społeczeństwie wzrasta świadomość dbania o zdrowie psychiczne w celu odzyskania równowagi i szansy na lepszą jakość życia. 

Konsultacja z psychiatrą nie jest równoznaczna z hospitalizacją Pacjenta. Choć jako lekarz, psychiatra może kierować na takie leczenie, odbywa się to tylko w określonych przypadkach. Obecnie istnieje wiele metod i sposobów leczenia w pełni wyleczalnych zaburzeń psychicznych.

Wybór metody terapii psychiatrycznej zależy od wielu czynników. Psychiatra może podjąć decyzje o leczeniu terapeutycznym, jednoczesnym wsparcie psychologicznym lub rozpoczęciu farmakoterapii.

KUP ONLINE

Czy bać się wizyty u psychiatry?

Wielu Pacjentów podejmuje decyzje o konsultacji z psychiatrą dopiero po jakimś czasie po zauważeniu u siebie niepokojących objawów. W wielu przypadkach niedomaganie Pacjenta przekształca się w pełnoobjawową chorobę, której można by zapobiec lub zmniejszyć jej skutki, gdyby znacznie wcześniej podjęto decyzje o interwencji psychiatry.

Jedną z przyczyn odwlekania wizyty u psychiatry, jest lęk przed społeczną stygmatyzacją. Stereotypowe myślenie Pacjenta lub jego otoczenia odwleka potrzebę leczenia. Błędne przekonania, mity i skojarzenia sprawiają, że Pacjenci mają obawę przed wizytą… której nie należy się obawiać.

Przykładem może być hasło „przymusowego leczenia” lub używania „przymusu bezpośredniego” wobec osób chorujących psychicznie. Ustawa ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535) przewiduje takie działanie, ale tylko w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, które m.in.:

 • dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, lub innej osoby;
 • w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu.

Zauważalny jest wzrost świadomości społecznej nie tylko wobec osób chorujących psychicznie, ale również wobec potrzeby dbania o zdrowie umysłowe i przeciwdziałania czynnikom przyczyniającym się do ich powstania.

Psychiatra Kraków

Z jakimi problemami zwrócić się do psychiatry w Krakowie?

Dobry stan zdrowia psychicznego jest bardzo ważny a każde, choćby najmniejsze niedomaganie w tym obszarze może ewoluować, obniżając znacznie jakość życia. Zaburzona równowaga psychiczna to ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Należy podejmować skuteczne rozwiązania profilaktyczne chroniące sferę psyche a w przypadku istniejących niedomagań – konsultować się z psychiatrą.

Problemy, którymi zajmują się lekarze psychiatrzy to:

 • depresja (w tym okołoporodowa, poporodowa);
 • schizofrenia;
 • psychoza;
 • nerwica natręctw;
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
 • syndrom dorosłych dzieci dysfunkcji (DDD);
 • stres (przewlekły, związany ze zżyciem się prywatnym lub zawodowym);
 • bezsenność;
 • zaburzenia osobowości (borderline);
 • lęki, stany lękowe;
 • mania, zespól urojeniowy, fobie (np. społeczna);
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD);
 • zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • uzależnienia od substancji czynnościowe tj. alkoholizm, narkomania, pracoholizm;
 • autoagresja, myśli samobójcze, próby samobójcze;
 • autyzm, Zespół Aspergera;
 • odczuwanie braku sensu życia, emocjonalny ból;
 • problemy natury seksualnej (impotencja, dyspareunia);
 • andropauza, menopauza;
 • kryzys życiowy, w związku, emocjonalny, zawodowy;
 • doświadczenie przemocy (fizycznej, psychicznej);
 • doświadczenie molestowania seksualnego;
 • trauma;
 • problemy wychowawcze, rodzinne;
 • i inne.

Rodzaje zaburzeń psychicznych

Zespół lęku uogólnionego GAD

Generalizes Anxiety Disorder w skrócie GAD, to stan uporczywego, przewlekłego, nadmiernego zamartwiania się. Osoby cierpiące na ten rodzaj zaburzenia mają trudność z kontrolowaniem zmartwień, które prowadzą w konsekwencji do rozwoju stanu patologicznego. Pacjenci martwią się bardziej niż sytuacja, która miała miejsce lub spodziewają się najgorszego – nawet bez wyraźnej przyczyny i powodu do zmartwień.

Choroba sprawia, ze Pacjent ciągle odczuwa niepokój, najęcie, stan podwyższonej gotowości do działania a tym samym odbiera sobie możliwość zrelaksowania się. Zespół lęku uogólnionego to choroba wymagająca specjalistycznej pomocy, ponieważ w dłuższej perspektywie choroba odbiera możliwość normalnego funkcjonowania (ciągłe unikanie niechcianych sytuacji, nagminne obniżanie odczuwanego niepokoju – zamartwianiem się).

Leczenie zespołu lęku uogólnionego odbywa się przy wsparciu psychiatry. Rozwiązaniem jest podjęcie się przez Pacjenta psychoterapii lub farmakoterapii. W wielu przypadkach, u osób chorujących na GAD obserwuje się współwystępowanie innych zaburzeń (np. depresji).

Zaburzenia nerwicowe

Grupa zaburzeń cechująca się różnym nasileniem i przebiegiem, stąd definiowana jako zespól dysfunkcji. Osoby, u których zauważa się typowe objawy zaburzeń nerwicowych, zdają sobie sprawę z absurdalności swoich zachowań (np. w przypadku natręctw) a występowanie krytycyzmu wobec swoich zachowań, jest cechą znamienną w odróżnianiu nerwicy od psychozy.

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, zaburzenia nerwicowe (zwane potocznie nerwicami, dawniej – neurozami) to:

 • zaburzenia lękowe w postaci fobii w tym m.in. społeczna, agorafobia, klaustrofobia;
 • inne zaburzenia lękowe nerwica lekowa i depresja lękowa;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;
 • zaburzenia dysocjacyjne w tym histeria i psychoza histeryczna;
 • zaburzenia występujące pod maską somatyczną, czyli występowanie objawów zgłaszanych przez Pacjenta i podejrzeń choroby, pomimo negatywnych wyników badań i diagnostyki w kierunku np. określonej choroby;
 • inne zaburzenia nerwicowe neurastenia, zespól Dhat, omdlenia psychogenne.

Źródła: