Psychiatra Toruń - cechy, przebieg wizyty, w leczeniu jakich zaburzeń pomaga?

Data publikacji: 16.05.2022 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 7 minut
dobry psychiatra toruń

Leczenie w gabinecie lekarza psychiatry jest zazwyczaj wielokierunkowe i składa się z dokładnego wywiadu z Pacjentem, rozpoznania i wyboru metody terapii. O tym, jak ważna jest regularna dbałość o zdrowie psychicznei, przekonał się zapewne niejeden z nas.

Szukasz dobrego psychiatry w Toruniu? Pomoc doświadczonych specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i psychoterapii, oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego. Umów wizytę już dziś!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest lekarz psychiatra?

Psychiatra to specjalista posiadający tytuł lekarza lub osoba w trakcie specjalizacji lekarskiej. Psychiatra wraz z prawem do wykonywania zawodu, wyposażony zostaje w niezbędną wiedzę z dziedziny psychiatrii, czyli działu medycyny zajmującego się badaniem warunków powstawania, profilaktyki i leczenia zaburzeń psychicznych.

Psychiatra - torun

Konsultacja psychiatry - pierwszorazowa

od 250 zł

KUP WIZYTĘ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, specjalista psychiatrii, przypisany został do kodu numer 221256, a w ramach swoich obowiązków wynikających z praktykowanego zawodu, zajmuje się rozpoznawaniem, różnicowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz m.in.:

 • zaburzeń lękowych, nerwic;
 • upośledzeń umysłowych wrodzonych i nabytych;
 • uzależnień behawioralnych (czynnościowych) oraz od substancji (narkomania, alkoholizm, lekomania);
 • chorób psychicznych;
 • zespołów nieprzystosowania społecznego.

W codziennej pracy psychiatrzy zajmują się badaniem stanu zdrowia Pacjentów, analizowaniem i diagnozowaniem powstałych zaburzeń w sferze psychicznej oraz ich leczeniem. Istotnym elementem pracy lekarza jest profilaktyka – zapobieganie zaburzeniom oraz możliwości ich ewoluowania.

Odpowiednie przygotowanie lekarza do pracy, zdobyte wykształcenie medyczne, specjalizacja i staż, upoważniają psychiatrę do podejmowania decyzji o leczeniu farmakologicznym Pacjenta, potrzebie hospitalizacji oraz dalszej, rozszerzonej diagnostyki.

KUP ONLINE

Psychiatra Toruń – zadania i kompetencje

W przeciwieństwie do innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, takich jak psycholog czy psychoterapeuta, psychiatrę wyróżnia przede wszystkim możliwość wdrożenia leków wspierających leczenie, wystawianych na receptę.

W ramach zdobytych uprawnień psychiatra:

 • diagnozuje chorobę; 
 • formułuje zalecenia;
 • wypisuje recepty;
 • wypisuje dalsze skierowania na badania, do specjalistów innych dziedzin;
 • wypisuje zwolnienia lekarskie;
 • wypisuje skierowania na leczenie szpitalne (dobrowolne, przymusowe).

W zależności od posiadanych kwalifikacji dodatkowych, psychiatra może zajmować się psychoterapią w wybranym nurcie psychologii. Bez względu na to, czy leczenie zostało rozpoczęte u psychiatry, czy jest kontynuacją spotkań z psychologiem, w większości przypadków terapia jest idealnym uzupełnieniem spotkań ze specjalistą zdrowia psychicznego.

Psychiatrzy działają również we współpracy z lekarzami innych dziedzin medycyny np. seksuologami, neurologami czy kardiologami.

Leczenie psychiatryczne wymaga zazwyczaj systematycznych spotkań ze specjalistą nadzorującym postępy leczenia, samopoczucie Pacjenta oraz możliwości uzupełniania (pogłębienia) terapii.

Kompetencje psychiatry

Potrzeba profesjonalnej pomocy medycznej skierowana do osób z zaburzeniami natury psychicznej, wymaga od psychiatrów posiadania obszernej wiedzy klinicznej m.in. w zakresie neurologii, endokrynologii czy psychologii.

Praca psychiatry wiąże się ze znajomością etiologii, patogenezy oraz metod leczenia chorób psychicznych. Ogromną rolę odgrywa umiejętność nawiązywania kontaktu z Pacjentem, gdyż osobą z zaburzeniami psychicznymi jest zarówno chory psychicznie (wykazujący zaburzenia psychotyczne), upośledzony umysłowo jak i osoba, u której diagnozuje się inne zakłócenia w sferze psychicznej (klasyfikowane są do zaburzeń o podłożu psychicznym).

psychiatra toruń Mind Health

Jakie są zadania psychiatry?

 • badanie, analizowanie, diagnozowanie, wyjaśnianie i opisywanie czynników przyczyniających się do powstania choroby (czynników psychopatologicznych):
  • badanie psychiatryczne podmiotowe i przedmiotowe, którego celem jest ustalenie rozpoznania lub kontroli i oceny stanu psychicznego (badanie standu psychicznego Pacjenta);
  • badanie fizykalne;
  • tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej;
  • ocena zdolności pacjenta do podejmowania samodzielnych decyzji;
  • przeprowadzanie testów sprawności psychicznej (sfery poznawczej, psychoruchowej,
  • przeprowadzanie i interpretowanie badań psychometrycznych (procesu diagnostycznego);
  • ustalanie zakresu niezbędnych badań;
  • interpretowanie i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych;
  • formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnoza, rozpoznanie różnicowe);
 • wykonywanie innych niezbędnych czynności:
  • związanych z danymi klinicznymi Pacjenta;
  • kierowanie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych (badania biochemiczne, bakteriologiczne, immunologiczne);
  • kierowanie na specjalistyczne badania dodatkowe (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne);
  • kierowanie Pacjenta na dodatkowe konsultacje do innych specjalistów medycyny;
 • efektywna opieka nad pacjentem ze zdiagnozowanym problemem medycznym:
  • planowanie i dokumentowanie leczenia;
  • współpraca z Pacjentem, rodziną (opiekunami), najbliższym otoczeniem i innymi specjalistami do spraw zdrowia;
  • kierowanie chorych do leczenia psychiatrycznego w warunkach szpitalnych z zachowaniem zasad prawa i etyki w postępowaniu leczniczym za zgodą i bez zgody;
 • prowadzenie skutecznej konsultacji psychiatrycznej:
  • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym;
  • nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną (opiekunami) chorego;
  • wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia a tym samym łagodzenie lęku i niepokoju odczuwanego przez pacjenta i jego rodzinę (opiekunów);
 • stosowanie w praktyce umiejętności psychiatrycznych i doświadczenia klinicznego.

Dobry psychiatra Toruń - cena wizyty

Ile kosztuje wizyta u doświadczonego psychiatry w Toruniu? Koszt pierwszej konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth to 250 zł. 

Zachęcamy do zapisów za pomocą naszej infolinii: 22 566 22 24. Wizytę można również umówić online, poprzez Portal Pacjenta a także sklep internetowy. Zapraszamy na konsultacje!

KUP ONLINE

Z jakimi problemami udać się do psychiatry?

Potrzeba konsultacji psychiatrycznej już dawno przestała być w społeczeństwie tematem tabu - zwłaszcza, że coraz więcej (coraz młodszych) osób odczuwa potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny.

Objawy pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego mogą nie uwidaczniać się latami. Usługi świadczone przez psychiatrów skierowane są do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, a także Pacjentów ubezwłasnowolnionych.

Potrzeba odbycia wizyty może zostać podyktowana subiektywnie odczuwanym, złym samopoczuciem lub być wynikiem obserwacji otoczenia (niepokojące sygnały u dziecka, partnera czy rodzica).

Do najczęściej zgłaszanych, niepokojących objawów zalicza się m.in.:

 • stałe, nawracające, silnie przeżywane emocje;
 • nadmierny lęk;
 • zmiana w sposobie zachowywania (relacji z otoczeniem);
 • zmiana w sposobie funkcjonowania (nadmierne pobudzenie, apatia);
 • zamartwianie się bez wyraźnej przyczyny;
 • chroniczne poczucie samotności, osamotnienia;
 • długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji, smutku, przygnębienia, bezradności;
 • trudność zaakceptowania nowej sytuacji życiowej – przeżywanie silnych emocji związanych z określoną sytuacją/wydarzeniem: śmierć, wypadek, choroba, kalectwo, kryzys w życiu prywatnym, problemy finansowe;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia odżywiania;
 • występujące nagle, cyklicznie, coraz częściej niepokojące, objawy fizyczne: bóle głowy, drżenie rąk, nadmierna potliwość, kołatanie serca, przy jednoczesnym wykluczeniu chorób somatycznych;
 • urojenia, omamy (wzrokowe, słuchowe);
 • problemy z pamięcią, koncentracją, uwagą;
 • uzależnienia od substancji lub czynności;
 • samookaleczanie;
 • myśli i próby samobójcze.

Problemy, z którymi należy zwrócić się do psychiatry w Toruniu to m.in.:

 • depresja;
 • chroniczny stres;
 • zaburzenia snu – bezsenność, problemy z zasypianiem, problemy z budzeniem się;
 • zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, zespół kompulsywnego objadania się, ortoreksja, pregoreksja i inne;
 • schizofrenia;
 • otępienie;
 • psychoza;
 • zaburzenia (stany) lękowe, nerwica;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa;
 • fobie;
 • nałogi – uzależnienia czynnościowe (patologiczny hazard, zakupoholizm, seksoholizm, siecioholizm, fonoholizm);
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania, dopalacze, lekomania);
 • syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików);
 • syndrom DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych);
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD);
 • zaburzenia osobowości;
 • choroby z pogranicza psychiatrii i neurologii;
 • inne, niepokojące objawy, które warto skonsultować ze specjalistą.

Psychiatra Toruń - przebieg wizyty

Na zaburzenia w sferze psychicznej choruje znaczna część społeczeństwa, a wizyty u psychiatrów nie są czymś atypowym, wręcz przeciwnie – z usług gabinetów psychologicznych, psychiatrycznych i terapeutycznych korzysta coraz więcej osób.

Popularność usług zdrowia psychicznego w Toruniu jest wynikiem wzrostu świadomości o potrzebie dbania o psychikę, a także (niestety) liczniej występującymi zaburzeniami (cyfryzacja, szybkość i nadmiar informacji, okres pandemii, izolacja społeczna).

Pierwsza konsultacja z psychiatrą opiera się głównie na rozmowie, przeprowadzeniu niezbędnego wywiadu lekarskiego i zebraniu danych, które przybliżą obecną sytuację Pacjenta. Rozpoznanie, analizowanie i diagnozowanie opierają się w głównej mierze na historii choroby, ogólnego stanu zdrowia czy potencjalnych czynnikach dziedzicznych (predyspozycjach).

W przypadku, gdy lekarz uzna za konieczne wykonie dodatkowych badań i testów, poinformuje o tym Pacjenta i ustali z nim dalsze czynności diagnostyczne.

Wizyta u psychiatry nie jest równoznaczna z hospitalizacją. Lekarz ocenia możliwości Pacjenta i kieruje na leczenie tylko w momencie, jeżeli jest ono konieczne. Najczęściej, zalecona zostaje odpowiednia farmakoterapia oraz stała opieka specjalisty (w tym również psychologa czy psychoterapeuty).

Obecnie, istnieje wiele metod i sposobów leczenia zaburzeń psychicznych, które są w pełni wyleczalne. Psychiatra może podjąć decyzje o leczeniu terapeutycznym, jednoczesnym wsparcie psychologicznym lub rozpoczęciu farmakoterapii i dalszych konsultacjach.

dobry psychiatra w toruniu


Psychiatra – metody terapii

Psychiatrzy z Torunia stosują odpowiednie kryteria diagnostyczne niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia psychicznego Pacjentów. Do rozpoznania niezbędne jest określenie stosunku chorego do otoczenia, rzeczywistości i świata (tzw. kryteria ogólne), oraz:

 • kryterium egocentryczne: stosunek Pacjenta do siebie samego;
 • kryterium społeczne: stosunek Pacjenta do społeczności i życia społecznego;
 • kryterium etyczne: poziom moralny Pacjenta.

Psychiatria - leczenie metodami niezabiegowymi w Toruniu

W zakresie kompetencji lekarza psychiatry wyróżnia się niezabiegowe metody terapii, takie jak:

 • farmakoterapia;
 • psychoterapia;
 • terapia społeczna;
 • terapia rodzin - systemowa;
 • hipnoza;
 • elektroterapia – leczenie elektryczne (EW, ECT, ELD);
 • stany hipoglikemiczne – leczenie insuliną;
 • terapia zajęciowa – kreatywna (muzykoterapia i inne);
 • rehabilitacja.

Farmakoterapia

Stosowanymi w psychiatrii lekami są:

 • leki przeciwpsychotyczne:
  • neuroleptyki, atypowe i typowe, I-ej i II-ej generacji; 
  • przykładami leków w tej grupie są: Perazyna, Chloropromazyna, Olanzapina, Risperidon, Aripiprazol, Ziprazidon, Klozapina, Sertindol;
 • leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki, antydepresanty):
  • leki trójcykliczne, inhibitory wychwytu Na, 5HT-2 nieselektywne (np. Dezipramina Imipramina);
  • selektywne inhibitory wychwytu 5HT-2, SSRI (np. Sertralina, Fluksetyna);
  • Inhibitory wychwytu NA i 5HT-2, selektywne (np. Milnacipran);
 • trankwilizery (tj.: leki uspokajające; leki nasenne):
  • uspokajające środki lecznicze oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy;
 • leki stabilizujące nastrój (normotymiki);
 • leki znoszące objawy niepożądane (leki korygujące).
KUP ONLINE

 

Źródła: